Sitede Ara

Uzm.Dr. İlksen KÖRMEN

Laboratuvar / Tıbbi Biyokimya

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2015Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2013 - 2015İş Bankası Genel Müdürlüğü
2007 - 2007
2007 - 2013Centro Laboratuvarları
2005 - 2007TDV 29 Mayıs Hastanesi
2003 - 2003
2002 - 2002
2001 - 2001
2000 - 2000
1999 - 1999
1997 - 1997
1996 - 2005Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya ve Biyokimya Laboratuvarı
2016
1996Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya ve Biyokimya Uzmanlık Eğitimi
1989Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
1- İlksen Körmen,Vildan Ercan,Nilgün Bireroğlu,Ferruh İşman,Özden Serin. Vasküler KomplikasyonluTip 2 diabetli Hastalarda Serum Lipoprotein (a) Düzeyleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.2005;35(1):18-21 2- Erkan Doğan, İlksen Sanin, Rahime Özgür, Osman Maviş, Hüseyin Ercan, Vildan Ercan. Diabetik periferik nöropatisi olan olgularda serum Vitamin B12 ve Folik asit seviyeleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.2005;35(1):27-29 3- İlksen Körmen.Osteoporozun Biyokimyasal göstergeleri (Derleme). Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2004;34(3):5-12 4- Nilgün Bireroğlu, Ferruh İşman,İlksen Sanin, Vildan Ercan Aterosklerotik hastalarda artmış Chiotriosidase aktivitesinin gösterilmesi. Taksim Eğ.ve Ar. Hastanesi Tıp Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.21-09-2004 5- Meltem Ergün, Vildan Ercan, İlksen Sanin, Rahime Özgür,Osman Maviş, Hüseyin Ercan Atorvastatin kullanımına bağlı miyopatinin ortaya çıkardığı hipotiroidi olgusu Taksim Eğ.ve Ar. Hastanesi Tıp Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.21-09-2004 6- Erkan Doğan, Rahime Özgür, Osman Maviş, İlksen Sanin, Hüseyin Ercan, Vildan Ercan Tip 2 Diabetli olgularda Diabetik nefropati ile serum lipoprotein (a) seviyeleri arasındaki ilişki Taksim Eğ.ve Ar. Hastanesi Tıp Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.21-09-2004 7- Rahime Özgür,Murat Görgülü,Emel Erim,Ahmet Tekin,Oktay Özkan,Osman Maviş,Ömer Şenkal,İsmail Ekizoğlu,İlksen Sanin Tip II Diabetes Mellituslu hastalarda ürik asit değerleri ile mikrovasküler komplikasyonlar ve nöropatinin ilişkisi.10-15 Mayıs 1999 İstanbul.XXXV.Ulusal Diyabet Kongresi ve IV.Uluslararası Obezite Sempozyumu poster 8- Özden Serin,Dildar Konukoğlu,Hakan Yelke,İlksen Sanin,Gülizar Kuğu. Postmenopozal hormon replasman tedavisinin oksidatif hasara etkisi. 19-20 Mart 1999 İzmir.Klinik Biyokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu poster. 9- İlksen Sanin, Özden Serin, Murat Görgülü Vasküler komplikasyonlu NIDDM olgularında serum Lp(a) düzeyleri 19-20 Mart 1999 İzmir.Klinik Biyokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu poster.