Sitede Ara

Cyber Knife M6

Cyber Knife M6 ile akciğer, prostat, karaciğer, pankreas, beyin, omurilik başta olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde olan tümörler tedavi edilir.

CyberKnife M6 Nedir?

CyberKnife robotik radyo cerrahi sistemi vücudun herhangi bir yerinde, kanserli ya da kanserli olmayan hücreleri ameliyata gerek kalmaksızın yok etmek adına kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Bu tedavide yüksek radyasyon dozlarını çok yüksek kesinlikle tümöre vererek hastaya yeni bir yaşam vaat ediyor.

CyberKnife M6 nasıl çalışır?

Cihaz,hasta etrafında birçok açıdan hedefe tam olarak nokta atışı yapacak şekilde tasarlanmıştır.Tedavi süresince ileri görüntüleme tekniği sayesinde yüksek doğruluk ve hassasiyetle hastalıklı bölgeyi tedavi ederken etrafındaki sağlıklı dokuyu eniyi şekilde korur. Bu sayede hasta mümkün olan en az yan etkiyle herhangi bir kesi olmadan konforlu şekilde tedavi olup çoğunlukla aynı gün evine döner.

CyberKnife M6 tedavisine nasıl yönlendirebilirim?

Birçok hasta Cyber Knife tedavisine doktoru tarafından yönlendirilir. CyberKnife M6 ekibimiz tedavinin uygunluğuna karar verebilecek tecrübe ve donanıma sahiptir.

CyberM6Knife tedavisinin uygunluğuna karar vermek için hangi bilgiler kullanılır? Multidisipliner ekibimiz bu kararı alırken tıbbi ve cerrahi öyküyü, klinik muayene bulgularını, MR/PET/PET-BT gibi görüntüleme sonuçlarını dikkate alarak karar verir.

CyberKnife M6 tedavisinin faydaları nelerdir?

Kansız,acısız, saçları traş etmeden ve hızlıca günlük aktivitelere dönmeyi sağlayacak,hastanede kalmayı gerektirmeyen bir tedavi yöntemdir.

CyberKnife M6 ile hangi hastalıklar tedavi edilir?

Akciğer,prostat, karaciğer, pankreas, beyin, omurilik başta olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde olan tümörler tedavi edilir.

CyberKnife M6'in avantajları nelerdir?

Cyber Knife tedavisi 5 ya da daha az seansta tamamlanabilir, bu 1.5 ay süren konvansiyonel radyoterapi ile karşılaştırıldığında çok daha avantajlı bir durumdur. CyberKnifeM6 girişimsel olmadığından ağrısız bir işlemdir; cerrahi, kesi ya da anesteziye ihtiyaç duyulmaz. CyberKnife M6 cihazıyla cerrahi ile çıkarılması mümkün olmayan tümörler tedavi edilir. CyberKnifeM6 cihazıyla yapılan tedavilerde yan etkiler en az görülmekte ve hasta günlük aktivitelerine hemen geri dönebilmektedir. CyberKnife M6 daha önce radyoterapi tedavisi alan ancak yeniden tedavi olmaya ihtiyaç duyan hastalar için en iyi seçenektir.

CyberKnife M6 tedavisinin benim için doğru olup olmadığını nasıl bilebilirim?

Her hastanın durumu uzman bir ekip tarafından değerlendirilir. Bu ekip medikal fizikçilerle işbirliği içinde en uygun tedaviyi uygular.

CyberKnife M6 ile tedavi olan bir hasta radyasyon yayar mı?

Cyber Knife cihazında tedavi olan hastalar radyasyon yaymaz. Hasta tedaviden çıktıktan sonra yeni doğmuş bir bebeğe bile sarılabilir.

CyberKnife M6 tedavisini kimler yapar?

Radyasyon Onkoloğu, Medikal Fizikçi, Radyoterapi Teknikeri ve Radyoterapi Hemşiresi tarafından multidisipliner bir çalışma içinde yapılır.

CyberKnife M6 güvenli midir ve etkisi kanıtlanmış bir tedavi yöntemi midir?

CyberKnife radyasyon teknolojisine göre geliştirilmiş, 1999 yılında ABD'de FDA onayı almış ve kullanılmakta olan radyo cerrahi cihazıdır. Dünya çapında binlerce hasta CyberKnife cihazıyla tedavi edilmiş ve bununla ilgili birçok klinik çalışma medikal dergilerde yayınlanmıştır. Dünya çapında 100,000 hastadan daha fazla hastaya tedavi yapılmıştır. Bunların yarısından fazlası beyin bölgesinden farklı vücudun diğer bölgelerinden tedavi almıştır.

CyberKnife M6 tedavisinden sonra yan etkiler olacak mı?

Çoğu hastalıksa süreli ve etkisi hızlıca kaybolan yan etkiler yaşamıştır. Bazı hastalar tedaviye bağlı olarak hafif yorgunluk veya bulantı yaşayabilir. Oluşabilecek yan etkiler konusunda hasta tedavi öncesinde doktoru tarafından bilgilendirilir.

CyberKnife M6 ile kaç kez tedavi olunabilir?

Tedavi sıklığı tümörün yerleşim yeri ve hücre tipine göre değişiklik gösterir.

CyberKnife M6 tedavisinden sonra hastalık ne kadar sürede geçer?

Etkisi değişiklik gösterebilir. Bazı tümörler yerleşim yerine göre aylar ya da yıllar içinde kaybolabilirken; bazılarının ise ilerlemesi durdurulabilir. Bu, tedavi sonrasındaki rutin kontrollerde çekilen görüntüleme yöntemleriyle takip edilerek doktor tarafından değerlendirilir.

CyberKnife M6 radyo cerrahi ile klasik radyoterapinin farkı nedir?

Klasik radyoterapide geniş bir alan ışınlanır yani hem tümöre hem de sağlıklı dokuya ışın verilir.Geniş alan ışınlamak, normal dokuya daha fazla doz verildiği için yan etkileri çoğaltmak anlamına gelir. Bu yan etkileri azaltmak için çalışmalar yapılmıştır.Sonuç olarak klasik radyoterapi süreleri 30-45 seanstan 1-5 seansa kadar düşürülebilmiştir. CyberKnife robotik radyo cerrahi sistemi tümöre yüksek doğrulukta yüksek dozu verirken etrafındaki sağlıklı dokuları en iyi korunabilmesi için tasarlanmıştır.

CyberKnife M6 sisteminin diğer radyo cerrahi tedavilerinden farkı nedir?

a) Tedavi esnasında tümör hareketini gerçek zamanlı olarak, kesin doğrulukla takip ederek yüksek doz verme yeteneğine sahip tek radyo cerrahi cihazıdır.  Diğer teknolojiler tedavi öncesinde görüntü alıp tedaviye başlarken; Cyber Knife hem tedavi esnasında 3 boyutlu gerçek zamanlı görüntü alıp hem de tümörün yerini doğrulayarak kullanıcıya tedaviye kesin doğrulukla devam edebilme seçeneği sunuyor.

b) CyberKnife tedavi sistemi robotik bir sistem olduğu için diğer tedavi sistemlerinden farklı olarak hasta hareketi 6 eksende izlenebildiği gibi robot ta 1440 farklı açıdan ışınlama yapabilir.

CyberKnife M6 tedavisi kemoterapi sonrasında ya da kemoterapi ile eş zamanlı olarak yapılabilir mi?

Cyber Knife kemoterapi almış ya da alacak olan hastalar için uygun bir tedavi yöntemidir.

CyberknifeM6 cihazının diğer CyberKnife cihazlarından farkı nedir?

Robotun hareketleri ve lineer akseleratör başlığı değiştirilmiştir. Bu sayede ışın huzmelerinin verilme açısayısı artırılmış ve daha çok alandan ışın verilme olanağı sağlanmıştır. Bu tedavi etkinliğinin artmasına ve tedavi sürelerinin kısalmasına yol açmıştır.Ayrıca multilif kolimatör denilen eklenti ile daha büyük tümörler de tedavi edilebilir hale gelmiştir. Bu donanım Türkiye'de sadece hastanemizde bulunmaktadır.