Sitede Ara

Doç.Dr. Işık Odaman AL

Kemik İliği Merkezi (Pediatrik) / Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

ÜSKÜDAR

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2018SBÜ. Kanuni Sultan Süleyman EAH, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı
2012İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
2006İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
7.Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Üstün Bezgin S, Çakabay T, Odaman Al I. Assessment of red blood cell distribution width and mean platelet volume in children with epistaxis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 Apr;95:20-23.
Odaman Al I, Ayçiçek A, Ersoy G, Bayram C, Neşelioğlu S, Erel Ö. Thiol Disulfide Homeostasis and Ischemia-modified Albumin Level in Children With Beta-Thalassemia. J Pediatr Hematol Oncol. 2019 Oct;41(7):e463-e466.
Karabayir N, Demirkol D,Al IO, Dolas I, Sencer A. Subarachnoid-pleural fistula in a child: the cause and treatment. Pediatr Int. 2012 Dec;54(6):929-31. doi: 10.1111/j.1442-200X.2012.03600.x.
Odaman Al I, Bayram C, Ersoy G, Öztarhan K, Güzeltaş A, Kasar T, Uysalol E, Koç B, Ayçiçek A, Özdemir N.A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the Catheter. Turk J Haematol. 2018 May 25;35(2):142-143. doi: 10.4274/tjh.2017.0134.
Odaman-Al I, Gezdirici A, Yıldız M, Ersoy G, Aydoğan G, Şalcıoğlu Z, Tahtakesen TN, Önal H, Küçükemre-Aydın B.A novel mutation in the SLC19A2 gene in a Turkish male with thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome. Turk J Pediatr. 2019;61(2):257-260. doi: 10.24953/turkjped.2019.02.015.
Odaman Al I, Akici F, Ersoy G, Yilmaz E, Tahtakesen TN, Arslantaş E, Salcioglu Z, Aki H, Aydoğan G. A Pediatric Case of Idiopathic Hypereosinophilia Preceeding Precursor B-cell Lymphoblastic Lymphoma of Nasopharynx. J Pediatr Hematol Oncol. 2020 Apr;42(3):248-249. doi: 10.1097/MPH.0000000000001561.
Odaman Al I, Bayram C, Koç B, Ersoy G, Pasli Uysalol E, Aki H, Özdemir GN.Burkitt Leukemia With Precursor B-Cell Immunophenotype and Dual Translocation of t(14;18) and t(8;14) in a Child: Case Report and Review of the Literature. J Pediatr Hematol Oncol. 2020 Jan;42(1):e61-e63. doi: 10.1097/MPH.0000000000001354.
Özdemir N, Koç B, Arslantaş E,Odaman Al I, Kelleci Ç, Uysalol EP, Bayram C, Ayçiçek A.Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Associated With Visceral Leishmaniasis. J Pediatr Hematol Oncol. 2018 Jul;40(5):395. doi: 10.1097/MPH.0000000000001178.
Arslantaş E, Bayram C,Odaman Al I, Uysalol E, İribaş A, Akı H, Adaletli İ, Ayçicek A, Özdemir N.A Rare Cause of Paraplegia: Myeloid Sarcoma. Turk J Haematol. 2018 Aug 3;35(3):206-207. doi: 10.4274/tjh.2017.0423.
Al S, Asilsoy S, Uzuner N, Atakul G, Atay Ö, Kangallı Ö,Al IO, Karaman Ö. Is There a Clinical Significance of Very Low Serum Immunoglobulin E Level? J Clin Immunol. 2021 Nov;41(8):1893-1901. doi: 10.1007/s10875-021-01127-y.
Zengin E, Sarper N, Yazal Erdem A,Odaman Al I, Sezgin Evim M, Yaralı N, Belen B, Akçay A, Türedi Yıldırım A, Hilkay Karapınar T, Güneş AM, Aylan Gelen S, Ören H, Olcay L, Baytan B, Gülen H, Öztürk G, Orhan MF, Oymak Y, Akpınar S, Tüfekçi Ö, Albayrak M, Tatlı Güneş B, Canpolat A, Özbek N. Thrombolysis with Systemic Recombinant Tissue Plasminogen Activator in Children: A Multicenter Retrospective Study. Turk J Haematol. 2021 Dec 7;38(4):294-305. doi: 10.4274/tjh.galenos.2021.2021.0038.
Zengin Ersoy G, Ayçiçek A,Odaman Al I, Bayram C, Arslantaş E, Özdemir GN, Uysalol EP, Şalcıoğlu Z, Akıcı F, Aydoğan G. Safety and efficacy of deferasirox in patients with transfusion-dependent thalassemia: A 4-year single-center experience. Pediatr Hematol Oncol. 2021 Sep;38(6):555-563. doi: 10.1080/08880018.2021.1901809.
Özdemir N, Koç B, Uysalol EP, Bayram C,Al IO, Şiraneci R, Yeğen G, Salduz A.A Rare Case of Pediatric Bone Precursor B-Cell Lymphoma Presenting With Multipl Fractures. J Pediatr Hematol Oncol. 2018 Aug;40(6):489-490. doi: 10.1097/MPH.0000000000001147
Odaman Al I, Oymak Y, Erdem M,Tahta N, Okur Acar S, Mese T, Yilmazer MM, Gozmen S, Zihni C, Calkavur S, Karapinar TH. Assesment of clinical characteristics and treatment outcomes of pediatric patients with intracardiac thrombosis: a single center experience. Blood Coagul Fibrinolysis.2022; 33(1):34-41
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Al lO, Ozdemir N, Bayram C, Bilgic B, Tugcu D. Primary Cutaneous Ewing Sarcoma of the Scalp: A Case Report. Pediatric Hematology Oncology Journal 2019;4(3):65-66. DO - 10.1016/j.phoj.2019.12.003
Odaman Al I, Oymak Y, Karapınar TH, Erdem M, Gözmen S, Tahta N, Okur Acar S, Çağlar İ, Bayram N, Devrim İ. Congenital Neutropenia in Children: Evaluation of Infectious Complications, Treatment Results, and Long-Term Outcome. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(2):181-187. DOI:10.5222/buchd.2021.72325
Al IO, Koç B, Bayram C, Paslı EU, Yıldız EP, Ayçiçek A, Çalışkan M, Özdemir GN. Variant Guillain-Barré syndrome in a patient with Hodgkin lymphoma: AMSAN. Turk Pediatri Ars. 2018 Dec 1;53(4):263-266. doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4763.
7.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Işık Odaman Al, Melek Erdem. Clinical Manifestations and Management of Mediastinal Tumors in Children : A Single Center Experience. 2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi 4-7 Mart 2020, Swiss Otel, İzmir.
Işık Odaman Al. Lenfadenopati Nedeni ile Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Malignite sıklığı. 3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi 23-25 Eylül 2021. Kaya İzmir Thermal Convention Otel, İzmir.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Işık Odaman Al, Nihal Ozdemir (2019). İki yaşında vücudunda morluk şikayeti olan hasta. Celkan T, Albayrak M (Ed). Çocuk Hematoloji ve Onkolojide Olgular 122-127. Istanbul: Türk Pediatrik Hematoloji Derneği.
Işık Odaman Al (2021). Akut Lenfoblastik Lösemide Akım Sitometrinin Merkezi Sinir Sistemi Tutulumunu Değerlendirmedeki Rolü. Relaps Değil, Sadece Pleositoz! Ozbek NY, Gunes AM, Oren H, Yarali HN (Ed), Cocuk Hematolojide Olgularla Akut Losemiler 103-107. Istanbul: Galenos.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ayçiçek A, Böncüoğlu E, Bayram C, Paslı Uysalol E, Özdemir N, Gökçe M, Aydoğan G, Şalcıoğlu Z, Akıcı F, Odaman Al I, Ersoy G, Tahtakesen Güçer TN.Evaluation of Acute Toxicity and Survival in Children with Acute Myeloid Leukemia Treatment: A single Center Retrospective Study from a Middle –Income Country. İKSSTD 2021;13(2):92-7 DOI: 10.4274/iksstd.2021.49389
Üstün Bezgin S, Çakabay T, Odaman Al I, Ayçiçek A, Akici F,İpek HD. Servikal lenfadenopatili çocuklarin yönetiminde nötrofil-lenfosit oranının önemi. Acta Oncol Tur. 2019; 52(3):470-476 | DOI:10.5505/aot.2019.82542
Odaman Al I, Emre S, Bilge I,Yılmaz A, Aksu B. Lupus nefritli çocuklarda intravenöz siklofosfamid tedavisinin etkinliginin degerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2017;17(2):77-83, doi:10.5222/j.child.2017.077
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Işık Odaman Al, Nihal Özdemir, Cengiz Bayram, Ezgi Paslı Uysalol, Gizem Ersoy Zengin, Gönül Aydoğan, Ali Ayçiçek. Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda L- Asparaginazın İntramüsküler ve İntravenöz Uygulamalarının Alerjik Reaksiyon Açısından Karşılaştırılması. Ulusal Hematoloji Kongresi,
Işık Odaman Al, Tuba Hilkay Karapınar, Yeşim Oymak, Melek Erdem, Salih Gözmen, Murat Yılmazer, Timur Meşe, Cüneyt Zihni, Neryal Tahta, Sultan Okur Acar, Canan Vergin İntrakardiyak Trombüslü Çocuk Hastaların Klinik Özelliklerinin ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu. 13-14 Kasım 2020. Çevrimiçi.
Işık Odaman Al. Kalıtsal Trombosit Fonksiyon Bozukluğu Olan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. Ulusal Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi. 18-20 Aralık 2020. Çevrimiçi
Işık Odaman Al, Melek Erdem. Semptomdan Tanıya Çocukluk Çağı Böbrek Kanserleri: Tek Merkez Deneyimi. Uluslararası katılımlı Çapa Pediatri Günleri Kongresi. Çevrimiçi
Işık Odaman Al, Ebru Yılmaz, Tuba Nur Tahtakesen Güçer, Zafer Şalcıoğlu, Gönül Aydoğan, Ferhan Akıcı, Arzu Akçay, Deniz Tuğcu, Müge Gökçe, Ezgi Paslı Uysalol, Gül Nihal Özdemir, Ali Ayçiçek, Cengiz Bayram. Primer Hemofagositik Lenfohistiyositozis:Tek Merkez Deneyimi. 40. Pediatri Günleri.19. Pediatri Hemşeriliği Günleri.8-11 Nisan 2018. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü.
Melek Erdem, Işık Odaman Al, Neryal Tahta, Sultan Okur Acar, Tuba Hilkay Karapınar, Salih Gözmen, İlker Devrim, Aybüke Kara, Mine Düzgöl, Yeşim Oymak. Çocukluk Çağı Lösemi Tedavisinde Sitozin Arabinozid Ateşinin Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu. 13-14 Kasım 2020. Çevrimiçi.
Işık Odaman Al. Trombositopenili Çocuk Hastaya Yaklaşım. Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi. 12-15 Aralık 2020. Çevrimiçi
Arife Kaygusuz, Yeşim Oymak, Tuba Karapınar, Salih Gözmen, Neryal Tahta, Melek Özdener, Işık Odaman Al, Sultan Okur, Özgür Özdemir, Canan Vergin. Hemofili hastalarında sosyal anksiyete düzeyi. 5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu. 22-24 Şubat 2019, Antalya
Melek Erdem, Bengü Demirağ, Neryal Tahta, Işık Odaman Al, Serra Kamer, Sinan Genç, Özlem Nalbantoğlu, Canan Vergin. Tedaviye sekonder tiroid karsinomalı hastaların değerlendirilmesi. 23. Ulusal Kanser Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya.
Melek Erdem, Deniz Kızmazoğlu, Işık Odaman Al. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Araştırma Görevlilerinde Hemanjiomlu Hastaya Yaklaşımın Değerlendirilmesi. “21. Pediatri & 2. Pediatri Hemşireliği Günleri”.26-29 Şubat 2020. Sabancı Kültür Merkezi, İzmir.
Hıncal Özbakır, Yeşim Oymak, Duygu Çubukçu, Meral Türker, Işık Odaman Al, Salih Gözmen, Tuba Hilkay Karapınar. Hemofili Hastalarında Obezitenin Fiziksel Performansla İlişkisinin Değerlendirilmesi. 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu,18-20 Şubat 2021. Çevrimiçi.
Işık Odaman Al, Tuba Hilkay Karapınar. Kalıtsal Faktör VII eksikliği Olan Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi. 43. pediatri günleri ve 22. Pediatri hemşireliği günleri kogresi.uluslararası katılımlı. 30 Mayıs-2 Haziran. Çevrimiçi.
Tuba Nur Tahtakesen Güçer, Ali Ayçiçek, Gönül Aydoğan, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Müge Gökçe, Ebru Yılmaz, Cengiz Bayram, Ezgi Paslı Uysalol, Işık Odaman Al, Nihal Özdemir. Kronik İmmün Trombositopeni Olgularına Eşlik Eden İmmün Hastalıklar. 11. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi. 30-31 Mart 2018.Radisson Blue Otel. İstanbul/Şişli.
POSTERLER
Işık Odaman Al, Bengü Demirağ, Zafer Dökümcü, Sinan Genç, Melek Erdem, Neryal Tahta, Malik Ergin, Çoşkun Özcan, Canan Vergin. Başarılı bir cerrahi operasyon ile tedavi edilen toraks kaynaklı desmoid fibromatozis. 23. Ulusal Kanser Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya.
Melek Erdem, Bengü Demirağ, Işık Odaman Al, Neryal Tahta, Tuba Hilkay Karapınar, Sinan Genç, Yeşim Oymak, Canan Vergin. Hodgkin Lenfoma tedavisi sırasında görülen iki farklı komplikasyon. 23. Ulusal Kanser Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya.
Neryal Tahta, Yeşim Oymak, Yüce Ayhan, Sultan Okur Acar, Salih Gözmen, Tuba Hilkay Karapınar, Melek Erdem, Işık Odaman Al, Raziye Canan Vergin. Kan ürünlerindeki israf oranı ve nedenlerinin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Antalya
Işık Odaman Al, Melek Erdem, Tuba Karapınar, Yeşim Oymak, İlknur Çağlar, Nuri Bayram, Neryal Tahta, Salih Gözmen, Canan Vergin, İlker Devrim. Konjenital nötropenili çocuk hastalarda enfeksiyonların izlemi: 2000-2018 Dr Behçet Uz Deneyimi. 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Antalya
Ayşe Güzin Çakıl, Yeşim Oymak, Tuba Hilkay Karapınar, Salih Gözmen, Neryal Tahta, Melek Erdem, Işık Odaman Al, Sultan Okur Acar, Özgür Özdemir Şimşek, Raziye Canan Vergin. Minör cerrahi girişimlerde kanamanın öngörülmesinde kanama skorunun tanısal değeri. 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Antalya
Sultan Okur Acar, Neryal Tahta, Yeşim Oymak, Salih Gözmen, Tuba Hilkay Karapınar, Melek Erdem, Işık Odaman Al, Özgür Özdemir, Canan Vergin. Talasemi majör tanılı olguuların endokrin bozukluklarının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Antalya
Sultan Okur Acar, Tuba Hilkay Karapınar, Neryal Tahta, Yeşim Oymak, Salih Gözmen, Işık Odaman Al, Melek Erdem, Özgür Özdemir, Canan Vergin. Noonan sendromlu olgularda kanama diatezinin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Antalya
Nesibe Kübra Göl, Işık Odaman Al, Neryal Tahta, Sultan Okur, Tuba Karapınar, Salih Gözmen, Yeşim Oymak, Melek Erdem, Canan Vergin. Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastada Edinsel Aplastik Anemi Gelişimi: Olgu Sunumu. 41. Ulusal Pediatri Günleri, 7-10 Nisan 2019,İstanbul
Burçak Akar, Işık Odaman Al, Bengü Demirağ, Neryal Tahta, Aşiyan Kilit, Duygu Çubukçu, Serdar Sarıtaş, Aycan Ünalp, Canan Vergin. Medulla Spinalis Bası Bulguları ile Başvuran Nöroblastom Olgusu. 41. Ulusal Pediatri Günleri, 7-10 Nisan 2019,İstanbul
Işık Odaman Al, Melek Erdem, Hıncal Özbakır, Tülay Öztürk Atasoy, Hüsnü Hacı, Malik Ergin, Özlem Bağ, Bengü Demirağ. Diffüz İnfantil Hepatik Hemanjiom: Olgu Sunumu. 2. Uluslararası Dr.Behçet Uz Çocuk Kongresi, 2019,İzmir.
Işık Odaman Al, Tuba Hilkay Karapınar, Salih Gözmen, Yeşim Oymak. Nadir Faktör Eksikliği Tanısı Olan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu,18-20 Şubat 2021. Çevrimiçi.
Serenay Çetinoğlu, Yesim Oymak, Ferah Genel, Yüce Ayhan, Tuba Hilkay Karapınar, Işık Odaman Al, Salih Gözmen, Nurgül Karakaya, Raziye Canan Vergin. Clinical features and treatment responses in pediatric patients with warm antıbody immune hemolytic anemia. EHA 2021. Çevrimiçi.
Ezgi Uysalol, Işık Odaman Al, Gizem Ersoy, Cengiz Bayram, Müge Gökçe, Deniz Tuğcu. Supraklavikular Lenfadenopati her zaman malignite bulgusu mudur? 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2015, Antalya.
Gizem Ersoy, Cengiz Bayram, Işık Odaman Al, Ali Ayçiçek, Ezgi Paslı Uysalol, Başak Koç, Gül Nihal Özdemir. Aplastik anemi hastasında şelasyon tedavisin hematolojik yanıt. 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017. Swiss Otel, İzmir
Gülcihan Özdemir, Özgü Hançerli, Işık Odaman Al, Ezgi Paslı Uysalol, Başak Koç, Günsel Kutluk, Nihal Özdemir. Dirençli Demir eksikliği anemisi olan bir olguda intestinal hamartom. 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017. Swiss Otel, İzmir
Işık Odaman Al, Gizem Ersoy, Cengiz Bayram, Ezgi Paslı Uysalol, Başak Koç, Kazım Öztarhan, Alper Güzeltaş, Ali Ayçiçek, Nihal Özdemir. Nadir bir venöz port kateter komplikasyonu:Kateter embolizasyonu. 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017. Swiss Otel, İzmir
Nihal Özdemir, Başak Koç, Ezgi Paslı Uysalol, Cengiz Bayram, Işık Odaman Al, Rengin Şinareci, Öner Doğan, Ahmet Salduz. Kemiğin nadir bir tümörü: Prekürsör B hücreli Lenfoblastik Lenfoma. 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017. Swiss Otel, İzmir
Ezgi Paslı Uysalol, Gül Nihal Özdemir, Tuğberk Akça, Işık Odaman Al, Cengiz Bayram, Başak Koç Şenol, Ali Ayçiçek, Ebru Yılmaz, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Gönül Aydoğan. Servikal Lenfadenopati ve Horner sendromu nedeni: Nöroblastom Olgusu. 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017. Swiss Otel, İzmir
Gizem Ersoy, Işık Odaman Al, Ali Ayçiçek, Tuba Nur Güçer, Tevfik Güzelbey, Meral Bahar, Esra Arslantaş, Cengiz Bayram, Ezgi Paslı Uysalol, Nihal Özdemir. Akut lenfoblastik lösemili bir çocuk olguda subakut – kronik osteomiyelit. 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017. Swiss Otel, İzmir
Işık Odaman Al, Gizem Ersoy, Ali Ayçiçek, Gönül Aydoğan, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Nihal Özdemir, Cengiz Bayram, Ezgi Paslı Uysalol, Sayime Başak Koç, Ebru Yılmaz,Elif Yımaz Güleç, Alper Gezdirici, Zeynep Ocak. Beta talasemi gen mutasyon sonuçları: Tek merkez deneyimi. 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017. Swiss Otel, İzmir
Işık Odaman Al, Gönül Aydoğan, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Ebru Yılmaz, Gizem Ersoy, Tuba Nur Güçer, Esra Arslantaş. Nadir bir anemi nedeni: Tiamin cevaplı megaloblastik anemi (TRMA) 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 2017. Swiss Otel, İzmir
Ali Ayçiçek, Orhan Özdoğan, Müge Gökçe, Işık Odaman Al, Gizem Ersoy, Esra Arslantaş, Ezgi Paslı Uysalol, Sayime Başak Koç Şenol, Gül Nihal Özdemir, Cengiz Bayram. Akut lenfoblastik lösem, tedavisi alan çocuklarda akut toksisite, genel ve olaysız sağkalımın değerlendirilmesi. 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 24-27 Nisan 2019. Antalya.
Işık Odaman Al, Melek Erdem, Tuba Karapınar, Yeşim Oymak, İlknur Çağlar, Nuri Bayram, Neryal Tahta, Salih Gözmen, Canan Vergin, İlker Devrim. Konjenital nötropenili çocuk hastalarda enfeksiyonların izlemi: 2000-2018 Dr. Behçet Uz Deneyimi. 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 24-27 Nisan 2019. Antalya.
Işık Odaman Al, Ebru Yılmaz, Hakan Gemici, Sevgi Yavuz, Edibe Pembegül Yıldız, Mehmet Sait Doğan, Selin Filiz, Recep Türkoğlu, Ferhan Akıcı, Zafer Şalcıoğlu, Gönül Aydoğan. Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuk Hastada Bilinç Değişikliği ve Nöbet: PRES.6. Çocuk Dostları Kongresi 8-10 Mart 2018. İstanbul
Gülsen Erdem, Işık Odaman Al, Fahrinnisa Ferhan Akıcı, Hakan Gemici,Rengin Şiraneci, Ebru Yılmaz, İlknur Kurt, Müzeyyen Gönül Aydoğan,İbrahim Öner Doğan. Perikard Tamponadı İle Başvuran Hodgkin Lenfoma Olgusu. 6. Çocuk Dostları Kongresi 8-10 Mart 2018. İstanbul
Selin Filiz, Işık Odaman Al, Ebru Yılmaz, Abdülvehhap Beygirci, Osman Zafer Şalcıoğlu, Fahrinnisa Ferhan Akıncı, Müzeyyen GönüL Aydoğan. Lösemiyi Taklit Eden B12 Eksikliği Olgusu. 6. Çocuk Dostları Kongresi 8-10 Mart 2018. İstanbul
Selin Filiz, Işık Odaman Al, Ebru Yılmaz, Osman Zafer Şalcıoğlu, Fahrinnisa Ferhan Akıncı, Müzeyyen Gönül Aydoğan. Önemli Bir Glanzman Trombastenisi Komplikasyonu: Alloimmunizasyon. 6. Çocuk Dostları Kongresi 8-10 Mart 2018. İstanbul
Zeynep Günal Türk, Işık Odaman Al, Salih Türk, Hakan Gemici, Ebru Yılmaz, Kazım Öztarhan, Sertaç Haydin, Bahadır Genç, Osman Zafer Şalcıoğlu. Hemofili A Tanılı Olguda İnfektif Endokardit Gelişimi ve Başarılı Mitral Kapak Onarımı. 6. Çocuk Dostları Kongresi 8-10 Mart 2018. İstanbul