Sitede Ara

Gamma Knife

Beyin hastalıklarında hedef odaklı, ameliyatsız tek tedavi! Gamma Knife, stereotaktik radyo cerrahinin “altın standardı” olarak kabul edilmektedir.

Gamma Knife ile radyo cerrahi

Beyni etkileyen hastalıkların tedavisinde kullanılan en gelişkin tekniklerden biri olan Gamma Knife, stereotaktik radyo cerrahinin “altın standardı” olarak kabul edilmektedir. Gamma Knife, koordinatları belirlenmiş hastalıklı beyin dokusunun, gamma ışınları ile yok edilmesini sağlayan bir tedavi sistemidir. Gamma Knife ile hem iyi huylu beyin tümörleri (menenjiomalar, hipofiz adenomları, akustik nöromalar) hem de kötü huylu beyin tümörleri (beyin metastazları, glial tümörler) tedavi edilebilmektedir. Ayrıca Gamma Knife beyin tümörü dışında, damarsal beyin hastalıkları (arteriovenöz malformasyonlar) ve fonksiyonel beyin hastalıklarında (trigeminal nevralji, parkinsonizm, epilepsi) kullanılmaktadır.

Koordinatları belirlenmiş ileri düzey radyo cerrahi tedavi Sistem, temel olarak her biri kendi başına normal beyin dokusunu zedelemeyecek enerjiye sahip 201 adet küresel yerleşimli ve ayrı kaynaktan gelen ışınların bir noktada (hastalıklı beyin dokusunda) birleşerek çok yüksek bir enerjiyi hastalıklı dokuya aktarması ve bu dokuyu ortadan kaldırması prensibine dayanır. Bu nedenle radyasyon tedavisinden farklılık gösteren bu cerrahi yöntemde tedavi tek seansta tamamlanır. Genellikle açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

Gamma Knife Perfexion nedir?

Gamma Knife Perfexion bir bıçak değildir. İçinde 192 adet Co 60 parçası bulunan bir radyocerrahi cihazıdır. Bu cihazla birçok beyin hastalığı ve anormalliği tek bir günlük tedavi ile düzeltilebilir. Ameliyatsız, kesisiz, genel anestezisiz ancak ameliyat kesinliğinde tedavi etme özelliği vardır.

Gamma Knife Perfexion nasıl çalışır?

İleri görüntüleme tekniği ve 3 boyutlu tedavi planlama yazılımları sayesinde 192 adet odaklanmış gamma ışın huzmeleri beyin içindeki küçük hedeflere ulaşır. Her bir huzmeciğin gücü zayıftır bu sayede beyindeki hedefe ulaşana kadar hasar yaratmaz ve sağlıklı dokuyu korur.

Gamma Knife Perfexion tedavisinin faydaları nelerdir?

Kansız, acısız, saçları traş etmeden ve hızlıca günlük aktivitelere dönmeyi sağlayacak hastanede kalmayı gerektirmeyen bir tedavi yöntemidir. İşlem sonrasında rehabilitasyon gereği cerrahiye göre çok daha azdır. Tek uygulamalı, genel anestezi gerektirmeyen bu işlem uygun hastalarda SGK tarafından karşılanmaktadır. Birçok hastalıkta, dünyada 700.000'den fazla hasta tedavi edilmiştir ve çok iyi belgelenmiş uzun vadeli sonuçları bulunmaktadır. Bazı durumlarda cerrahi veya radyoterapi ile kombine, bazı durumlarda ise tek başına asıl tedavi olarak kullanılabilir. Ameliyat olamayacak veya olmak istemeyen hastalarda iyi bir alternatif olabilir.

Hangi hastalıklar Gamma Knife Perfexion ile tedavi edilebilir?

Kötü huylu beyin tümörleri, iyi huylu beyin tümörleri, fonksiyonel hastalıklar, damarsal hastalıklar, göz tümörleri, baş boyun tümörleri bu cihazla tedavi edilebilir. Bu kararı tedaviyi uygulayacak olan doktor ekibinin alması gereklidir.

Gamma Knife Perfexion tedavisine nasıl yönlendirilebilirim?

Birçok hasta Gamma Knife tedavisine doktorları tarafından yönlendirilir. Ancak bazı hastalar kendileri de başvurabilir. Gamma Knife ekibimiz tedavinin uygunluğuna karar verecek tecrübeye ve donanıma sahiptir.

Gamma Knife Perfexion tedavisinin uygunluğuna karar vermek için hangi bilgiler kullanılır?

Multidisipliner ekibimiz bu kararı alırken tıbbi ve cerrahi öyküyü, klinik muayene bulgularını, MR/BT/PET-BT gibi görüntüleme sonuçlarını dikkate alarak karar verir.

Gamma Knife Perfexion ile tedavi etkili midir?

Gamma Knife'ın tedavi başarı oranları çok etkileyicidir. Kırk yılı aşkındır devam eden klinik çalışmalarla desteklenmiş bir radyocerrahi cihazıdır ve eşi benzeri olmayan sonuçlar göstermiştir. Klinik uygulama alanları giderek büyümektedir ve birçok hastalık grubunda ilk tedavi seçeneği olarak akla gelmeye başlamıştır. Dünya yüzeyinde 700.000'den fazla hasta tedavi edilmiştir. Her yıl ortalama 60.000 hasta bu yöntemle tedavi edilmektedir.

Gamma Knife Perfexion uygulaması güvenli midir?

Gamma Knife uygulamasında sağlıklı dokuyu korumak ilk hedeftir ve bu mümkündür. Cerrahi bir kesi, genel anestezi olmaması, açık beyin cerrahisi ile görülebilen kanama, infeksiyon gibi komplikasyonlar azaltılır. Genellikle işlem gecesi hastanede yatma gerekmez ve iyileşme süresi oldukça hızlıdır.

Yaşlı ve eşlik eden hastalıkları olan hastalarda uygulanabilir mi?

Gamma Knife radyocerrahisi cerrahi olmasında sıkıntı olan hastalarda oldukça değerli bir tedavi alternatifidir. Anestezi almaya engel ciddi bir tıbbi durumu olan hastalarda Gamma Knife tedavisi ideal bir çözümdür. Gamma Knife teknolojisi, açık beyin cerrahisi ile fonksiyonel zarar verme ihtimali olan veya ulaşımı zor yerleşimlerdeki hastalıkları tedavi etmede oldukça faydalıdır. Ayrıca cerrahiye, girişimsel nöroradyolojik işlemlere ve radyoterapiye tamamlayıcı olarak da kullanılır.

Gamma Knife Perfexion uygulaması sırasında neler oluyor?

Öncelikle çok hafif metal bir çerçeve hastanın başına yerleştiriliyor, bu işlem lokal anestezi altında ve rahat bir ortamda beyin cerrahisi uzmanı tarafından yapılıyor. Bu çerçeve işlemin sonsuz bir kesinlikte yapılmasına olanak sağlıyor. Çerçevesi takılan hastaya uygun MR incelemeleri ve gerekli olgularda anjiografik inceleme yapılıyor. Görüntülemelerden gelen data tedavi planlama bilgisayarına aktarılıyor. Hasta kendine özel odada dinlenirken deneyimli tedavi ekibi (radyasyon onkoloğu, beyin cerrahı, tıbbi fizik uzmanı) ileri teknoloji bir yazılımı kullanarak tedavi planlaması yapıyor. Bu işlem olgunun karmaşıklığına ve hastalığın yerleşim yerine göre ortalama 1 saat sürüyor. Her hastaya özel olarak yapılan tedavi planlaması bittikten sonra hasta Gamma Knife cihazının yatağına alınıyor ve pozisyonlanıyor. Pozisyonlamadan sonra hasta otomatik olarak cihaza alınıyor ve işlem başlıyor. Tedavi ortalama 15 dakika ile 1 saat arasında sürüyor ve bu sırada hasta bir şey hissetmiyor. Tedavi bitiminde hasta otomatik olarak dışarıya alınıyor ve çerçeve beyin cerrahı tarafından çıkarılıyor.

Gamma Knife Perfexion tedavisi sırasında bir şey hissedecek miyim?

Uygulama sırasında hastalar radyasyonu görmez ve hissetmez. Çerçeve yerleştirme sırasında hafif bir rahatsızlık hissi duyabilirler ancak işlem ağrılı değildir.

Uygulama sırasında uyanık mı olacağım?

İşlem sırasında hastalar uyanık ve bilinçdurumları açık olur. İşlem sırasında odada yalnız olmasına rağmen görüntü ve ses düzeneği sayesinde tüm ekip ile irtibat kurulur.

İşlemden önce saçlarım traş edilecek mi?

Gamma Knife işleminden önce saç traşına gerek yoktur. Bazı nadir olgularda işlemden sonra sınırlı bir alanda saç kaybı olabilir ancak genellikle dışarıdan fark edilmez.

Tedaviden sonra neler beklemeliyim?

Tedavi bittikten sonra çerçeve çıkarılır. Bu işlemden sonra vidaların girdiği yerlerde küçük kanamalar olabilir ancak genelde sızıntı şeklindedir. Bu bölgelerin temiz tutulması önemlidir. İşlemden sonra birkaç saat hasta gözlenir ve sonrasında taburcu edilir. Genellikle hastanede kalmasına gerek olmaz Her tanıya göre takip prosedürleri değişiktir ve hekimi tarafından hastaya açıklanır.

Gamma Knife tedavisi ne kadar zamanda etkili olur?

Etkiler birkaç aydan birkaç yıla kadar görülebilir, bu tedavi uygulanan hastalığa bağlıdır. Gamma Knife Perfexion tedavisinin amacı tedavi uygulanan hastalığı kontrol altına almaktır. Tedavi sırasında uygulanan radyasyon hücrelerin DNA'sına etki ederek çoğalmalarını engeller. Damarsal hastalıklarda ise anormal damarlanmayı tıkayarak kan akımının o bölgeden olmasını engellemektir.

Gamma Knife Perfexion tedavisinin komplikasyonları nelerdir?

Erken komplikasyonlar arasında en sık görülenler kafatasında bölgesel ağrı ve şişlik, baş ağrısıdır. Nadiren ciltte kızarıklık ve kaşıntı, bulantı ve nöbet görülür. Geç komplikasyonlar daha nadir görülür ve yüzeysel lezyonlarda bölgesel saç dökülmesi, tedavi uygulanan bölgede ödem ve nekrozdur.

Normal günlük aktivitelerime ne zaman dönebilirim?

Hastalar genellikle birkaç gün içinde günlük fiziksel aktivitelerine geri dönerler. Gamma Knife Perfexion işlemi gerektiren hastalığın yol açtığı semptomlar ise işlemden sonra bir süre devam eder.

SGK bu işlemi karşılıyor mu?

Uygun endikasyonlarda bu işlem SGK geri ödemesine tabidir.

Gamma Knife Perfexion işleminin diğer radyoterapi işlemlerinden farkı nedir?

Bu tedavi klasik radyoterapiden birkaç farkla ayrılır: Gamma Knife sadece baş bölgesi lezyonlarının tedavisinde kullanılır, Gamma Knife cihazı bir radyocerrahi cihazıdır, Gamma Knife işlemi bir günlük tedavidir.