Sitede Ara

Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT

Ağız diş ve Çene Radyolojisi

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2012MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HASTANESİ
2008 - 2008YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2007EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
2000EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ
1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Güneri P, Kaya A, Caliskan MK. Antroliths: survey of the literature and report of a case. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology Endodontics, 2005; 99: 517-521.
2. Güneri P, Epstein J.B, Kaya A, Veral A, Kazandı A, Boyacioglu H. The utility of toluidine blue staining and brush cytology as adjuncts in clinical examination of suspicious oral mucosal lesions. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011; 40: 155-161.
3. Guneri P, Epstein JB, Ilhan B, Kaya A, Boyacioglu H. Clinical application of a digital method to improve the accuracy of color perception of toluidine blue stained oral mucosal lesions.Quintessence Int. 2013;44(8):619-27. doi: 10.3290/j.qi.a29510.
2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Güneri P, Kaya A, Boyacıoğlu H. Implementation of radiopaque contrast medium in endodontic radiology: In vitro and in vivo tests. Endodontic Practice 2006.
2. Güneri P, Çankaya H, Kaya A, Boyacioglu H. Turkish dentists’ knowledge of head and neck cancer therapy-related complications: implications for the future. European Journal of Cancer Care 2007; 17(1): 84-92.
3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler
1. Güneri P, Kaya A, Erbilgin S: Kortikosteroid kullanımının ağız yan etkileri. TDB 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 20-25 Haziran 2005, İstanbul. (sözlü)
2. Güneri P, Kaya A, Türkün M, Ateş M, Boyacıoğlu H: Gargaraların antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro olarak değerlendirilmesi. 2.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 2005, İzmir. (sözlü)
3. Güneri P, Çankaya H, Kaya A, Boyacıoğlu H: Turkish dentists’ knowledge about head and neck cancer therapy: A sample study. 1.Uluslararası Ağız Hastalıkları Kongresi 2005, İstanbul (poster)
4. Güneri P, Kaya A: Endodontide radyoopak kontrast madde kullanımı. TDB 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Haziran 20-25, 2005, İstanbul. (poster)
5. Türkün M, Kaya A, Güneri P, Ateş M, Boyacıoğlu H, Sevgican F: Endodontik irrigasyon solüsyonlarının antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro olarak değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi; 28 Eylül-1 Ekim 2005, İzmir.
6. Güneri P, Kaya A, Kazandı A.C, Veral A, Boyacıoğlu H. Color analysis of suspicious oral mucasal lesions, IADR, 10-12 Eylül 2008, London. (sözlü)
7. Fişekçioğlu E, İlgüy D, İlgüy M, Dölekoğlu S, Kaya A. Assesment of panoramic radiographs: A retrospective study. XII th European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology; 2-5 Haziran 2010, İstanbul. (poster)
8. Kaya A, Güneri P. Kazandı A C. Kemilüminesans: Oral kanser taramasında yeni bir yöntem, 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Ege Ünivesitesi Dişhekimliği Fakültesi 14. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1-3 Ekim 2010, İzmir. (poster)
9. Çakan U, Yüzbaşıoğlu H.E, Kurt H, Kara H.B, Turunç R, Akbulut A, Aydın K.C. Assessment of oral hygiene habits and attitudes among removable partial dentures wearers. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi,28-31 Ağustos 2013, İstanbul
5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Kaya A, Güneri P: Kortizon kullanımın yan etkileri. Ege Dişhekimliği Dergisi, 2003; 24: 89-93.
2. Güneri P, Kaya A, Türkün M, Ateş M, Boyacıoğlu H: Gargaraların antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro olarak değerlendirilmesi. İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, Kasım 2005.
3. Kaya A: Oral mukozal malignansilerin erken tanısında güncel yaklaşımlar. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 2010; Ocak-Haziran: 49-53.
6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Kaya A, Güneri P: Kortikosteroid kullanımının oral yan etkileri. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Fakülte İçi III. Sempozyumu, 10 Nisan 2003, İzmir.
2. Kaya A, Güneri P, Çalışkan KM: Antrolit: Olgu Sunumu. Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, 16-18 Nisan 2004, İzmir. (poster)
3. Kaya A. Oral mukozal displazilerin tanısında kullanılan noninvaziv yöntemler. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Fakülte İçi Sempozyumu, 19-20 Nisan 2007, İzmir. (sözlü)