Sitede Ara

Genç Erkeklerde Testis Kanserine Dikkat!

Testis kanserinin ağrı yapmadığı için sinsi ilerlediğini açıklayan Prof. Dr. Rahim Horuz “En iyi bilinen risk faktörü bebeklikte görülen inmemiş testis durumudur. Testis kanseriyle genellikle 20’li ve 30’lu yaşlarda karşılaşılır. Bu sebeple genç erkeklere bu konuda yapılacak en önemli tavsiye, kendi kendilerini testis kanseri açısından belirli aralıklarla muayene etmeleridir. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Bölümünden Prof. Dr. Rahim Horuz, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında yaptığı açıklamada testis kanserine ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Horuz, testis kanserinin tedavi edilmediğinde ölüme kadar götürebildiğini belirterek “Testis kanseri testiste, erkeklerde sperm ve hormon üreten üreme organında, kötü huylu tümör yani kanser oluşması durumudur. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavi edilemezse testis kanseri de ölümcül olabilir. Fakat erken aşamalarda tespit edilerek uygun şekilde tedavi edilmesi durumunda hastaların kurtulmaları mümkündür. Testis kanseri aslında oldukça az karşılaşılan bir kanser türüdür; her yıl 100 bin erkekten yaklaşık sadece 3 ila 5’inde testis kanseri teşhis edildiği bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle her 250 erkek çocuğun yaklaşık 1’inde ileride testis kanseri gelişebilir” dedi. 

Genç Erkekler Risk Altında

Testis kanserinin diğer kanserlerden bir farkının da yaşlılardan ziyade genç erkeklerde görülmesi olduğuna değinen Prof. Dr. Horuz “Testis kanseriyle genellikle 20’li ve 30’lu yaşlarda karşılaşılır. En iyi bilinen risk faktörü inmemiş testis istediğimiz durumdur. Tıbbi geçmişinde inmemiş testis durumu mevcut olan kişiler, bu sebeple çocukluk döneminde ameliyat edilmiş olsalar bile testis tümörü geliştirmek açısından daha risklidirler. İnmemiş testis sebebiyle ameliyat geçirmiş erkeklerin yüzde 10-15’inde sonradan testis tümörü geliştiği bildirilmiştir” diye konuştu. 

En Büyük Risk İnmemiş Testis

Prof. Dr. Horuz, inmemiş testisin bebeklik döneminde görüldüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi: Normal durumda erkek ceninin karın içinde bulunan testisleri, doğum zamanına kadar aşağıya inerek yumurtalık kesesi içine yerleşmiş olmalıdır. İnmemiş testis, testislerden birinin ya da her ikisinin doğuma kadar yumurtalık kesesine inememesidir. Bu iniş sürecini tamamlayamayan testis karın içinde veya kasık bölgesinde çeşitli seviyelerde takılıp kalmış olabilir. Testis kanseri açısından en önemli risk faktörünün inmemiş testis olduğu hatırlanırsa, erkek çocuklarının bebeklik ve çocukluk dönemlerinde hem aile hem ilgili doktorlar tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca inmemiş testis sebebiyle ameliyat olmuş gençlerin testis tümörü ile ilgili risklerin farkında olması ve düzenli olarak kendilerini muayene etmeleri önerilir. Unutulmamalıdır ki inmemiş testisin ameliyat ile indirilmiş olması tümör gelişmesi riskini ortadan kaldırmaz; sadece tümörün el ile hissedilerek erkenden fark edilmesini mümkün kılar.

Ağrı Olmasa Da Kitleye Dikkat

Testis kanserinin çoğu zaman ilk ve tek belirtisinin fark edilen kitle ve sertlik olduğunu işaret eden Prof. Dr. Horuz, şöyle devam etti: Hastaların üçte birinde bu sertlik ve kitle bulgusuna ağrı da eşlik edebilir. Fakat ister ağrılı ister ağrısız olsun testiste fark edilen her türlü sertlik, kitle ve sınır düzensizliği aksi kanıtlanana kadar kansermiş gibi muamele görmelidir. Dolayısıyla testisinde böyle bir kitleden şüphelenen bir gencin ertelemeden bir üroloğa başvurması hayati önem taşır. Testis kanseri ağrı yapmadığı için sinsi bir hastalık diye tanımlanabilir. En kritik husus testisteki kitlenin erken fark edilmesidir. Bu sebeple genç erkeklere bu konuda yapılacak en önemli tavsiye, kendi kendilerini testis kanseri açısından belirli aralıklarla muayene etmeleridir. Özellikle çocukluk döneminde testis inişi gecikmiş olan veya inmemiş testis nedeniyle ameliyat uygulanmış olan kimseler riskli grupta olduklarını bilmeli ve kendi kendine yapılan bu muayeneyi ihmal etmemelidirler.

Tedavi Edilmezse Ölüme Kadar Götürebilir

Prof. Dr. Horuz, testis kanseri tedavi edilmediğinde metastaz riski bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: Unutulmamalıdır ki bir kanser türü olarak testis kanseri de vaktinde tedavi edilmediğinde metastatik aşamaya geçebilir ve hastaya hayati bir risk yükleyebilir. Tekrar etmekte fayda var ki tedavisiz kalması durumunda bu hastalık ölümcüldür. Çalışmalar hastaların testislerindeki kitleyi fark etmiş oldukları halde hekime başvurmayı ortalama 6 ay kadar geciktirdiklerini tespit etmiştir. Yapılabilecek en önemli şey bu gecikmeye fırsat vermemektir. Testis kanseri kendi içinde farklı biyolojik tiplere ayrılır. Çoğu hastada bu türlerin belli oranda karışımı şeklinde karşımıza çıkar. Hastalığın ilerlemesi ve yayılması için net bir süre verilemez; bu süre kanserin türüne ve kişinin özelliklerine göre değişecektir. Tedavinin Temel Prensibi, Hastalığın Ölümcül Doğası Hatırlanarak, Acele Etmektir.

İnfertiliteye Neden Olabilir

Testis kanserinin görülme sıklığının, çocuk sahibi olma potansiyeli baştan beri düşük olan erkeklerde yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Horuz, şöyle konuştu: Ayrıca bu hastalıktan etkilenen testis görevini yapamaz hale geleceğinden, çocuk sahibi olması olmak o erkek için daha da zorlaşmış olabilir. Testisteki kanserin kendi etkisinden ziyade hastalığın tedavisi ile ilgili işlemler de çocuk sahibi olma potansiyelini düşürebilir. İlk olarak çoğu zaman kanserli testis dokusu ameliyat ile vücuttan uzaklaştırılacağı ve geriye sadece karşı testis kalacağı için kişinin üreme kabiliyeti zarar görebilir. Kemoterapi tedavisinde ise sağlıklı diğer testisin fonksiyonları bozularak sperm üretiminin durması ihtimali var. Her ne kadar bazı hastalarda kemoterapiden sonra birkaç yıl içinde karşı testisin sperm üretimi fonksiyonu düzelebilse de, tedavi öncesi üreme ile ilgili tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda tedavinin başında hastanın sağlıklı spermlerini çeşitli yöntemlerle elde edilmeli ve sperm dondurma işlemi yapılmalıdır. 

Varikosel Testis Kanserine Yol Açmıyor

Prof. Dr. Horuz, varikoselin kansere yol açıp açmayacağına ilişkin ise “Toplardamarların görevi organlarda kullanılmış ve biyolojik olarak kirlenmiş olan kanı temizlenmek üzere vücuda geri göndermektir. Testisin toplardamarlarının, kan akışında zayıflama ve yavaşlamaya neden olacak şekilde genişlemesine ‘varikosel’ denir. Hastaların yüzde 90’ında tek başına ve sadece sol testis bu hastalıktan etkilenir, nadir de olsa her iki tarafta veya tek başına sağ tarafta da görülebilir. Hastalar genelde sol testislerinde damarlanma artışı fark ettikleri için hekime başvururlar; varikosel çoğu zaman başka hiçbir şikayete yol açmayabilir. Varikoselin testis kanserine yol açtığına dair bir bilgi yoktur; yol açacağı en önemli risk testis fonksiyonlarını bozarak kişinin çocuk sahibi olmasını zorlaştırma olasılığıdır” dedi.

Tedavinin Başarı Oranı Yüzde 90 Civarında

Prof. Dr. Horuz, testis kanserinin tedavisini şu şekilde değerlendirdi: Hekimin fiziki muayenesinin ardından çoğu zaman ultrasonografik inceleme yapılır ve tümör hakkında detaylı bilgi elde edilir. Bu hastalarda kan testleri yapılır; tümör tarafından salgılanan ve “kanser belirteci” denilen bazı özel kimyasal maddeler test edilir. Gerekirse testis bölgesinin MR’ı da çekilebilir. Testis tümörünün türünü, derecesini ve lokal evresini o testisin ameliyatla alınıp patolojik incelemeye tabi tutulması sonrasında öğrenmiş oluruz. Tümör testisin dışına yayılmadıysa orşiektomi dediğimiz ameliyatla hastanın şifa bulması beklenir. Orşiektomiden bir süre sonra hastalığın uzak bölgelerden nüksettiği görülebilir. Bu hastaları bazı tıbbi kriterlerle önceden ayırt etme imkanımız olduğu için hastalık yayılmamış gibi görünse de, risk derecelerine göre ilave düşük doz kemoterapi verilebilir. Eğer kanser testis dışına yayılmış ise hastalığın alt türüne ve yayıldığı bölgeye göre kemoterapi, bazen batın arka bölgesine yani retroperitoneal alana yönelik olarak cerrahi, nadiren de özel bazı alanlara radyoterapi uygulanması şeklinde tedavi seçenekleri vardır. Testis kanserini oluşturan hücre tipinin kemoterapiye duyarlı olması sayesinde yayılmış hastalıklarda dahi tam ve kalıcı şifa oranı yüksektir. Genel olarak lokal hastalıkta yüzde 99, yayılmış hastalıkta yüzde 70 ila 80 ve ortalamada ise yüzde 90’ın üzerinde şifa imkanı söz konusudur. 


02 Nisan 2021, Cuma