Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Alp GENCE

Çocuk Cerrahisi

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi / Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2014Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2014Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2011 - 2014Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011 - 2014Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2009 - 2011Kars Devlet Hastanesi
2009 - 2011Kars Devlet Hastanesi
2004 - 2009Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004 - 2009Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004Kastamonu Abana Devlet Hastanesi
2001 - 2004Artvin Devlet Hastanesi
2001 - 2004Artvin Devlet Hastanesi
2004Kastamonu Abana Devlet Hastanesi
2015İstanbul Medipol Üniversitesi,, Çocuk Cerrahisi
2015İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi
2009Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi
2009Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi
2000Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2000Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültes
Uluslararasi Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler: 1. GENCE, A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child. Pediatr Surg Int, 24, 1215-1217 (2008). 2. Celayir AC, Pektas OZ, GENCE A, Gül C, Sahin C. Is esophagostomy necessary in isolated esophageal atresia: Report of six cases. J Pediatr Surgical Specialties, 3 (1): (2009). Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler: 1. GENCE, A., Gul, C., Kurt, G., Ozdemir, A.A. ve A.C.Celayir. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratoma, 9th EUPSA (European Congress of Paediatric Surgery) Annual Congress, Istanbul, 2008 (OP 10) 2. GENCE, A., Sahin, C. ve A.C.Celayir, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child, 15th International Paediatric Colorectal Club Meeting, Salamanca, İspanya, 2008. (OP 10/2) 3. Kurt, G,. Celayir,A.C., Cici, I., Akcaer, V. ve A. GENCE. A case of delayed diagnosed uretherocel with prenatally diagnosed hydronephrosis; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008 (OP-10) 4. Alver,D., Celayir,A.C., Gulcin,N., GENCE, A. ve V. Akcaer. Management of ureteropelvic junction obstruction in prenataly diagnosed infants; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008. (OP-20) 5. GENCE, A., Celayir,A.C., Gül,C ve S.L.Mirapoğlu. Koledok kistlerinde geç tanılama, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 8) 6. GENCE, A., Kurt,G., Celayir,A.C., Pektas,O.Z. ve D.Sahin. Perfore invajinasyonda leiyomyom, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 9) 7. GENCE, A., Alver,D., Celayir,A.C. ve, G.Kurt. Clinical experiences in Pentalogy of Cantrell. 25. Annual congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (OP 43) 8. GENCE, A., Sahin,C., Alver,D., Pektas,O.Z., Celayir,A.C. ve S.Cesur. Anal canal duplication in an infant. 25.Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009). (PP 108) 9. Alver,D., Celayir,A.C., Kurt,G. ve A.GENCE. A rare variant of persistent cloaca. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (PP 110). 10. Gulcin,N,, Cici,I., Celayir,A.C. ve A. GENCE. A case with sacral neurofibroma. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009). (PP 123) 11. GENCE, A., Kurt, G. ve A.C.Celayir. A case report with surrenal teratoma. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (PP 124) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 1. Celayir A, GENCE A., Deresoy AF, Yımazkar S. “Cerrahi anomalilerde prenatal tanılama postnatal yaklaşımı değiştirdi mi?” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(1), 41-44, (2007). 2. GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(2), 81-83, (2007). 3. GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri” , Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38 (2), 85-87, (2007). 4. Celayir,A.C., Sarıca,K., GENCE, A., Gül,C., “Sıvı sıvı seviyesi neonatal dönemde over kistinin cerrahi tedavi endikasyonudur” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(4),163-166 , (2007). 5. Celayir, A.C., GENCE, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21(3): 134-138, 2007 6. Celayir,A.C., GENCE, A., Gül,C., Pelin,K. “Konjenital diyafragma hernisinin prenatal tanılaması erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşam oranını değiştirmez” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22(1): 25-28, 2008 7. GENCE A, Gul C, Kurt G, Celayir AC, Ozdemir AA. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratom. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2013, 44 (2); 89-93. 8. GENCE A, Celayir AC ‘’Konjenital Diyafragma Hernisinde Sağkalım Üzerine Öngörü Yapılabilir mi?’’ Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2014. Ulusal Bilimsel Toplantilarda Sunulan Ve Bildiri Kitabinda Basilan Bildiriler: 1. Celayir, A.C., GENCE, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (SB15) 2. Pelin, K., GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir, “Konjenital diyafragma hernisinde prenatal tanı erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşama oranını değiştirmez”, XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (SB37) 3. GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (P1) 4. GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (P8) 5. Celayir, A.C., GENCE, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” V. Ulusal maternal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 2006. (P13) 6. Celayir, A.C., Pelin, K., GENCE, A. ve C. Gül, “Konjenital diyafragma hernisinde prenatal tanı erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşama oranını değiştirmez”, V. Ulusal maternal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 2006. (P14) 7. Celayir, A.C., Sarıca, K., GENCE, A. ve C. Gül. Sıvı-sıvı Seviyesi Neonatal Dönemde Over Kistinin Cerrahi Tedavi Endikasyonudur, 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007. (P 125) 8. Celayir, A.C., Pektaş O.Z., GENCE A., Gül C., Şahin C. İzole özofagus atrezilerinde esofagostomi gerekli midir? 5 olgu sunumu. XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme-İzmir, 2007. (SB 11) 9. Celayir, A.C., Sarıca, K., GENCE, A. ve C. Gül. Sıvı-sıvı Seviyesi Neonatal Dönemde Over Kistinin Cerrahi Tedavi Endikasyonudur, XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme-İzmir, 2007. (P 32) 10. Özdemir, A.A., GENCE, A., Gülçin,N., Celayir, A.C. Yeme içme ve işeme aktivitesinin monoseptomatik nokturnal enurezisde rolü. 9.Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya,2007, (P23) 11. Alver, D., GENCE, A., Şahin, C., Kurt, G., Celayir, A.C, Hipospadias operasyonlarının sonuçlarını etkileyen faktörler. 9.Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, 2007, (P 29) 12. GENCE, A., Gül, C., Celayir, A.C. Mesane rabdomyosarkomları tanısında gecikme. 9.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, 2007, (P 67) 13. A. GENCE, A.C. Celayir, G. Kurt, N. Gülçin, D. Alver. Labial yapışıklıkta geleneksel tedaviye dönüş XXVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008. (P 28) 14. A. GENCE, C. Şahin, A.C.Celayir, H. Yavuz*. Çocukta soliter rektal polipte primer Burkitt lenfoma XXVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008. (SB 52) 15. A. GENCE, A.C. Celayir, C. Gül, S.L. Mirapoğlu. Koledok kistlerinde geç tanılama, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 8) 16. GENCE A., Kurt G., Celayir A.C., Pektaş O.Z., Şahin D.* Perfore invajinasyonda leiyomyom, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 9) 17. GENCE A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child. (DOI: 10.1007/s00383-008-22, PROOF) Paediatric Surgery International (2008) 18. GENCE A, Gul C, Kurt G, Ozdemir AA, Celayir AC. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratoma, 9th EUPSA ( European Congress of Paediatric Surgery ) Anual Congress, Istanbul, 2008 (OP 10) 19. GENCE A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child, 15th International Paediatric Colorectal Club Meeting, Salamanca, İspanya, 2008. (OP 10/2) 20. G. Kurt, A.C. Celayir, I. Cici, V. Akcaer, A. GENCE. A case of delayed diagnosed uretherocel with prenatally diagnosed hydronephrosis; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008, (OP-10) 21. D. Alver, A.C. Celayir, N. Gulcin, A. GENCE, V. Akcaer. Management of ureteropelvic junction obstruction in prenataly diagnosed infants; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008. (OP-20) 22. Alver, D., Celayir,A.C., GENCE, A. ve C. Gül “Anorektal malformasyonlara eşlik eden üriner anomaliler” . 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (TP 43) 23. GENCE A., Alver D., Celayir A.C. ve S. Cesur * “Bir yenidoğanda retrorektal kistik hamartom” 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (P 17) 24. GENCE A., Alver D, Celayir A.C., Pektaş O.Z. “Bir yenidoğanda bilinmeyen nedenle gelişen gastrokolik fistül” 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (P 54) 25. Alver, D., Celayir,A.C., Kurt ,G, GENCE A. “Kloaka anomalisinin ender bir örneği”. 28.Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, İstanbul, 2010 (0P 06) Uzmanlık Alanı İle İlgili Spesifik İlgi Alanları: 1. Hipospadias Cerrahisi 2. Yenidoğan Cerrahisi