Sitede Ara

Genel Anestezili MR

Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme, manyetik bir alanda vücudun kesitsel olarak bir kısmının veya tamamının ayrıntılı olarak incelenebildiği bir görüntüleme yöntemidir.

Röntgen, bilgisayarlı tomografi ve Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemlerinin tanı koymada yetersiz kaldığı durumlarda, Manyetik rezonans (MR) görüntülemeye ihtiyaç duyulabilmektedir.  Ne var ki, diğer görüntüleme yöntemlerine göre bu tetkikin uzun sürmesi, işlem süresince hareketsizlik gerektirmesi ve tüp şeklindeki manyetik alana girilmesi gerekliliği, MR görüntülemenin bütün olgular için uygulanabilir olmasını kısıtlamaktadır.  Anestezi altında MR görüntüleme, işte bu kısıtlanmış grupta görüntüleme sorununu çözebilmektedir. 

Hangi Olgularda Anestezili Mr Görüntüleme Gerekmektedir?

Hastanın hareketsiz kalmasının mümkün olmadığı ya da beklenemeyeceği durumlar (örn; bilinç bozukluğu ya da bunama)
Verilen komutlara (örn; nefes tutulması komutu) uyamayacak yaş ve durumdaki çocuklar
Sırtüstü yatış durumunda belirgin ağrı şikayeti olanlar (çoğunlukla MR görüntüleme sırtüstü yatar pozisyonda gerçekleştirilmektedir)
Ventilatör desteğine ihtiyacı olan hastalar
Klostrofobisi (kapalı alanda bulunma korkusu) olanlar (örn; MR tüpüne girme korkusu olanlar)

MR’ın temel olarak bir mıknatıs özelliğinde olması nedeniyle, MR odasına alınmadan önce hastada kalp pili varlığı, içeriği bilinmeyen metalik protezlerin varlığı, dişlerde çıkarılabilir metalik enstrümanların varlığı, göz içinde hareket edebileceği düşünülen metal parçası varlığı ve beyin damarlarında anevrizma klipsi varlığı vb, sorgulanması gerekir. Bunların varlığı, MR görüntülemesine engel olan durumlardır. Ayrıca, anestezik ilaçların uygulanmasına engel olabilecek alerji geçmişi de işlem öncesinde sorgulanacaktır. 

Anestezili MR Görüntüleme Nasıl Yapılır?

İşlem sırasında midenin boş olması, olası kusma durumunda solunum yollarına mide içeriğinin kaçmasına engel olacaktır. Bu nedenle, olgu yaşı da gözönünde bulundurularak, yaklaşık 4-6 saatlik açlık hali talep edilmektedir.
Çekim yapılmadan önce, uzman bir anestezist tarafından genellikle bir gazın solutulması ya da damar yolundan ilacın verilmesi yoluyla gerekli anestezi sağlanır. Buradaki en büyük amaç, MR görüntülemede hastanın sabit kalmasını sağlamaktır. 
Anestezist, hastanın kan basıncını, nabzını, vücut ısısını ve solunumu-oksijen satürasyonunu işlem boyunca monitorize eder. Bu monitörizasyon, odadaki mıknatıs çekiminden etkilenmeyen, ortama özel geliştirilmiş, yani MR uyumlu ekipmanlar yoluyla mümkün olmaktadır. 
Anestezili MR inceleme, görüntüleme bölgesine ve damardan kontrast madde verilip verilmeyeceğine bağlı olarak yaklaşık 30-90 dakika sürebilir. İşlemden sonra da anestezik maddenin etkilerinin ortadan kalktığının gözlenmesi amacıyla 1-2 saatlik gözetimin gerekebileceği akılda tutulmalıdır. Anestezi uygulanmış olmasına bağlı gün boyu hafif uyku-yorgunluk hali, dikkat azalması gibi şikayetlerin bildirilmesi olasıdır. Bu gibi durumlar gözönüne alınarak erişkin hastalarımızın da Anestezili MR görüntülemelerine refakatçileriyle gelmeleri yerinde olacaktır.