Sitede Ara

Uzm.Dr. Musa TEMEL

Romatoloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Romatoid Artrit (Eklem Romatizması) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
2012Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2005 - 2008Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2004 - 2005Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
1997 - 2001Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları,Romatoloji
1997İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
1992İstanbul Ünivesitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
1 -N-Asetil Sistein Kullanımının Plazma Lipoprotein(a) Düzeyine Etkisi: M. TEMEL, Z. Kuyubaşı, N. Yiğit, B. Temel, H. Feyizoğlu, C. Aydın. 1997 Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sözlü Bildiri 2- Eforlu Elektrokardiyografinin Özellikleri ve Endikasyonları: Yiğit N., Aydın C., Kuyubaşı Z., TEMEL M. Haseki Tıp Bülteni 1997 Cilt:35 Sayı:1(29-32) 3- 14 Yaşında Vaskülite Bağlı Akut Miyokart İnfarktüsü: Yiğit N., TEMEL M. , KuyubaşıZ., Feyizoğlu H.Haseki Tıp Bülteni 1999 Cilt:37 Sayı:1(49-52) 4-Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hastalarda Plazma Lipoprotein(a) Düzeyi ile Miyokard Canlılığı ve Sol Ventrikül Fonksiyonu Arasındaki İlişki : Aksoy M., Yazıcı M., TEMEL M., Aksoy ŞN., Temel B., Gürsürer M., Emre A., Çiloğlu F., Yeşilçimen K., Ersek B., Haseki Tıp Bülteni 1999 Cilt:37 Sayı:2(103-110) 5-Akut Miyokardİnfarktüsünde Serum Demir, Demir Bağlama Kapasitesinin Önemi, Bilinen Diğer Risk Faktörleri ve İnfarktüs Lokalizasyonu ile İlişkisi: Ayrancıoğlu T., Ersoy Ö., Yiğit N., Ayer A., TEMEL M. , Kuyubaşı Z., AktuğluM.B.,Feyizoğlu H. Haseki Tıp Bülteni 2000 Cilt:38 Sayı:4(291-296) 6-A MajorSubset Of AnkylosingSpondylitisPatientsRequire Anti-TNFA BiologicalTreatmentsIn A TertiaryClinicalCareWithTheCurrentGuidelines: TEMEL M, Atagündüz P, Direskeneli H AnnualEuropeanCongress of Rheumatology 2004 Poster0066 7-Romatoloji Poliklinik Takibindeki AnkilozanSpondilit Hastalarında Güncel Kriterlere Göre Biyolojik Ajanlar ile Tedavi İhtiyacı: TEMEL M, Atagündüz P, Direskeneli H, 2004 Ulusal Romatoloji Kongresi Sözlü Bildiri 8-Sistemik LupusEritematozusta Anti-Nükleosom Antikorlar ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri: Ataman D, Bıçaklıgil M, TEMEL M, Atagündüz P, Direskeneli H, Yavuz Ş. 2004 Ulusal Romatoloji Kongresi Poster Sunumu 9-Familial Mediterraneanfever (FMF) in Turkey: results of a nationwidemulticenterstudy. Tunca M, Akar S, Onen F, Ozdogan H, Kasapcopur O, Yalcinkaya F, Tutar E, Ozen S, Topaloglu R, Yilmaz E,Arici M, Bakkaloglu A, Besbas N, Akpolat T, Dinc A, Erken E; Turkish FMF StudyGroup. Medicine (Baltimore). 2005 Jan;84(1):1-11. 10-Presence of ASCA Is AssociatedWıthDisease Activity AndDurationInAnkylosingSpondylitis: Aydın SZ, Atagündüz P, TEMEL M, Bıçaklıgil M, Taşan D , Direskeneli H, AnnualEuropeanCongress of Rheumatology 2005 Abstract0214 11-A majorsubset of patientswithankylosingspondylitisfollowedup in tertiaryclinicalcarerequire anti-tumournecrosisfactoralphabiologicaltreatmentsaccordingtothecurrentguidelines. TEMEL M, Atagündüz P, Direskeneli H AnnRheumDis. 2005 Sep;64(9):1383-4. 12-Spondiloartropatiler ve Serum Mannoz Bağlayıcı Lektin (MBL) Düzeyleri: Aydın SZ, Bıçakçıgil M Atagündüz P, TEMEL M, Taşan D ,İnanç N, Direskeneli H, 2005 Ulusal Romatoloji Kongresi Poster Turu Sunumu 13-İzlemdeki AnkilozanSpondilit Hastalarında Güncel Kriterlere Göre Biyolojik Ajanlar ile Tedavi İhtiyacı: Seyirde Değişiklik Oluyor mu?: TEMEL M, Atagündüz P, Direskeneli H, 2005 Ulusal Romatoloji Kongresi Poster Turu Sunumu 14-Ankilozan Spondilit ve Ayrımlaşmamış Spondilartropatili Hastalarda SF-36 ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Afrın E, Döner N, Atagündüz P, TEMEL M, Mumcu G, Direskeneli H, 2005 Ulusal Romatoloji Kongresi Poster Turu Sunumu 15-Ankilozan Spondilitte ASCA Pozitifliğinin Hastalık Süre ve Aktivitesi ile İlişkisi: Aydın SZ, Atagündüz P, TEMEL M, Bıçaklıgil M, Taşan D , Direskeneli H, 2005 Ulusal Romatoloji Kongresi Poster Sunumu 16-Ardışık BASDAI Değerlendirmesi ve Biyolojik Ajanlar ile Tedavi Başlama Kararı: Atagündüz P, TEMEL M, AydınSZ , Direskeneli H, 2006 Ulusal Romatoloji Kongresi Poster Sunumu 17- Mannosebindinglectinlevels in spondyloarthropathies. Aydin SZ, Atagunduz P, Inanc N, Bicakcigil M, Tasan D, TEMEL M, Direskeneli H. J Rheumatol. 2007 Oct;34(10):2075-7. Epub 2007 Sep 15. PMID: 17896801 [PubMed - indexedfor MEDLINE 18- RomatoidArtritli Hastalarda VaskülerEndotelyal Büyüme Faktörü Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Alper Gümüş Macit Koldaş Cihan Coşkun Musa Temel Vecihi Memilli, 2007 Ulusal Romatoloji Kongresi Poster Sunumu 19- Anti-Saccharomycescerevisiaeantibodies (ASCA) in spondyloarthropathies: a reassessment. Aydin SZ, Atagunduz P, TEMEL M, Bicakcigil M, Tasan D, Direskeneli H., Rheumatology (Oxford). 2008 Feb;47(2):142-4. Epub 2007 Dec 26., PMID: 18160421 [PubMed - indexedfor MEDLINE] 20- Spondilartropatiler: MUSA TEMEL, Sendrom 2008 Vol.20 Supp. Issue1:27-30 21- Risk of cancer in Turkishpatientsaftertreatmentwith TNF antagonists. Pay S; Societyfor Researchand Education in Rheumatology of Turkey. Rheumatology (Oxford). 2008 Apr;47(4):548-9. Epub 2008 Feb 23. No abstractavailable. PMID: 18296720 [PubMed - indexedfor MEDLINE] 22- EULAR11-3730 SERUM AND SPUTUM CAVEOLIN-1, TGF- ß AND ENDOTHELIN-1 LEVELS IN SCLERODERMA PATIENTS: N. Yilmaz 1,*, S. Olgun 2, M. Bıçakcıgil 3, M. TEMEL 4, R. A. Ahıskalı 5, S. Karakurt 2, S. Yavuz 1, 1Rheumatology, 2Chest Medicine, Marmara University, Faculty of Medicine, 3Rheumatology, Yeditepe University, Facultyof Medicine, 4Rheumatology, Medical Park Hospital, 5Pathology, Marmara University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey