საიტის ძებნა

უკანასკნელი ტექნოლოგიების დანადგარებით ყველა სახის რადიოლოგიური ვიზუალიზაცია ერთი ღილაკის დაჭერის მანძილზე

მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს რადიოლოგიურ განყოფილებაში ყველა სახის რადიოლოგიური გამოსახულება (ულტრასონოგრაფიის ჩათვლით) ციფრულ ფორმატში ინახება და ასევე ციფრულ ფორმატში PACS სისტემით არქივდება.

დღეისათვის, რადიოლოგიის განყოფილებისთვის საჭირო, უკანასკნელი ტექნოლოგიის ყველა დანადგარი მოიპოვება მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფოში. ესენია

  • პირდაპირი რადიოგრაფიის სისტემები (ციფრული რადიოგრაფი)
  • პანორამული რენტგენი,
  • ციფრული მამოგრაფი და ტომოსინთეზი,
  • ულტრასონოგრაფია და დოპლეროგრაფია,
  • მულტიდეტექტორული (მრავალსექციური) კომპიუტერული ტომოგრაფია (1ც. 256 სექციური და 1ც. 16 სექციური)
  • მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის დანადგარი (MRG 3 TESLA ve 1,5 TESLA)
  • ორთავიანი ციფრული ანგიოგრაფიული აპარატი (Biplan DSA)