Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Ebru KARCI

Tıbbi Onkoloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

SAKARYA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2008 - 2012Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları AD.
2017Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji
2012Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
2004İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi, Tıp Fakültesi
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. 1.a.1. Alkan A, Guc ZG, Senler FC, Yavuzsen T, Onur H, Dogan M, Karci E, Yasar A, Koksoy EB, Tanriverdi O, Turhal S, Urun Y, Ozkan A, Mizrak D, Akbulut H. Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS study): a study of the palliative care working committee of the TurkishOncology Group (TOG) Support Care Cancer. 2016 Sep;24(9):3747-55. doi: 10.1007/s00520-016-3202-6. Epub 2016 Apr 2.
1.a.2. Alkan A, Yaşar A, Karcı E, Köksoy EB, Ürün M, Çay Şenler F, Ürün Y, Tuncay G, Ergün H, Akbulut H. Severe drug interactions and potentially inappropriate medication usage in elderly cancer patients. Support Care Cancer 2017 Jan;25(1):229-236. Epub 2016 Sep 12. doi:10.1007/s00520-016-3409-6.
1.a.3. Alkan A, Karcı E, Yaşar A, Tuncay G, Köksoy EB, Ürün M, Şenler FÇ, Demirkazık A, Utkan G, Akbulut H, Ürün Y. Vaccination in oncology practice and predictors. Support Care Cancer. Support Care Cancer. 2017 Sep;25(9):2677-2682. doi: 10.1007/s00520-017-3675-y. Epub 2017 Mar 22.
1.a.4. Mizrak Kaya D, Ozturk B, Kubilay P, Onur H, Utkan G, Cay Senler F, Alkan A, Yerlikaya H, Koksoy EB, Karci E, Demirkazik A, Akbulut H, Icli F. Diagnostic serum vitamin D level is not a reliable prognostic factor for resectable breast cancer. Future Oncol. 2018 Jun;14(15):1461-1467. doi: 10.2217/fon-2017-0608. Epub 2018 May 9.
1.a.5.Is Change in Hemoglobin Level a Predictive Biomarker of Tyrosine Kinase Efficacy in Metastatic Renal Cell Carcinoma? A Turkish Oncology Group Study.
Bilir C, Yıldız İ, Bilici A, Ucar M, Berk V, Yıldız Y, Yazıcı O, İmamoğlu Gİ, Karadurmuş N, Pilancı KN, Arpacı E, Tanrıverdi Ö, Karcı E, Temiz S, Nayır E, Oktay E, Dal P, Petekkaya İ, Varım C, Cinemre H.Cancer Invest. 2017 Apr 21;35(4):248-255
1.a.6. Oktay E, Levent M, Gelincik H, Aktaş G, Yumuk F, Koral L, Arpacı E, Keser M, Alkan A, Karci E, Karadurmuş N, Degirmencioglu S, Turan M, Uyeturk U, Cabuk D1, Avci N, Toprak O, Ergen A, Urvay S, Bayman E, Petekkaya E, Nayir E, Paydaş S, Yavuzsen T, Senler FC, Yaren A, Barutca S, Şahinler İ, Ozyilkan O, Tanriverdi O. Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG)J Cancer Educ. 2018 Nov 16. doi: 10.1007/s13187-018-1441-6.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. 1.b.1. Alkan A, Köksoy EB, Karcı E, Burgaç H, Arıkanoğlu Soğancı A, YAman D, Çay Şenler F. Posttraumatic growth and Death Anxirty in caregivers of cancer patients: Phoenix Study. ESMO 2018 annual Meeting, Munich 2018.
1.b.2. Alkan A, A. Yaşar, Z.G. Güç, M. Gürbüz, T. Başoğlu, S. Sezgin Göksu, F. Buğdaycı Başal, H.M. Türk, Ö. Özdemir, H. Yeşil Çınkır, D.C. Güven, T. Kuş, S. Türker, L. Koral, Y. Karakaş, N. Ak, S. Paydaş, E. Karcı, Ö. Tanrıverdi, F. Çay Şenler. Worse patient-physician relationship is associated with more fear of cancer recurrence (Deimos Study): A study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG) ESMO 2019 annual Meeting, Barcelona 2019.
1.b3. Alkan A, Yasar A, Karcı E, Koksoy EB, Urun M, Cay Senler F, Urun Y, Ergun H, Akbulut H. Severe drug interactions and potentially inappropriate medication usage in elderly patients with cancer. ASCO 2016 Annuall Meeting. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr 10056).
1.b.4. Karcı E, Köksoy EB, Alkan A, Dede İ, Tuncay G, Utkan G, Ürün Y, Akbulut H. Predictive factors of lymph node metastasis in patients with non-metastatic colorectal adenocarcinoma. ESMO 2016 Annual Meeting.
1.b.5. Alkan A, Mızrak D, Karcı E, Yaşar A, Köksoy EB, Ürün M, Kütük T, Ürün Y, Çay Şenler F, Akyürek S, Utkan G, Demirkazık A, Gökçe SÇ, Akbulut H. Adjuvant concurrent chemoradiotherapy(CRT) plus docetaxel-cisplatin-fluorouracil (DCF) versus CRT plus fluorouracil folinic acid (FUFA) in gastric cancer. ESMO 2016 Annual Meeting.
1.b.6. Alkan A, Karcı E, Yaşar A, Tuncay G, Ürün M, Köksoy EB, Ürün Y, Çay Şenler F, Utkan G, Demirkazık A, Akbulut H. Medical oncologists’ attitudes towards vaccination in oncology practice. ESMO 2016 Annual Meeting.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1.Karcı E,Non-ürotelyal Mesane Kanserleri,Bölüm 19,Onkolojide Güncel Tedavi Yaklaşımları 2,Akademisyen Kitabevi,2019
2.2.Karcı E, Akciğer Kanserinde Genetik ve Epigenetik Değişiklikler,Bölüm2, Toraks Tümörleri, Akademisyen Kitabevi, 2019
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Alkan A, Kütük T, Karcı E, Yaşar A, Hiçsönmez A, Utkan G. Radiation-Induced Tumor Lysis Syndrome in Chronic Lymphocytic Leukemia. Turk J Haematol. 2016 Sep 5;33(3):248-50. doi: 10.4274/tjh.2015.0259. Epub 2016 Apr 18
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.1.e .1Alkan A, Guc ZG, Senler FC, Yavuzsen T, Onur H, Dogan M, Karci E, Yasar A, Koksoy EB, Tanriverdi O, Turhal S, Urun Y, Ozkan A, Mizrak D, Akbulut H. The relationship between post-mastectomy pain syndrome and post-traumatic stress disorder in operative breast cancer patients in complete remission
(ORTHUS Çalışması)- Turkish Oncology Group (TOG),.6.Turkish Medical Oncology Congress, 23-27 March,2016, Antalya, Turkey
1.e.2. Alkan A, Yaşar A, Karcı E, Köksoy EB, Ürün M, Çay Şenler F, Ürün Y, Tuncay G, Ergün H, Akbulut H.Serious drug interactions and inappropriate drug use in geriatric cancer patients.
6 Turkish Medical Oncology Congress., 23-27 March2016, Antalya, Turkey
1.e.3. Alkan A, Karcı E, Yaşar A, Tuncay G, Köksoy EB, Ürün M, Şenler FÇ, Demirkazık A, Utkan G, Akbulut H, Ürün Y
Vaccination and affecting factors in oncology practice. 22.National Casncer Congress, 19-23 April, 2017, Antalya, Turkey
1.e.4. Alkan A, Mızrak D, KArcı E, Yaşar A, Köksoy EB, Ürün M, Kütük T, Ürün Y, Çay Şenler F,
Akyürek S, Utkan G, Demirkazık A, Gökçe SÇ, Akbulut H. Efficacy of docetaxel-cisplatin-fluorouracil (DCF) regimen in the treatment of stage III gastric cancer adjuvant
22.National Casncer Congress, 19-23 April, 2017, Antalya, Turkey
1.e.5. Alkan A, Hande Selvi Öztorun, Ebru Karcı, Yüksel Ürün, Gülseren Tuncay, Arzu Yaşar, Esat Çınar, Sevgi Aras, Murat Varlı, Filiz Çay ŞenlerEvaluation of loneliness and cognitive functions in geriatric patients with and without cancer. 22.National Casncer Congress, 19-23 April, 2017, Antalya, Turkey
1.e.6. Çay Şenler F, Deniz O, Alkan A, Karcı E, Gülsüm Güç Z, Yavuzşen T, Doğan M, Karakaş Y, Kılıçkap S. Job satisfaction of cancer patients followed and in complete remission and the factors affecting this
TurkhishOncology Group (TOG) Supportive Treatments subgroup Study. 22.National Casncer Congress, 19-23 April, 2017, Antalya, Turkey
1.e.7. Ürün M, Alkan A, Karcı E, Cansız Ersöz C, Ürün Y, Köksoy EB, A case of breast cancer metastasized to the endometrium.
6.Turkish Medical Oncology Congress, 23-27 March 2016, Antalya, Turkey
1.e.8. Karcı E, Alkan A, Köksoy EB, Yaşar HA, Ürün M, Cansız Ersöz C, Çay Şenler F. Prostate cancer case presenting with sternal mass
. 6 Turkish Medical Oncology Congress, 23-27 March 2016, Antalya, Turkey