Sitede Ara

Çocuklardaki Bağışıklık Eksikliği Belirtilerine Dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nepesov “Bir yılda 8’den fazla üst solunum yolu enfeksiyonu, 4’ten fazla orta kulak enfeksiyonu, 2’den fazla ağır akciğer enfeksiyonu geçiren çocuklar bağışıklık sistemi yetersizlikleri açısından uzman bir hekim tarafından mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nepesov, 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftasında bağışıklık eksikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Nepesov, “Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bireyi çevresindeki milyonlarca mikroorganizmaya karşı koruyan; birçok çeşitli patojenin yanı sıra kanser hücrelerini ve vücudumuza giren yabancı nesneleri tanıyıp yok eden karmaşık bir savunma sistemidir” diye konuştu.

Kanserle de Karşımıza Çıkabilir

400’den fazla kalıtsal primer immün yetmezlik hastalığı bulunduğuna değinen Dr. Nepesov, şöyle devam etti: Bağışıklık sistemi yetmezliği, immün sisteminin bir veya daha fazla bileşeninde kalıtsal eksiklik veya işlevsel bozukluğu sonucu oluşan hastalıktır. İmmün yetmezlik hastaları tekrarlayan, ağır ve inatçı enfeksiyonların yanı sıra otoimmünite ve kanser ile de karşımıza çıkabilir. Günümüze kadar 400'den fazla kalıtsal primer immün yetmezlik hastalığı tanımlanmıştır. Dünyadaki sıklığı tam bilinmemekle birlikte, genel toplumda 10 binde 1, ülkemizde ise 10 binde 3 civarında olduğu bilinmektedir.

Bir Yılda 8’den Fazla Enfeksiyon Geçiriliyorsa Dikkat

Dr. Nepesov, çocuklarda bağışıklık sisteminin yetersizliğini gösteren belirtileri ise şu şekilde açıkladı: Okula giden veya okula giden kardeşi olan çocuğun yılda 5-6 kez grip, nezle benzeri üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi normal olarak kabul edilmektedir. Bir yılda sekizden fazla üst solunum yolu enfeksiyonu, dörtten fazla orta kulak enfeksiyonu, ikiden fazla ağır akciğer enfeksiyonu geçiren kişiler ile derin doku veya organ apsesi tanısı alan, bir yaşından sonra ağızda veya ciltte süreğen mantar enfeksiyonu olan, büyüme gelişme geriliği olan veya ailede bağışıklık sistemi bozukluğu öyküsü olan kişiler bağışıklık sistemi yetersizlikleri açısından uzman bir hekim tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Erken tanı ve tedavi hastalarda gelişebilecek organ hasarını önlemede çok önemlidir. Hastalığın derecesine göre immüglobulin G (IVIG) tedavisi, gen tedavisi ve kemik iliği nakli gibi çeşitli tedavi metotları mevcuttur. İmmunglobulin G tedavisi damar yolundan veya cilt altı şeklinde uygulanır ve önemli derecede hastalarda enfeksiyon sıklığını azaltır. Kemik iliği nakli veya gen tedavisi ile tam kür tedavi sağlanmaktadır.


28 Nisan 2021, Çarşamba