Sitede Ara

Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ

Protetik Diş Tedavisi

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2013İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2013istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD
1993İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD
1980İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ateş M, Çilingir A, Sülün T, Sünbüloğlu E, Bozdağ E. The effect of occlusal contact localization on the stres distribution in complete maxillary denture. J Oral Rehabil 2006 33; 509-513
Ordulu M, Emes Y, Ateş M, Yalçın S. Oronasal communication caused by a denture with suction cup: a case report. Quintessence Int. 2006 Sep;37(8):659-62.
Şakar O, Ateş M, Aydın Z, Beyli MS. In vitro cytotoxicity of tissue conditioners. Balk J Stom 2000;4:90-2.
Ateş M, Karaman F, İşcan MY, Erdem T. Sexual differences in Turkish dentition. Legal Medicine 8 (2006) 288–292.
Ateş M. Bruxism and treatment by hypnosis. Balk J Stom 2002;6:201-4.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Intraoral appliancas for treatment of obstructive sleep apnea (OSA). 3rd Congress of the Balkan Stomatological Society. 1998, Sofya.
Dental size differences in a sample of Turkish mandible: a preliminary analysis. September 22–27, 2003, İsanbul, Turkey.
Sexual differences in Turkish dentition. American Academy of Forensic Sciences. February 16–21, 2004, Dallas, USA.
A sex determination study by odontometric measurements of teeth in Turkish population. International Forensic Science Symposium. November 7-12, 2005, Taipei, Taiwan
Age variations in dental growth among Turkish children. African Lofos Meeting, Cape Town, South Africa. 20-23 November 2007
FEA of stress distribution in mandibles with various anatomical forms. Congress of the Balkan Stomatological Society. April, 2011, Bucharest, Romania
Rehabilitation of extremely angulated dental implants forty-month follow up;case report. 35th Annual Congress European Prosthodontic Association, September 29th-October 1th 2011, Bern, Switzerland7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Şakar O, Ateş M, Ünalan F, Beyli MS. Dişli ark boyutları ile standart dişli kaşık boyutlarının karşılaştırılması. İ Ü Diş Hek Fak Der 1998;32:85-101.
Ateş M, Şakar O, Beyli MS. Döküm bölümlü protezlerde metalin tekrar kullanılmasının poroziteye etkisi. Dişhek Der 1998;30:204-8.
Ateş M, Şakar O, Beyli MS. Kıymetsiz metal alaşımlarının tekrar dökülmesinin sitotoksite yönünden incelenmesi. Bölüm 1. Dişhek Der 1998;30:227-31.
Ateş M. İskelet protez planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar. Dentus 1998;11:22-31
Şakar O, Ateş M, Beyli MS. Doğal ve yapay diş boyutlarının karşılaştırılması. Dişhek Der 1998;21:4-8.
Şakar O, Ateş M, Beyli MS. Doku düzenleyicilerin zamana bağlı çizgisel boyutsal değişimleri. Akademik Dental 1999;1:1-5.
Ateş M, Şakar O, Gençel B, Beyli MS. Tek parça döküm protezlerde metalin tekrar kullanılmasının ve farklı döküm yöntemlerinin metal kaide-doku uyumuna etkisi. İ Ü Diş Hek Fak Der 1999;3:177-90.
Ateş M, Kursoğlu P, Karadeniz D, Pelin Z. Obstrüktif uyku apnesi (OSA) sendromunun tedavisinde ağız içi aparey kullanımı. İ Ü Diş Hek Fak Der 1999;3:203-16.
Ateş M, Kayserili T, Beyli MS. Akrilik kaide maddesi ile plastik yapay diş bağlantısına mum eritme işleminin etkisi. Akademik Dental 1999;2:49-53.
Ateş M, Şakar O, Aydın Z, Beyli MS. Kıymetsiz metal alaşımlarının tekrar dökülmesinin sitotoksite yönünden incelenmesi. Bölüm 2. Akademik Dental 1999;2:65-69.
Şakar O, Beka H, Ateş M, Beyli MS. Farklı dezenfektanların aljinat ve çinkooksit öjenol ölçü maddelerinin dezenfeksiyonundaki etkinliği. Dirim 1999;74:230-6.
Ateş M, Şakar O, Kayserili T, Beyli MS. Postdam bölgesindeki şekil değişikliğinin akriliğin boyutsal stabilitesine olan etkisi. Dişhek Der 2000;34: 59-66
Şakar O, Ateş M, Sülün T, İpek B. Kan grupları ve protez stomatiti arasındaki ilişki. Akademik Dental 2010;11: 74-77.
Şakar O, Ateş M, Sülün T, Çalışır F, İspirgil E. Geriatrik hastalarda sıklıkla kullanılan ilaçlar ve protetik açıdan önemi. Dişhek Der 2007;69: 175-179.
Şakar O, Ateş M, Çalışır F, İspirgil E. Alt dişsizlik sınıflamasına göre damak mukozasındaki değişiklikler. Dişhek Der 2007:68; 99-102.
Ateş M, Şakar O, Sülün T. Tam protez hastalarının hasta memnuniyeti açısından değerlendirilmesi. Dişhek Der 2007: 67; 41-46.
Ateş M, Şakar O, Sülün T, Çilingir A, Bozdağ E, Sünbüloğlu E. Tamir edilmiş akrilikleri metal tel ile güçlendirmenin kırılma dayanımına etkisi. Akademik Dental 2006: 8; 40-4.
Ateş M, Şakar O, Sülün T, Çilingir A, Bozdağ E, Sünbüloğlu E. Tamir edilmiş akriliklerin kırılma dayanıklılığına değişik uzunluktaki cam fiberlerin etkisi. Dişhek Der 2007; 68: 113-115.
Ateş M. Tam protezlerde bulantı nedenleri ve tedavisinde hipnoz kullanımı. Dişhek.Der1996;23;33-5.
Ateş M, Tarı T. Bölümlü protezlerde kullanılan kroşeler; ne kadar doğru yapıyoruz? Dişhekimliğinde Klinik 2005;19:118-26.
Mumcu E, Arat S, Bilhan H, Ateş M. Bitmiş bir protezin konuşma bozukluğuna neden olduğu vaka ve sorunun çözümü için önerilen yöntem. Dişhekimliğinde klinik 2005;19:130-4.
Ateş M. Hipnoz ve diş hekimliğindeki uygulamaları. Dişhek Der 1997;25: 161-6
Şakar O, Ateş M, Beyli MS. Doku düzenleyicilerdeki alkol seviyesi alkol üfleme testinde etkili midir? Dişhekimliğinde Klinik 1999;12:118-20.
. Mumcu E., Arat S., Bilhan H., Ateş M.
“Bitmiş Bir Protezin Konuşma Bozukluğuna Neden Olduğu Vaka ve Sorunun Çözümü için Önerilen Yöntem”
Klinik Dergisi, Ekim 2005, Cilt 19; 130-134.
Ataşer ML, Çilingir AA, Ateş M. Uyku apnesi ve dental . Mumcu E., Arat S., Bilhan H., Ateş M.
“Bitmiş Bir Protezin Konuşma Bozukluğuna Neden Olduğu Vaka ve Sorunun Çözümü için Önerilen Yöntem”
Klinik Dergisi, Ekim 2005, Cilt 19; 130-134.
apareylerin önemi. TDD, Eylül 2010, 79: 116-120.
Kurt H, Mumcu E, Ateş M. Temporomandibular rahatsızlıkların teşhisinde temporomandibular rahatsızlıklar/ araştırma teşhis kriterlerinin ( TMR/ATK) kullanımı. İÜ Diş Hek Fak Der Mart-Haziran 2006; 40;1-5
.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Bruksizm ve tedavisinde hipnoz kullanımı. TDB 1. Ulusal Diş Hekimliği Kongresi. 1995, İzmir.
Tam protezlerde bulantı sebepleri ve tedavisinde hipnoz kullanımı. Türk Oral İmplantoloji Derneği 6. Bilimsel Kongresi, Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi. 1996, Fethiye.
Akriliklerin özellikleri ve polimerizasyon hataları. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 2. Gaziantep Diş Hekimleri Odası 1. Bilimsel Toplantısı. 1997, Gaziantep.
İrreversibl ölçü maddeleri. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 2. Gaziantep Diş Hekimleri Odası 1. Bilimsel Toplantısı. 1997, Gaziantep.
Dişli ark boyutlarıyla standart dişli kaşık boyutlarının karşılaştırılması. Türk Diş Hekimleri Birliği 4. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi. 1997, İstanbul.
Intraoral appliancas for treatment of obstructive sleep apnea (OSA). 3rd Congress of the Balkan Stomatological Society. 1998, Sofya.
Uykuda solunum bozukluklarında oral aplians tedavisi. 1. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kursu. 1998, Ankara.
Tek parça döküm protezlerde artık metal kullanımının doku uyumuna etkisi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 3.Bilimsel Kongresi. 1998, Kapadokya.
Doku düzenleyicilerin in-vitro sitotoksisiteleri. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 3.Bilimsel Kongresi. 1998, Kapadokya.
KONFERANSLAR
Tam protezlerde oklüzal düşünceler. TDB-FDI Ortak Kongresi. 1999, İstanbul
Diş hekimliğinde hipnoz. İstanbul Diş Hekimleri Odası Bilimsel Etkinliği. 03/10/2000, Kadıköy, İstanbul.
Bölümlü Protezlerde Planlama, Başarısızlık Nedenleri ve Çözümleri. İstanbul Diş Hekimleri Odası Bilimsel Etkinliği. 19/11/2000 Taksim, İstanbul.
Diş Hekimliğinde Hipnoz. Malatya 5. Bilimsel Sempozyumu, Kasım, 2006.
Diş Hekimliğinde Hipnoz. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 9. Bilimsel Sempozyumu, Mardin 2008
Diş Hekimliğinde Hipnoz.Uluslararası 1. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongresi. Diyarbakır, Ekim,2008.
Bölümlü Protezlerde Planlama. 5. Karadeniz Bahar Sempozyumu, Samsun,Nisan. 2009.
Diş Hekimliğinde Hipnoz. Uşak Diş Hekimleri Odası Bilimsel Sempozyumu, Afyon, 2010.
Diş Hekimliğinde Hipnoz. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 9. Bilimsel Kongresi,Antakya 2012.
Bölümlü Protezler. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kasım 2012.
7.6 Diğer Yayınlar
Ulusal Kitap
Uyku Bozukluklarının Dental Tedavisi, çeviri. Medya Fuarcılık, (baskıda).
Ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı;
Nöromüsküler sistem.Oklüzyon Ders Notları, sayfa 7-20. Protez Akademisi ve Gnatoloji Yayınları, İstanbul, 1997.
Akrilik Reçineler ve Protez Kaide Akrilikleri, Dişsiz Hastaların Protetik Tedavisi, Klasik Tam Protezler. Quintessence Yayıncılık, 2010.