Sitede Ara

Hiperbarik oksijen tedavisi kanda ve dokularda oksijen seviyelerini yükselterek birçok hastalıkta başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Kliniğimiz; ülkemizde mevcut basınç odaları içerisinde en yenisi olup, hem tek kişilik hem de çok kişilik basınç odası bulunan tek kliniktir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nedir?

Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) kapalı bir basınç odası içerisinde, bir atmosferden daha yüksek basınçlarda, maske veya ortamdan aralıklı olarak saf (%100) oksijen solutulması esasına dayanan modern ve bilimsel olarak etkinliği çok sayıda çalışma ile gösterilmiş kanıta dayalı bir tedavi yöntemidir. Hiperbarik oksijen tedavisi kanda ve dokularda oksijen seviyelerini yükselterek birçok hastalıkta başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Bilgi ve Randevu için Formu Doldurabilirsiniz

 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hastalar basınç odası içerisine alındıktan sonra bulundukları ortamın basıncı kontrollü ve yavaşça artırılmaktadır. Planlanan tedavi basıncına ulaşıldığında veya öncesinde hastalar maskelerini takarak saf (%100) oksijen solumaya başlamaktadır. Bazı özel durumlarda hastalarda maske yerine başlık veya soluk borusuna takılı tüp gibi diğer solunum devreleri kullanılmaktadır. Tedavi tamamlandığında ortam basıncı yine kontrollü ve yavaşça azaltılarak tedavi sonlandırılmaktadır. Acil bir durumda hastalarımız dakikalar içerisinde basınç odasından çıkarılabilmektedir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nasıl Planlanır?

Hastalara uygulanan toplam seans sayısı ve tedavinin sıklığı değişiklik gösterebilmektedir. Hastalar değerlendirildikten sonra tedavi planlanmakta, öngörülen seans sayısı ve sıklığı bildirilmektedir. Her seans için tedavi süresi genellikle 90-120 dakika sürmekle birlikte acil tedavi gerektiren vurgun hastalığı gibi bazı hastalıklarda bu süre 6 saate kadar uzayabilmektedir. Günde bir veya birden fazla seans uygulanabilmektedir. Bazı hastalar birkaç seans sonrasında iyileşerek taburcu olabilirken, bazı hastalıklarda tedavi 80 seansa kadar uygulanabilmektedir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisinden Beklenen Faydalar Nelerdir?

 • Hiperbarik oksijen tedavisi birçok farklı mekanizma ile etki göstermektedir. Tedavi ile hastaların kan, vücut sıvısı ve dokularında çok daha yüksek miktarda oksijen çözünebilmekte ve dokulara ulaştırılan oksijen miktarı artırılmaktadır.
 • Doku oksijenlenmesinin artması ile birlikte dokuda ödem (şişlik) geriler ve zararlı etkileri azalmaktadır. Ek olarak bazı bakterilerin üremesini engellemekte, antibiyotiklerin etkisini ve savunma hücrelerinin mücadele kapasitesini artırmaktadır.
 • Hasarlı dokuda yangıyı azaltıp yeni damar ve bağ doku oluşumunu artırarak yara iyileşmesini desteklemektedir.
 • Dekompresyon hastalığı veya hava ve gaz embolisi gibi durumlarda vücut sıvı ve dokularındaki gaz kabarcıklarının küçülmesini, kabarcıkların tıkadığı bölgelere oksijen taşınmasını ve dokulara kan akışının düzelmesini sağlamaktadır.
 • Hiperbarik oksijen tedavisi ile sağlanan çok yönlü etkiler her hastalık veya hasta için ayrı kullanım temeli ve gerekçesi oluşturmaktadır.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Basınç Odaları ve Çeşitleri Nelerdir?

Hiperbarik oksijen tedavisi, hastaların basınçlı ortamda oksijen solumalarına olanak sağlayan tek kişilik basınç veya çok kişilik basınç odalarında uygulanabilmektedir.  Kliniğimiz ülkemizde mevcut basınç odaları içerisinde en yenisi olup, hem tek kişilik hem de çok kişilik basınç odası bulunan tek kliniktir. 

Tek Kişilik Basınç Odaları

 • Tek kişilik basınç odalarında hasta, bulunduğu ortam oksijenle basınçlandırılıp ortamdan soluyarak ya da ortam hava ile basınçlandırılıp maske aracılığı ile oksijen soluyarak tedavi olabilmektedir. 
 • Tek kişilik basınç odalarının hasta özelinde tedavi, izolasyon sağlaması, oksijen ile basınçlandırıldığında maske takma zorunluluğunun olmaması en önemli avantajları olarak görülmektedir. 
 • Tek kişilik basınç odamız tam akrilik, yani basınca dayanıklı sağlamlıkta saydam malzemeden yapılmıştır.

Çok Kişilik Basınç Odaları

 • Çok kişilik basınç odalarında; basınç odası hava ile basınçlandırılarak hastalara maske veya başlık ile oksijen solutulmaktadır. 
 • Çok kişilik basınç odalarının daha yüksek basınçlara çıkılabilmesi, yoğun bakım ve yakın takip gerektiren hastaların alınabilmesi ve daha geniş alana sahip olması sayesinde kapalı alan korkusunun ender görülmesi en önemli avantajları olarak görülmektedir. 
 • Çok kişilik basınç odamız aynı anda on hastanın tedavisini düzenleyebilecek kapasitededir. 

Hastalarımız tüm tedavi seansı boyunca görsel olarak ve cihaza monte edilmiş ses sistemi ile işitsel olarak takip edilebilmektedir. Basınç odalarımız en son teknoloji ile üretilmiş olup, üretiminde kullanılan tüm aksamlar sertifikalı kuruluşların onayından geçmiş; hasta güvenliği, sağlığı ve konforu ön planda tutulmuştur. 

Tedavi sürecinde hastalar ve sistem sürekli otomatik sensörler ile takip edilmektedir. Kamera, sesli takip ve uyarı sistemleri ile tedaviler güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Basınç odalarımızın düzenli takip ve bakımları ilgili teknik personellerimiz tarafından düzenli olarak sağlanmaktadır.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • Hiperbarik oksijen tedavi uygulanması planlanan herkes sualtı hekimi ve hiperbarik tıp uzmanı tarafından muayene edilmelidir.
 • Tedavi öncesi değerlendirilen hastaların mevcut hastalığı ve süreğen hastalıklarının durumu önemlidir.
 • Klinik olarak uygun olan hastalardan akciğer grafisi ile kontrol istenmekte ve herhangi bir risk saptanmaz ise tedaviye alınmaktadır.
 • Tedavi sırasında risk olabilecek durumlar saptanırsa hasta ilgili birimlere danışılabilir veya ileri tetkik için yönlendirilmektedir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Esnasında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Hastalar beslenme düzenini aksatmayacak şekilde ilaçlarını almış, tüm takıları, yanıcı malzemelerini ve elektronik cihazlarını bırakmış, tedavi kıyafetini giymiş olarak tedaviye alınmaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisi için basınç odasına alınan hastalar tedavinin dalış olarak adlandırılan ilk dakikalarında içerideki basınç artışını, uçak yolculuğundaki inişe benzer bir şekilde kulaklarında dolgunluk olarak hissetmektedir. Hastalara bu esnada yutkunması veya öğretilen bazı hareketleri yapması söylenerek kulaktaki basıncı eşitleyebilmeleri böylece rahatsızlığın giderilmesi sağlanmaktadır. Hastalar bunu kolaylıkla nasıl yapabileceklerine ilişkin ayrıntılı olarak bilgilendirilmektedir.

Tedavi sürecinde hastalara aralıklı olarak oksijen solutulması ile oksijenin yan etkilerinden korunması amaçlanmaktadır. Hastanın uyanık ve aktif olması istenmektedir. Oksijen solunan maskenin yüze düzgün oturması ve kenarlarından kaçak olmaması hem daha etkin bir solunumla tedavinin sürdürülmesine hem de ihtiyaç halinde durum tespitinin kolaylıkla yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir?

 • Hiperbarik oksijen tedavisi sırasında en sık görülen yan etki basınç değişikliğinin neden olduğu barotravmadır. Bu barotravmalar içinde de en sık orta kulak barotravması görülmekte fakat genellikle herhangi bir hasar bırakmadan kısa sürede iyileşmektedir.
 • Oksijenin sinir sistemine uyarıcı etkisi (oksijen toksisitesi), pnömotoraks (akciğer sönmesi), geçici miyopi gibi diğer yan etkiler çok nadiren görülmektedir.
 • Olası yan etkiler açısından hastalar tedavi öncesinde muayene edilmekte ve gerekli tetkiklerle değerlendirilmektedir.
 • Seanslar sırasında hastaların yakın takibi ve güvenli tedavi ortamları sayesinde ciddi yan etkiler çok nadiren görülmektedir.