Sitede Ara

Varian Truebeam

Varian TrueBeam sistemi, hızlı tedavi özelliği ile akciğer, karaciğer, baş boyun, prostat kanserlerinin tedavisi için yeni kapılar açar.

Varian TrueBeam sistemi nedir?

Varian Medikal sistemlerinin gelişmiş bir radyoterapi cihazıdır. Bu cihaz çok güçlü noktasal doğruluk ve büyük bir hassasiyetle sadece tümöre radyasyon verecek şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş görüntü alma özelliği ile tümör hareketini birleştirerek kesin doğrulukta tedavi uygulamaya olanak sağlar. Hızlı tedavi özelliği ile akciğer, karaciğer, baş boyun, prostat kanserlerinin tedavisi için yeni kapılar açar.

Neden bir hastaya TrueBeam'de tedavi olması önerilir?

Radyasyon Onkoloğu hastayı TrueBeam'de tedavi etmek için birçok sebep sayabilir. Öncelikle bu teknoloji sayesinde birçok kanser tipi tedavi edilebilir. Ayrıca TrueBeam çok hızlıdır; tedavi süresini 10-30 dakikadan 2 dakikaya kadar düşürebilir. Hastanın daha kısa süre masada yatması tümör hareketinin azaltılmasını, dolayısıyla da sağlıklı doku korumasının da en üst seviyeye çıkarılmasına olanak sağlar. TrueBeam sistemin hassasiyeti 1 milimetreden daha az ölçümlerle artar. Akciğer ve karaciğer gibi solunumla yer değiştiren tümörlerin tedavisinde de çözüm önerileri bulunmaktadır.

TrueBeam tedavisi sırasında ne hissedeceğim? Tedavim tamamlandıktan sonra radyoaktif olacak mıyım?

Tedavi sırasında hastalar herhangi bir şey hissetmezler, canları yanmaz. TrueBeam ile tedavi son derece hızlı olduğundan hasta için oldukça konforludur. Eksternal radyoterapi uygulanan hastalar radyoaktif olmazlar. Bu nedenle tedaviden sonra kendilerini sevdiklerinden ayırmalarına gerek yoktur.

TrueBeam ile tedavi sırasında uyanık olacak mıyım?

TrueBeam uygulaması sırasında hastadan tek istenilen hareketsiz olmasıdır. Bu nedenle işlem sırasında hareketsiz kalabilen hiçbir hastada anesteziye gerek olmaz. Yaşı küçük hastalarda anestezi gerekebilir.

TrueBeam tedavisi güvenli mi?

Evet, tümüyle güvenlidir. Girişimsel bir tedavi yöntemi olmadığından, açık cerrahi girişimlerde ortaya çıkabilecek tüm komplikasyonlardan da korunmuş olursunuz.

TrueBeam tedavisi nasıl uygulanır?

Standart radyoterapi süreçleri geçerlidir. Tedavi süresinin yaklaşık 5 kata kadar kısalmasının avantajıyla hastanın tedaviye de uyumu artmaktadır. Tedavi sürecinde görüntüleme yöntemlerinin koordinasyonu ve hızı sayesinde normal doku korunma oranı arttırılarak yan etkiler azaltılır ve tümör üstünde tedavi etkinliği yoğunluk ayarlanarak arttırılır.

TrueBeam tedavisi günlük yaşamımı etkiler mi?

Truebeam tedavisi sırasında günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz, bu tedavi türüne özel bir kısıtlama yoktur.

TrueBeam ile tedavi her yaştan hastaya uygulanabilir mi?

Her yaştan hastaya uygulanabilir.Özellikle de ileri yaş gibi nedenlerle anestezi almasında sakınca bulunan hastalarda önemli avantajlar sağlar.

TrueBeam tedavisinin yan etkileri nelerdir?

Sadece tedavi uygulanan bölgeyi etkilediği için vücut genelinde yan etkisi olmaz. Uygulandığı bölgeye göre farklı yan etkiler gelişebilir. Her hastanın tedavi sürecine tepkisi farklılık göstereceğinden doktorunuz sizi yan etkilerle ilgili tedavi öncesinde bilgilendirecektir.

TrueBeam cihazında tedavi esnasında vücudumda yanıklar oluşur mu?

TrueBeam cihazı ile verilen dozun özelliği ile cilt yanıkları minimuma indirilir.

TrueBeam cihazını diğer radyoterapi cihazlarından farklı kılan nedir?

En önemli avantajı konforlu olması, hızı, noktasal doğruluğu ve hassasiyetinin yüksek olmasıdır. Hassas noktalarda olan ve değişik tipli tümörlerin tedavisi için uygundur. Tedavi esnasında tümöre tam dozu verirken sağlıklı dokuyu korumaya yönelik tedavi yapar.