Sitede Ara

Üroloji Hastaları İçin Covid-19 Salgını Döneminde Ürolojik Tedavi ve Üroloji Hasta Yaklaşım Rehberleri

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında görevli Dr. Mustafa Soytaş, Dr. Gökhan Çalık, Dr. Bülent Erkurt ve Üroloji Kliniği hekimlerinin katkılarıyla; “Covid-19 (sars-cov-2) Pandemisi Üroloji Hasta Yaklaşım Rehberi” ve “ Üroloji Hastaları İçin Covid-19 Salgını Döneminde Ürolojik Tedavi Rehberi” hazırlanarak kitap haline getirildi.

Covid-19 (sars-cov-2) Pandemisi Üroloji Hasta Yaklaşım Rehberi; Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sırasında ürolog bakışı ile acil servis, poliklinik ve yatan hasta servisi özelinde neler yapılması gerektiğine ışık tutan kitap, aynı zamanda ürolojinin alt branşları kapsamında hangi işlem ve ameliyatların acil olduğu (işlem-operasyon sürecinde yapılması gerekenler), hangilerinin ertelenebileceği ve erteleme sürecinde hasta takibinin nasıl yapılması gerektiği konularına da zengin bilgi içeriği ile katkı sağlıyor. 

Bir diğer çalışma olan; Üroloji Hastaları İçin Covid-19 Salgını Döneminde Ürolojik Tedavi Rehberi ise hastaneye gelinmesini gerektiren genel ürolojik şikayetlerin neler olduğu ve tanı almış böbrek, idrar yolu hastalığı olanların ne zaman hastaneye başvurmaları gerektiği hakkında bilgilendirici içeriklerden oluşuyor. 

Çalışmalara aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.

Covid-19 (sars-cov-2) Pandemisi Üroloji Hasta Yaklaşım Rehberi (PDF)

Üroloji Hastaları İçin Covid 19 Salgını Döneminde Ürolojik Tedavi Rehberi (PDF)


21 Nisan 2020, Salı