Sitede Ara

Neleri Tedavi Ediyoruz?

Bölümümüzde her türlü doğumsal kalp ve damar hastalıkları, prematüre yenidoğanlarda ve ileri yaş bebek ve çocuklarda başarı ile tedavi edilmektedir. Hastalarda genellikle daha iyi kozmetik sonuçlar vermesi açısından sınırlı kesiler ve uygun vakalarda minimal invaziv girişimler tercih edilmektedir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahisine dair dünyada yapılabilen bütün uygulamaları hastalarımıza sunabiliyoruz. Bunlar erişkinlerdeki koroner damar hastalıkları, bypass cerrahisiden (CABG) romatizmal ya da edinsel kapak hastalıklarında tamir veya kapak değişim ameliyatlarına, aort anevrizma-diseksiyon ameliyatları, endovasküler aort onarımları (EVAR), kardiyoloji bölümü ile ortak (hibrid) girişimlerden aritmi cerrahilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Kalp ve Damar Cerrahisi hastanemiz aynı zamanda çocuklara, yaşlılara yönelik bütün sağlık uygulamalarını, cerrahi işlemleri de gerçekleştirebilecek büyük bir uzmanlık, teknik donanım ve kapasiteye sahiptir.

Periferik atar damar hastalıkları (tıkanıklıklar, daralmalar) ve lazer-radyofrekans kullanılarak yapılan varis ameliyatları da bölümümüzde başarıyla uygulanmaktadır.

Periferik atar damar hastalıkları (tıkanıklıklar, daralmalar) ve lazer-radyofrekans kullanılarak yapılan varis ameliyatları da bölümümüzde başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca her tür travma sonucu gelişen kalp ve damar yaralanmalarına hızla müdahale edilmekte ve gerektiğinde diğer branşlarla (ortopedi, plastik cerrahi, vb.) işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi’nde;

Erişkin Kalp Damar Cerrahisi

 • Koroner Bypass Cerrahisi
 • Kalp Kapağı Tamir ve Değişim Uygulaması
 • Atardamar Hastalıkları Girişimi
 • Toplardamar Hastalıkları Girişimi, Varis Cerrahisi
 • Hibrid Uygulama
 • Estetik Kalp Ameliyatları (küçük keşiden)
 • Robotik Kalp Cerrahisi
 • Aort Cerrahisi
 • Kalp Yetmezliği Cerrahisi

Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi

 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi

Erişkin Kardiyolojisi

 • Anjiyo Uygulama
 • Kalp Ritm Bozuklukları Girişimi: Elektrofizyoloji
 • Hibrid Uygulama
 • Koroner Anjiyo ve Stent Uygulama
 • TAVI (Transapikal ve/veya Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu)

Pediatrik (Çocuk) Kardiyoloji

 • Kalp Ritm Bozuklukları Girişimi: Elektrofizyoloji (Radyonsuz Uygulama)
 • Hibrid Uygulama

alanlarında hizmet verilmektedir.

Teknoloji

Robotik Kalp Cerrahisi

Kalp damar hastalıkları tedavisinde robotik cerrahi dünyada artan bir oranda kullanılmaktadır. Medipol Mega Üniversite Hastanesi bu teknolojiyi dünya ile aynı zamanda ve en üst düzey yetkinlikle hastaların hizmetine sunmuştur. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar sayesinde, hasta konforu ve iyileşmenin hızlılığı sebebiyle çok önemli bir avantaj sağlanmıştır. Robotik kalp ameliyatları sonrasında yara izi 2-3 cm gibi çok küçük olarak gerçekleşmektedir. Bu sayede klasik ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha az enfeksiyon, daha az kan nakli ihtiyacı olur. Hastaların hastanede kalış süreleri kısalır, operasyon sonrası hasta konforu yüksek düzeyde kalır. Başarıyla uygulanan robotik kalp ameliyatları sonrasında hastalar klasik ameliyat geçirmiş hastalara nazaran çok daha kısa sürelerde normal hayatlarına dönebilmektedir.

Aort Cerrahisi

Cerrahi deneyimin artması ve ciddi teknolojik gelişmeler sayesinde artık amaç kalp ameliyatlarının daha küçük yaralardan göğüs kafesi açılmadan yapılabilmesi olmuştur. Yirmi yıla yakındır dünyada ve ülkemizde küçük yaradan kalp ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Küçük yaradan kalp ameliyatlarında meme altından küçük bir kesi yapılarak kaburgalar arasından kalbe ulaşılmaktadır. Hastanemizde yüksek başarı oranları ile uygulanan bu yöntemle hastalarımız ameliyat sırasında ve sonrasında maksimum rahatlığa ulaşmakta, klasik cerrahi müdahalelerdeki risklerden büyük ölçüde uzak kalmaktadır.

Kalp Kapak Cerrahisi

Değiştirmeyin, Tamir Ettirin

Mitral kapak hastalığına bağlı uzun süreli mitral kapak kaçağı ciddi yan etkilere ve hatta ölüme neden olabilir. Hastanemizde mitral kapak tamiri, mitral kapak yetersizliği olan hastalarda yüksek başarı oranı ile yapılabilmektedir. Ayrıca mitral kapak yetersizliğinde (kaçağında) kapağın tamir edilmesinin, mekanik veya biyoprotez kapakla değiştirilmesinden çok daha iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir. Kalbin fonksiyonlarının korunması, kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyaç olmaması, enfeksiyon açısından daha dirençli olması nedeniyle mitral kapağın tamir edilmesi tüm dünyada kabul gören en etkin tedavi şeklidir. Hastanemiz bu konuda kendi alanlarında referans kabul edilen uzman bir akademik kadroya ve bu operasyonları teknolojinin sunduğu en son imkanlarla yapabilecek donanıma sahiptir.