Sitede Ara

Prof.Dr. Abdulkadır Faruk HÖKENEK

Kalp Damar Cerrahisi

Bahçelievler Medipol Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Kalp Hastalıklarında İlk Tercih Ameliyat mıdır?
2017 - 2017İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Hastanesi
2017 - 2022Acıbadem İnternational Hastanesi
2013 - 2017Acıbadem Sağlık Grubu
2009 - 2013Medikal Park Bahçelievler Hastanesi
2002 - 2009Medikal Park Fatih Hastanesi
2001 - 2002İstanbul Memorial Şişli Hastanesi
2009Dicle Üniversitesi
2001İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi
1994İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Gursoy M, HökenekF, Bakuy V. Theurapeutic options against internal thoracic artery spasm. Annals of Thoracic Surgery 00pp., 2013, DOI:10.1016/j.athoracsur.2013.09.039
2. Hökenek F, Kinoglu B, Gursoy M, Gulcan ''F.Ascending – descendingaortic bypass in patients with complex aortic coarctation''. eComment.İnteractive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 471-472 pp, The Author 2013. doi:10.1093/icvts/ivt338
3..Hökenek F, Mete Gürsoy, Vedat Bakuy, Ali Aycan Kavala, Tarık Demir, Füsun Gülcan et.al. '' An evaluation of renal functions in pulsatile and non pulsatile cardiopulmonary bypass in elderly'' Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 610-615pp DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7164
4. Gökçe Şirin, Hökenek F, Ali Rıza Karacı, Barbaros Kınoğlu ''Double aortic arch and tetralogy of fallot with pulmonary atresia'',Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 841-842pp, DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8051
5..Hokenek AF, Kinoglu B, Gursoy M, Sirin G, Gulcan F. Direct Innominate Artery Cannulation in Surgery for Annuloaortic Ectasia. Journal of Card Surg. 550-553pp, 2013 Aug 11. doi: 10.1111/jocs.12182.
6..Bakuy V, Gursoy M, Hokenek F, Gedikbasi A, Atay M, Nurdag A, et.al. Prolidase Activity in Patients With Coronary Artery Aneurysm .Angiology. 00Pp, 2013, DOI: 10.1177/0003319713491136
7.. Hokenek F, Gursoy M, Ozgol I, Gulcan F, Kınoglu B. A new proximal anastomosis technique in two patients with severely calcified aorta. The Ann Thoracic Surg. 1914-1916pp., 2011, DOI: 10.1016/j.athoracsur.2011.05.039
8. Kinoglu B, Hokenek F, Uğurlucan M, Kaplan. Subclavian to aorta bypass for adult aortic coarctation. Heart views. 2010 Mar; 11(1):24.
9.. Hokenek F, Sever K, Uğurlucan M, Saklıyan M, Kinoglu B. İnterrupted aortic arch in adulthood. Thorac Cardiovasc Surgeon. 140-142pp ,2008, DOI: 10.1055/s-2007-955644.
10.. Korkut AK, Hokenek F, KalkoY, Sirin G, Tireli E, Onursal E.Patency and venous pressure of arteriovenous fistulas for hemodialysis. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 131-134pp, 2005,
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Demir T, Hökenek F, Şirin G, Kaptanoğlu AY. Examining the job satisfaction among perfusionists. 7thCongress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean. 24-27 March 2011.
2 .Karacı AR, Şirin G, Hökenek F, Vardar G, Aydogan Ü, Kınoğlu HB. Tracheal Compression and respiratory failure secondary to vascular ring: Double Aortic Arch. 7thCongress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean, 24-27 March 2011.
3. Hökenek F, Şirin G, Tekiner F, Demir T, Kınoğlu B. Sinus valsalva aneurysm causing myocardial infarct. 7thCongress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean, 24-27 March 2011,Video Sunumu.
4.. Şirin G, Hökenek F, Tekiner F, Kınoğlu HB. Coronary stent embolization into right deep femoral artery during coronary stenting. 7thCongress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean, 24-27 March 2011.
5. Hokenek F, Kutlay F, Avcı A, Tekin RC, Turan H. Echinococcus Cyst of the Right Atrium in 61 years old Patient. The 3rd Eurasia congress of infectious diseases. 01-04 October 2009.
6. Cangel U, Kınoglu B, Hokenek F, Atalay S, An Atherosclerıtic aneurysm of the proximal subclavian artery operated with Dartewell approach. A Case report. Europan Society for Vasculer Surgery Kongress 2008.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Atılgan ZA, Hökenek F, Tekbaş EÖ, Evren MS, Yavuz C. Doğal triküspit kapak endokarditinin nadir bir nedeni: Düşük. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi. 2011; 2(1):102-5.
2. Hökenek F, Kınoğlu B, Gürsoy M. Parsonnet risk belirleme sisteminin güncel etkinliği. İ.Ü. Kardiyol. Enst. Derg. 2009; 8(4):22-6.
3. Orhan AL, Hökenek F, Cangel U, Kınoğlu B, Baran T, Babalık E. Geçirilmiş üst lobektomi sonrası ileri derecede mediastinal deplasman gelişmiş hastada eş zamanlı aort kapak replasmanı ve koroner bypass operasyonu. İ.Ü. Kardiyol. Enst. Derg. 2003; 2(6):28-30.
4. Kalko Y, Hökenek F, Tireli E, Dindar A, Dayıoğlu E. Kardiopulmoner bypassa girmeden total ekstrakardiyak kavopulmoner anastomoz. Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Derg. 2002; 10:38-40.
5. Kalko Y, Hökenek F, Özcan V, Başaran M, Tireli E, Alpagut U, Dauıoğlu E, Onursal E. Tek ventrikül fizyolojili hastalarda eksternal şant ile yapılan bidireksiyonel kavopulmoner anastomozunun erken dönem sonuçları. Turkish J.Thorac. Cardiovasc. Surg. 2001;9:188-92.
6. Kalko Y, Hökenek F, Alpagut U, Mamur Y, Dayıoğlu E, Kargı A. 20 yıllık travmatik A-V Fistülde cerrahi yaklaşım. Hipokrat Kardioloji. 2001; 3(17):39-41.
7. Y Kalko, Sever K, Hökenek F, Kızıltan F, Tireli E, Alpagut U, Dayıoğlu E, Kargı A. İnfarktüs sonrası gelişen ventriküler septal defekt vakalarında David işlemi ile cerrahi yaklaşım. Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni. 2001; 9(1):8-13.
8. Kalko Y, Hökenek F, Demir T, Demir H,Tireli E, Alpagut U, Dayıoğlu E, Kargı A, Kronik böbrek yetersizlikli hastalarda açık kalp cerrahisi. İst. Tıp Fak. Mecmuası. 2001;64:1-2.20-25
9. Kalko Y, Hökenek F, Karafakı S, Demir T, Tireli E, Alpagut U, Dayıoğlu E. Subaortik darlık nedeniyle ameliyat olmuş redo vakalarda Konno- Rastan girişimi (3vakanın cerrahi sonuçları). Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni. 2001;9:101-5.
10. Kalko Y, Özcan V, Alpagut U, Hökenek F, Başaran M, Tireli E, Dayıoğlu E, Kargı A. Marfan Sendromlu kızkardeşlerde torasik ve torakoabdominal anevrizma. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 2001;29:523-7.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Köşker T, Kalko Y, Hökenek F, Kınoğlu B. Akut/Subakut İnmelerde Uygulanan Karotis Endarterektomi Prosedurlerinde İlk Tecrübeler. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
2. Köşker T, Kalko Y, Hökenek F, Kınoğlu B. Mini insizyondan yapılan karotis endartertomi ameliyatı güvenli bir prosedür müdür? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
3. Köşker T, Kalko Y, Hökenek F, Kınoğlu B. Kritik bacak iskemisiyle gecikmiş hastalarda herhangi bir sonuç alınabilir mi? Ne zamana kadar, hangi teknik ? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
4. Köşker T, Kalko Y, Hökenek F, Kınoğlu B. Buerger Hastalığında Cerrahinin Yeri Var mı? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
5. Hökenek F, Şirin G, Tekiner F, Kınoğlu B. Sol koroner butondan kaynaklanan dev psödoanevrizma. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
6. Hökenek F, Demir T, Erdim F, Kalko Y, Kınoğlu B. İskemik kalp hastalığında mitral ring plasti sonuçlarımız. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
7. Hökenek F, Erdim F, Kalko Y, Kendir H, Demir T, Gülcan F, Kınoğlu B. Akut MI (yüksek troponinli) hastalarda erken CABG ve sonuçları. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
8. Hökenek F, Erdim F, Kalko Y, Gülcan F, Kınoğlu B. Koroner by pass operasyonu sonrası rutin olarak pace teli konmalı mı ? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
9. Demir T, Hökenek F, Doğruer K. ARDSli Hastalarda Koruyucu Ventilasyon Amacıyla CWHF Sistemi Üzerine Uzun Süreli Oksijenatör Kullanımı ve Deneyimlerimiz. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
10. Hökenek F, Kepekçi Can P. S. 35 yaşındaki erişkin aorta koarktasyonlu hastada; tekrar eden aort kapak ve asendan-desendan greft endokarditi(Tekrarlayan S.Epidermidis) ve tedavisi. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kasım 2011
11. Hökenek F, Gürsoy M, Duman U, Kınoğlu B. New proxımal anostomosıs technıque ın two patıent wıth severely calcıfıed aorta. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi Ekim 2010
12. Demir T, Hökenek F, Gürsoy M, Duman U, Gülcan F, Kınoğlu B. Yaşlı hasta grubunda pulsatil ve nonpulsatil tekniklerinin böbrek fonksiyonlarına etkisi. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi Ekim 2010
13. Kalko Y, Hökenek F. Oblitere fempop bypass greftlerde eversiyon tromboendarterektomisi+end to end distal anostomoz teknikleri: orta dönem sonuçları. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi Ekim 2010
14. Hökenek F, Gürsoy M, Duman U, Gülcan F, Demir T, Kınoğlu B. Kardiopulmoner bypass, reperfüzyon ve kan visfatin seviyesi ilişkisi. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi Ekim 2010
15. Hökenek F, Akgün O, Saklıyan M, Cangel U, Kınoğlu B. Tek seansta kombine karotis endarterektomisi ve koroner arter cerrahisi rutin yapılmalı mı ? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi Ekim 2008
16. Hökenek F, Akgün O, Saklıyan M, Cangel U, Kınoğlu B. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu olgularda düşük mortalite ve morbidite ile koroner bypass cerrahisi. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi Ekim 2008
17. Hökenek F, Akgün O, Saklıyan M, Cangel U, Kınoğlu B. İleri yaş kalsifik aort kapak hastalıklığında supra anuler stentless bioprotez kullanımı ve erken orta dönem sonuçları. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi Ekim 2008
18.Hökenek F, Akgün O, Saklıyan M, Cangel U, Kınoğlu B. Olgu sunumu: Erişkin aortik interruption-iskemik kalp hastalığı olan olguda kombine cerrahi tedavi. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi Ekim 2008
19. Hökenek F, Sever K, Saklıyan M, Kınoğlu B. Osler Rendu Weber hastalığı olan13 yıl önce AVR uygulanmış bir olguda 13 cm'lik asendan aort anevrizması ve Benthall presüdürü ile cerrahi tedavisi. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi Kasım 2006
20. Hökenek F, Sever K, Saklıyan M, Kınoğlu B. Diffüz LAD hastalığında LIMA ile iki veya üç sequential anostomozla LAD'nin sağaltımı. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi Kasım 2006
21. Hökenek F, Sever K, Saklıyan M, Kınoğlu B. Erişkin aortik interruptionlu bir olguda
cerrahi tedavi. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi Kasım 2006
22. Hökenek F, Sever K, Saklıyan M, Kınoğlu B. Diffüz LAD hastalığında LAD'ye açık enderterektomi sonuçları. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi Kasım 2006
23. Hökenek F, Cangel U, Altun G, Saklıyan M, Kınoğlu B. 300 açık kalp cerrahisi olgusunun erken dönem sonuçları. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi Eylül 2004
24. Altun G, Hökenek F, Cangel U, Saklıyan M, Kınoğlu B. Kombine karotis+koroner bypass cerrahisi olgularda rutin karotis shunt kullanarak cerrahi tedavi. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi Eylül 2004
25. Cangel U, Hökenek F, Altun G, Saklıyan M, Kınoğlu B. Yetmişbeş yaş üzeri koroner bypass cerrahisi güvenle yapılabilir mi? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi Eylül 2004
26. Hökenek F, Cangel U, Altun G, Saklıyan M, Kınoğlu B. Açık kalp operasyonu hastalarının Parsonet mortalite riski skorlaması ile değerlendirilmesi. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi Eylül 2004
27. Cangel U, Çetinkaya F, Hökenek F, Habeb M, Altun G, Saklıyan M, Kınoğlu B. CABG yapılacak hastalarda preoperatif değerlendirmede karotis renkli dopler USG'nin yeri. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi Eylül 2004
28. Hökenek F, Cangel U, Ünal M, Arat S, Kınoğlu B. Geçirilmiş üst lobektomi sonrası ileri derecede mediestinal deplasman gelişmiş hastada eş zamanlı aort kapak replasmanı ve koroner bypass operasyonu. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi Ekim 2002
29. Cangel U, Hökenek F, Sekeler F, Tekin S, Kınoğlu B. Progresif tip Multipl sklerozlu bir hastada kardiopulmoner bypass altında CABG opersyonu. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002