Sitede Ara

Uzmanlar ilaç yerine değerli besinlere yönelinilmesini öneriyor

Bağışıklık güçlendirici ilaçlar bu mevsimde tavan yapıyor. Bu ilaçların ana maddesi de beta glukan. En iyi beta glukan kaynağı ise yulaf. Mev­sim iti­ba­riy­le sık sık kar­şı­laş­tı­ğı­mız so­ğuk al­gın­lı­ğı, nez­le, grip gi­bi has­ta­lık­lar­dan den­ge­li ve dü­zen­li bes­le­ne­rek ko­run­mak müm­kün. Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Bes­len­me Di­yet Uz­ma­nı Bur­cu Ulu­dağ, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ren be­sin­le­rin her tür­lü so­ru­na iyi gel­di­ği­ni söy­le­di. Ulu­dağ bu be­sin­le­ri de şöy­le açık­la­dı­… C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER Önem­li vi­ta­min gru­bun­dan bi­ri seb­ze ve mey­ve­ler, özel­lik­le por­ta­kal, man­da­li­na ve ki­vi yük­sek C vi­ta­mi­ni içe­rir. Bu­nu ya­nın­da ıs­pa­nak, kı­vır­cık ve ben­ze­ri ye­şil yap­rak­lı seb­ze­le­rin sık tü­ke­ti­mi de gün­lük C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ma­mı­za kat­kı sağ­lı­yor. An­cak, C vi­ta­mi­ni­nin vü­cut­ta de­po­la­na­ma­dı­ğı için alı­nan vi­ta­mi­nin faz­la­sı vü­cut­tan atı­lı­yor. Bu se­bep­le ih­ti­yaç ka­dar alın­ma­lı. MUTLAKA ÇİNKO VE SELENYUM Çin­ko ve se­len­yum­dan zen­gin olan ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler, kır­mı­zı ve be­yaz et, ta­hıl­lar, fın­dık, ce­viz vb. yağ­lı to­hum­lar, mi­ne­ral içe­rik­le­rin­den ötü­rü sağ­lı­ğı­mı­zın ko­run­ma­sın­da ve ba­ğı­şık­lı­ğı­mı­zın güç­len­me­sin­de çok önem­li. KEFİRSİZ OLMAZ Pro­bi­yo­tik gı­da­lar; için­de vü­cu­du­muz için ge­rek­li sağ­lık­lı bak­te­ri­le­ri içe­ren yi­ye­cek­ler­den... Gün­lük 2 su bar­da­ğı ka­dar ke­fir ve­ya pro­bi­yo­tik yoğurt tü­ket­mek güç­lü bir ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ne des­tek olur. SİHİRLİ YİYECEK Özellikle kış mevsiminde piyasada satılan bağışıklık güçlendirici ilaçlara talep artıyor. Bu ilaçların temel maddesi beta glukandır ve yulaf beta glukan içeriği oldukça zengin bir tahıldır. Günlük beslenmemizde yulafa yer vererek beta glukanı doğal kaynağından almamızı sağlayabilir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Günlük beslenmemize 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi tüketimi hastalıklara karşı korunmamıza önemli katkı sağlayacaktır. CEVİZ VE KETEN TOHUMU TÜKETİN Bir diğer önemli besin öğesi omega-3 yağ asidi… Özellikle balıklarda bulunan omega 3 yağ asidinin diğer kaynakları ceviz ve keten tohumu. Omega 3 yağ asidi, özellikle kalp damar hastalıklarından korunmada, hücreleri iyileştirmede ve hücre devamlılığını sağlamada çok önemli rol oynar. Haftada 2-3 gün balık ve her gün 2-3 bütün ceviz tüketimi, omega 3 yağ asidinin yeterli alımını sağlar. Dyt. Burcu Uludağ, bu önemli besin öğelerinin dışında çeşitli bitkilerle de bağışıklığımızı güçlendirmemizin mümkün olduğunun altını çizdi ve o bitkilerin listesini verdi. Ekinezya: Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu hastalıklarından korur. Günde 2-3 fincan ekinezya çayı bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve mevcut soğuk algınlığının çabuk iyileşmesini sağlar. Goji meyvesi: Karote-onit ve polifenolik antioksidan bileşikler bakımından zengindir ve bu özelliğinden dolayı vücut direncinin artırılması amacıyla kullanılır. Tazesi tüketilebileceği gibi kurutulmuş şekli bitki çayı olarak da tüketilebilir. Karanfil: Ağız ve boğaz mukozasını bakterilere karşı korur ve ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptiktir. Vücut direncinin artırır. Çaylarımıza karanfil atarak bağışıklık sistemimizin güçlenmesine katkı sağlayabiliriz. Kuşburnu: İçerdiği yüksek C vitamini ve fenolik bileşikler nedeniyle kuvvetli bir antioksidandır. Soğuk algınlığından korur. Günlük 2-3 fincan kuşburnu çayı vücut direncini artırır. BAĞIŞIKLIK DESTEKLEYİCİ KARIŞIM - 1 kâse probiyotik yoğurt - 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi - 15-20 adet goji meyvesi - 1 çay kaşığı keten tohumu - 1-2 adet ceviz içi - Tarçın. BAĞIŞIKLIK DESTEKLEYİCİ ÇAY - 1 tatlı kaşığı ekinezya - 1 tatlı kaşığı kuşburnu - 1-2 adet karanfil - 1 çay kaşığı doğal bal - Limon ve kabuk tarçın. http://www.bugun.com.tr/gundem/sihirli-yiyecek-haberi/1499430
20 Şubat 2015, Cuma