Sitede Ara

Prof.Dr. Pelin KARAASLAN

Anestezi ve Reanimasyon

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

ADANA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2010 - 2012Özel Gelecek Tüp Bebek Merkezi
2010 - 2012Özel Medline Antalya Hastane Kompleksi
2007 - 2010Özel Hrs Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
2004 - 2007Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
1996Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1. A. Pirat, P. Karaaslan, S.Candan, P Zeyneloğlu, B Varan, K. Tokel, A. Torgay, G. Arslan. Topical EMLA cream versus prilocaine infiltration for pediatric cardiac catheterization. Journal of Cardiothoracic Vascular Anesthesia 2005 Oct;19(5):642-5 2. P. Karaaslan, A. Dönmez, G. Arslan. Severe hypoxemia following intravenous nitroglycerine administration in an obese patient: case report . European Journal of Anaesthesiology 2005;22(12):951-8 3. C. Araz, P. Karaaslan, A. Esen, P. Zeyneloglu, S. Candan, A. Torgay, M. Haberal. Succesful treatment of a child with fulminant liver failure and coma due to Amanita phalloides poisoning using urgent liver transplantation. Transplant Proc 2006;38(2):596-7 4. P. Karaaslan, S. Candan, C. Basaran. Paraplegia after spinal anesthesia as a result of previously undiagnosed vertebral tuberculosis. Anesth Analg 2006;102(6):1900-1 5. A. Esen, P. Karaaslan, R. C. Akgun, G. Arslan. Successful spinal anesthesia in a patient with Huntington’s chorea. Anesth Analg 2006;103(2) :512-3 6- P. Zeyneloglu, P. Karaaslan, A. Kizilkan , L. Durmaz, G. Arslan. An unusual adverse effect of an accidental epidural morphine overdose. Eur J Anaesthesiol 2006;23(12):1061-2 7- O. Basaran, P. Karaaslan, A.E. Sakallioglu, E. Kesik, H. Karakayali, M. Haberal. Successful treatment of burn and visceral injury combined with full thickness loss of the abdominal wall after blast injury. J Burn Care Res 2006;27(5):753-6 8- Güner M, Pirat A, Zeyneloğlu P, Karaaslan P, Sevmis S, Colak T, Arslan G. Effect of interval between organ donor brain death and organ harvesting on kidney graft function after transplantation. Transplant Proc. 2007 May;39(4):837-41 9- Karaaslan P, Pirat A, Karakayalı H, Can U, Arslan G. Bilateral thalamic infarct after general anaesthesia for laparotomy: an unusual case of perioperative cryptogenic stroke . Acta Anaesthesiol Scand 2008 Feb;52(2):316 10- P. Karaaslan, E. A. Akpek, A. Ersayın, G. Arslan. Hastanemizdeki acil resüsitasyon ekibi organizasyonu ve sonuçları. Anestezi Dergisi 2001; 9(3):208-211 11- P.Karaaslan, A.Pirat, G. Arslan. Yenidoğanda vekuronyuma bağlı uzamış kas gevşetici etkisi (Olgu Sunumu). Anestezi Dergisi 2005; 13(4):284-286 12- A. Torgay, Ş. Gedik, A. Pirat, P. Karaaslan. Retrobulbar Anestezi Sırasında Gelişen Solunum Arresti. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2006;17(1);118-20 13- P. Karaaslan, A. Pırat, R. Tandoğan, A. M. Koçay, G. Arslan. Yaşlı hastalarda kalça protezi cerrahisinde sürekli spinal, sürekli epidural ve izofluran-remifentanil anestezisinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2006;14(3):186-191 14- A. Torgay, P. Karaaslan, S. Özkan, A. Dönmez. Torakoabdominal aort cerrahisinde spinal kord koruma yöntemlerinin kombinasyonu: olgu sunumu. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2007;13(1):43-45 15- P. Karaaslan, Ş. Canikli, L. Durmaz Titiz, Ö. Başaran, A. Dönmez. Yanık hastalarında anestezi deneyimlerimiz. Anestezi Dergisi 2007;15(2):109-112 16- A. Camkıran, D.S.Sulemanji, P. Zeyneloğlu, P. Karaaslan, S. Ercan, G. Arslan. Kolşisin ve Trisiklik Antidepresan Intoksikasyonu Bulunan Bir Hastada Renal Replasman Tedavilerinin Kullanımı. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2011;9(1):56-60 17- P. Karaaslan, A. Pirat, M. Agildere, G. Arslan. Comparison of propofol versus ketamine induced upper airway anatomic changes in children using magnetic resonance imaging. Euroanaesthesia 2004/Tartışmalı Poster Sözlü Sunu 18- P. Zeyneloğlu, G. Varol, A. Pirat, S. Candan, P. Karaaslan, G. Arslan. Use of drotrecogin alfa, levosimendan and ultra-high dose vasopressor in a patient with catheter-related septic shock. 15.International Intensive Care Symposium 2005/Poster 19- S. Candan, A. Camkıran, P.Zeyneloğlu, P. Karaaslan, G. Arslan. Pancytopenia complicated by ARDS and septic shock. 15.International Intensive Care Symposium 2005/ Poster 20- P. Zeyneloğlu, L. Titiz, S. Candan, P. Karaaslan, A. Pirat, G. Arslan. One center’s experience with the use of drotrecogin alfa in 15 septic shock patients. 15.International Intensive Care Symposium 2005/ Poster 21- P. Karaaslan, A. Pırat, R. Tandoğan, A. M. Koçay, G. Arslan. Comparison of continuous spinal, continuous epidural and general anaesthesia in patients undergoing total hip arthroplasty: perioperative complications and stress response. ESA Avrupa Anestezi Kongresi 2006/ Sözlü Sunu 22- P. Karaaslan, A. Pirat, O. Basaran, S.Candan, C. Celik, G. Arslan. Percutaneous dilational tracheotomy in burn patients. 13.ISBI Congress 2006/ Sözlü Sunu 23- P. Karaaslan, G. Arslan, O. Basaran, S. Canikli, M. Haberal. Anesthesia management in pediatric burn patients: experience of one center. 13.ISBI Congress 2006/ Sözlü Sunu 24- P. Karaaslan, T. Aksu, C. Aydın, Z. Kayhan. A survey about the preference of regional anaesthesia in the obstetric population. 28. Annual ESRA Congress 2009/ Poster Sözlü Tartışma 25- P. Karaaslan, A. M. Koçay, A. Dönmez, A. Sezgin, A. Akman. Diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda kardiyopulmoner bypassın intraoküler basınç üzerine olan etkisi. TARK 2004/ Poster Sunumu 26- P. Karaaslan, N. Gürel, A. Dönmez, A. Esen, İ. Akkoyun. Prematür retinopatili bebeklerde anestezi tecrübelerimiz. TARK 2005/ Poster Sunumu 27- P. Karaaslan, Ş. T. Balcı, G. Akkuzu, E. Tarhan, A. Dönmez, L. N. Özlüoğlu. Septorinoplasti ve endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatlarında remifentanil ve deksmedetomidinin karşılaştırılması. TARK 2006/ Sözlü Sunu