Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Nizamettin BUCAK

Anestezi ve Reanimasyon

Bahçelievler Medipol Hastanesi
Doğum Yeri

ANDIRIN

2022 - 2022British Estetik Cerrahi Tıp Merkezi
2021 - 2022Dentopia Ağız Diş Sağlığı Merkezi
2020 - 2021Tire Devlet Hastanesi
2013 - 2015Sağlık Bakanlığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesi-Bitlis
2008 - 2013İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkez-Malatya
2004 - 2008Sağlık Bakanlığı Andırın Devlet Hastanesi-Kahramanmaraş
2015Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi, Konya
2016Yeni Yüzyıl üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul
2016Bezmialem Vakıf Üniversitesi Uygulama Hastanesi, İstanbul
2013İnönü Üniversites Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2003Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi
5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Konur H, Erdogan Kayhan G, Toprak HI, Bucak N, Aydogan MS, Yologlu S, Durmus M, Yılmaz S. Evaluation of pleth variability index as a predictor of fluıd responsiveness during orthotopic liver transplantation. Kaohsiung J Med SCI. 2016 Jul; 32(7):373-80 5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Bucak N, Begec Z, Erdil F, Toprak Hİ, Cumurcu BE, Demirtas Y, Yoloğlu S, Durmus M, Ersoy MÖ. Postoperative cognitive dysfunction in living liver transplant donors. Exp. Clin. Transplant. 2014 Mar;12 suppl 1:81-5. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gaziantep Üniversitesi 2003 Y. Lisans A n e s t e z i y o l o j i v e Reanimasyon AD İnönü Üniversitesi 2013 5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 5.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 5.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Mukadder Şanlı, Hüseyin İlksen Toprak, Ülkü Özgül, Nizamettin Bucak, M. Özcan Ersoy.Nöroleptik Malign Sendromlu Hastanın Elektrokonvülzif Tedavisinde Rokuronyum ve Sugammadeks Kullanılması: Olgu Sunumu. J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(1): 71-3 2. Erdoğan, M.Ali; Yücel,Aytaç; Bucak Nizamettin; Şanlı,Mukadder; Begeç,Zekine; Ersoy, M.Özcan. Beckwith-Wiedemann Sendromlu Olguya Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2011; 18(4): 278-80 3. Ülkü Özgül, Zekine Begeç, Aytac Yücel, M. Ali Erdoğan, Nizamettin Bucak, M. Özcan Ersoy. Anesthetic Management of two Patients with Cornelia de Lange Syndrome: Case Report. Journal of Anesthesia 2012; 20(2): 106-109 4. Gülay Erdoğan Kayhan, Hüseyin İlksen Toprak, Nizamettin Bucak, Aytaç Yücel, Mehmet Özcan Ersoy. Cesarean Delivery and Anesthetic Management of Pregnancy after Liver Transplantation: Case Report. Türkiye klinikleri J Anest Reanim 2014;12(2): 97-101. 5. Nizamettin Bucak, Asım Esen, Sinan Yılmaz, Kazım Karaaslan, Ayda Türköz. Kabuki Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2018;16(2): 47-50 5.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Ü. ÖZGÜL, M.A. ERDOĞAN, Z. BEGEÇ, G. ERDOĞANKAYHAN, N. BUCAK, M. DURMUŞ. Yüksek Riskli İnfantta Spinal Anestezi Uygulaması. 4. Ulusal Pediyatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 2012 p-39 2. Erdoğan M.Ali, Yücel Aytaç, Bucak Nizamettin, Şanlı Mukadder, Begeç Zekine, Ersoy M.Özcan. Beckwith-Wiedemann Sendromlu Olguya Anestezik Yaklaşım olgu sunumu: TARK 2011 .p-373. 3. Zeynep Nur İncekara, Hayrettin Daşkaya, Sinan Yılmaz, Nizamettin Bucak. Wegener Granülomatozu nedeniyle plazmaferez uygulanan hastalarda gelişen akciğer ödemi: iki olgu sunumu. TARK 2018 p-073. 4. İsmail Sümer, Harun Uysal, Asım Esen, Nizamettin Bucak. Akandroplazili hastada Anestezi deneyimimiz: olgu sunumu. TARK 2018 p-175. 5. Nizamettin Bucak, Asım Esen, Hayrettin Daşkaya, Meltem Türkay. İntrakraniyal Vasküler Patoloji sonrası gelişen Nörolojik Pulmoner Ödem olgusu. TARK 2018 p-274. 6. S. Bora, S. Yeşiltaş, s.Yıldırım, N. Bucak. Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Pulse Radyofrekans Termokoagulasyon Deneyimimiz. TARK 2019 s-246 7. S. Yılmaz, H. Uysal, M. Çalım, N. Bucak. İnfantlarda İ-Gel ve Ambu Aura-İ Kullanımın Laringofaringeal Mukoza Üzerindeki Etkisinin Flexible Bronkoskopi ile Karşılaştırılması. TARK 2019 s-9 8. Mustafa Günay, Nizamettin Bucak. Prematür Yenidoğanda Yaşamla Bağdaşmayan Respiratuar Asidoz Olgusu. TARK 2019 p-153 9. Emine Şeyda Teloğlu, Nizamettin Bucak, Sait Yıldırım, Harun Uysal. Atelenjektazia Makülaris Eruptiva Perstans Tanısı Olan Olguda Anestezi Yönetimi. TARK 20019 p-37 10. Asım Esen, Nizamettin Bucak, Serdar Yeşiltaş, Zeynep Nur İncekara, Kazım Karaaslan. İzole Bronkospazm ile Kendini Gösteren Rokuronyum Hipersensitivitesi TARK 2019 p-355