Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Serdar SAĞ

Romatoloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi / Bahçelievler Medipol Hastanesi / Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
Doğum Yeri

AMASYA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2018 - 2020İstanbul Pendik/Gebze Medical Park Hastanesi
2015 - 2018Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji uzmanı
2011 - 2015Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Yan Dal Uzmalık Eğitimi
2010 - 2011Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi
2005 - 2010T.C. Sağlık Bakanlığı,Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği
2004 - 2005Kastamonu Tosya 112 Acil Sağlık Hizmetleri
2002 - 2004Kastamonu Taşköprü Sağlık Eğitim Merkezi/ Kastamonu
2015Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıpta Yandal Uzmanlığı / Romatoloji
2015SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ROMATOLOJİ
2010BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA E.A.H., TPTA UZMANLIK-FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
2010T.C. Sağlık Bakanlığı Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2002Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2002ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. 1- IbrahimTekeoğlu , Sinem Sağ , Ayhan Kamanli , Mustafa Serdar Sağ and Teoman Erdem. A RarelySeen Side Effect of Sulfasalazine: YellowishColour in Toenails. International Journal of Medicaland Pharmaceutical Case Reports 5(4): 1-4, 2015; Article no.IJMPCR.21498 ISSN: 2394-109X, NLM ID: 101648033
A2- Harman H, Tekeoğlu İ, Gürol G, Sağ MS, Karakeçe E, Çİftçİ İH, Kamanlı A, Nas K. Comparison of fetuin-A and transforming growth factor beta 1 levels in patients with spondyloarthropathies and rheumatoid arthritis. Int J RheumDis. 2016 Jan 22. doi: 10.1111/1756-185X.12791.
A3- Harman H, KarakeçeE, SağMS, TekeogluI, Çiftçi IH Anti-RA-33:A marker of good prognosis ın seronegative rheumatoid arthritis..West Indian Medical journal. doi:10.7727/wimj.2016.330
A4- Halil HARMAN , İbrahim TEKEOĞLU , Mustafa Serdar SAĞ , Sibel HARMAN. Diagnostic Value of Musculoskeletal Ultrasound in Newly Diagnosed Rheumatoid Arthritis Patients.Turk J Phys Med Rehab 2015;61:326-32 DOI: 10.5152/tftrd.2015.67674
A5-Sag S, Sag MS, Tekeoglu I, Kamanlı A, Nas K. Presence of enthesopathy in patients with primary Sjogren's syndrome: ultrasonographic study of a local cohort. J Med Ultrason. 2017 Jun 23. doi: 10.1007/s10396-017-0802-9
A6-Sag S, Sag MS, Tekeoglu I, Kamanli A, Nas K, Aydın Y. Nailfold videocapillaroscopy results in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2017 Jun 4. doi: 10.1007/s10067-017-3696-4
A7-Sinem Sag , Ayhan Kamanlı , Mustafa Altındis , Mustafa Serdar Sag , Halil Harman , Ibrahim Tekeoglu , Kemal Nas. The relationship of pentraxin-3 levels withIL-17, fetuin-A, insulin in patients with Behçet's disease. Dermatologica Sinica (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.dsi.2017.06.003
A8-Sağ MS,Sağ S,Tekeoğlu İ,Solak B,Kamanlı A,Nas K,Harman H,Kantar M. Comparison of 25-hidroksi Vitamin D serum concentrations in patients with psoriasis and psoriatic arthritis. J Back Musculoskelet Rehabil.2017 Sep 8. doi: 10.3233/BMR-169617
A9- Mustafa Serdar SAĞ, Sinem SAĞ, İbrahim TEKEOĞLU, Ayhan KAMANLI, Kemal NAS, Halil HARMAN. The Relationship Between Serum Pentraxine 3 Levels and Hematological Markersin Patients With Rheumatoid Arthritis. Archives of Rheumatology. DOI:10.5606/Arch Rheumatol.2018.6394
A10- Sağ S,Sağ MS,Tekeoğlu I,Kamanlı A,Nas K,Acar BA. Central nervous system involvement in rheumatoid arthritis: possible role of chronic inflammation and tnf blocker therapy. Acta Neurol Belg.2017 Dec 29. doi: 10.1007/s13760-017-0879-3.
A11- Sağ S, Sağ MS, Tekeoğlu I, Kamanlı A, Nas K, Acar BA. Relationship of hematologic markers with IL-17 and IL-1 beta in patients with rheumatoid arthritis. J Back Musculoskelet Rehabil. 2018;31(4):703-707. doi: 10.3233/BMR-170903
A12- Sağ S, Nas K, Sağ MS, Tekeoğlu İ, Kamanlı A. Relationship of work disability between the disease activity, depression and quality of life in patients with ankylosing spondylitis.
J Back Musculoskelet Rehabil. 2018;31(3):499-505. doi: 10.3233/BMR-169657.
A13- Sinem Sağ, Raikan Büyükavcı, Füsun Şahin, Mustafa Serdar Sağ, Beril Doğu, Banu Kuran. The Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Trunk Impairment Scale In Stroke Patients. Northern Clinics of Istanbul doi:10.14744/nci.2018.01069
A14-Sinem SAĞ, Derya Güzel, Mustafa Serdar Sağ, İbrahim Tekeoğlu,
Ayhan Kamanlı, Kemal Nas, Songül Doğanay. The Evaluation of Serum Tumor Necrosis Factor- Like Weak Inducer of Apoptosis, Interleukin-6, Fetuin-A, Homeostatic Model Assessment-Insulin Resistance, and Insulin Levels in Rheumatoid Arthritis Patients in Clinical Remission. ArchRheumatol 2019;34(x):1-8.doi: 10.5606/Arch Rheumatol.2019.6722
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1- Sağ S, Kamanlı A, Tekeoğluİ, Nas K, Sağ MS, Harman H,Altındiş M. The relationship of pentraxin-3 levels in behcet disaese with IL-17,disaese activity and atherosclerotic risk factors. Annual Eurropan Congress of Rheumatology ,poster
B2- Sag S., NasK., Sag Ms., Tekeoglu I , Kamanli A. Work Status and Related Variables in Patients with Ankylosing Spondylitis. Sakarya University Medical Faculty, Division of Rheumatology, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Sakarya, Turkey. 10th International Congress on Spondyloarthritides/Belgium September 15-17, 2016
B3- Derya Guzel, Sinem Sağ, Mustafa Serdar Sağ, İbrahim Tekeoğlu, Ayhan Kamanlı, Kemal Nas. Evaluation of Cognitive Decline in RheumatoidArthritis: Predictive Value of Joint Destruction and Disease Severity. PC131 (Acta Physilogica, Edited by Pontus B Persson. Online ISSN 1748-1716 )
B4-Sag S, SagMs, Tekeoglu I, Kamanlı A, Nas K, Acar Ba. Relationship Of Hematologic Markers With Il-17 And Il-1 Beta In Patients With Rheumatoid Arthritis.Cora Congress ,Mart 2017,Italy-Bologna
B5-S. Sağ, K. Nas, M.S. Sağ, I. Tekeoğlu, A. Kamanlı. Relatıonshıp Of Work Dısabılıty Between The Dısease Actıvıty, DepressıonAndQualıty Of Lıfe In Housewıfe And Workıng Patıents Wıth Rheumatoid Arthrıtıs, (eular 2017,Madrid)
B6-S. Sağ, I. Tekeoğlu, M.S. Sağ, A. Kamanlı, K. Nas. Subclınıcal Braın Damage In Patıents Wıth Rheumatoıd Arthrıtıs And Its Relatıonshıp To Tnf Blocker Therapy, ,(eular 2017,Madrid)
B7-I. Tekeoğlu, S. Sağ, A. Kamanlı, M.S. Sağ, K. Nas. Subclınıcal Central Nervous System Damage In Patıents Wıth Rheumatoıd Arthrıtıs: Dısease Actıvıty And Cytokınes , ,(eular 2017,Madrid)
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
C1.- Mustafa Serdar Sag, IbrahimTekeoglu, Sinem Sag. Reactive arthritis. Received 27Jan2016; Accepted 30May2016 Available online with doi:10.5455/medscience
C2- Sinem Sag, Ayhan Kamanli, IbrahimTekeoglu, Mustafa Serdar Sag, Kemal Nas. A rare form of sarcoidosis: a case of bone sarcoidosis. Received 24January2016; Accepted 29 February 2016 Available online with doi:10.5455/medscience. 2016.05.8431
C3- Halil HARMAN, Mustafa Serdar SAĞ, İbrahim TEKEOĞLU, Ayşe Ülkü ASLAN GÜVEN. Onset of Psoriatic Arthritis at the Atlantoaxial Joint: Case Report. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23(1):32-6 doi:10.5336/caserep.2013-35070
C4- İbrahim TEKEOĞLU, Mustafa Serdar SAĞ. Rituksimab (Rituximab). Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2016;9(2):11-9
C5- İbrahim TEKEOĞLU, Mustafa Serdar SAĞ. Anti-TNF'ler: Adalimumab (Anti-TNFs: Adalimumab). Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2014;7(4):74-80
C6- Mustafa Serdar SAĞ,Nihal ÖZARAS,Erhan KURT Which Affective Temperaments are Common in Complex Regional Pain Syndrome?. World Clin J Med Sci doi:10.5336/worldclin.2016-49870
C7- Derya güzel[1],Sinem sağ[2],Mustafa serdar sağ[3],İbrahim tekeoğlu[4],Ayhan kamanlı[5],Kemal nas[6]Romatoid artritte bilişsel bozukluğun değerlendirilmesi: eklem yıkımı ve hastalık aktivitesinin belirleyici değeri. Kocatepe medical journal 19:86-92/temmuz/2018
C8- Sinem Sag , Mustafa Serdar Sag , IbrahimTekeoglu , Ayhan Kamanli , Kemal Nas. Frequency of depression, anxiety, and fatıgue in fmf patients and their association with disease parameters. Medicine Science 2018. doi: 10.5455/medscience.2018.07.8785
C9- Sinem Sag, Kemal Nas, Mustafa Serdar Sag, IbrahimTekeoglu, Ayhan Kamanli, Aysenur Aydeniz. Evaluating loss of productivity in patients with rheumatoid arthritis and its relationship to clinical parameters. Annals of Medical Research DOI: 10.5455/annalsmedres .2018.05.088 2018;25(3)438-44
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1-Primer sjögren sendromlu hastalarda ultrasonografik olarak entezit sıklığının saptanması.SAĞS.,Sağ MS.,TekeoğluM.,KamanlıA.,Nas K.2016 Anadolu Romatoloji Günleri –Bodrum
2-Comparision of 25 Hidroksi Vitamin D Serum Concentration in psoriasis and Psoriatic Arthritis Patients. Sağ MS, TekeoğluI, SağS, KamanlıA, NasK, HarmanH, Kantar, Solak B. 2016 TRASD kongresi-Antalya
3-A rare form of sarcoıdosıs: a case of bone sarcoıdosıs. Sag S., Kamanlı A., Tekeoğlu I., Sag MS. , Nas K.2016 TRASD Kongresi-Antalya
4-Kamanlı A, SagS,Sag MS, Nas K, Akdoğan M, Acar BA, TekeogluI. Subclınıcal braın damage ın patıents wıth behcet’sdisease: disease activity, cytokines and ıts relatıonshıp. 2017 TRASD Kongresi Antalya
5-Sag S, Sag MS, Tekeoglu I, Kamanlı A, Nas K, Aydın Y. Nailfold Videocapillaroscopy Results In Patients With Rheumatoid Arthritis. 2017 TRASD
6-Remzi Çevik, Kemal Nas, Mustafa Serdar Sağ, Aysun Ekinci, Sinem Sağ Sistemik skleroz hastalarında serum kartonektin düzeylerinin klinik ve laboratuar bulgularla ilişkisi