საიტის ძებნა

პროფესიონალთა გუნდი, რომელთაც მოსმენა, გამოკვლევა და განკურნება შეუძლიათ

მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ განყოფილებაში, სულიერი დაავადებების მქონე პაციენტთა სადიაგნოსტიკო შეფასება, მკურნალობის დაგეგმვა და მართვა ხორციელდება.

აქ მკურნალობენ ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა, დეპრესია და განწყობის სხვა დარღვევები, პანიკური აშლილობები და შფოთვები, შიზოფრენია და სხვა ფსიქოზური დარღვევები, ალკოჰოლიზმი და ნარკოდამოკიდებულება, პრობლემები ქორწინებასა და ადაპტაციაში, სქესობრივი პრობლემები, კვებითი დარღვევები, მოხუცებულობის ასაკთან დაკავშირებული სულიერი პრობლემები.

პაციენტთა შეფასება ხდება ფსიქოთერაპევტების, ფსიქიატრების, პედაგოგების, მკვლევართა და მეცნიერ მუშაკთა მიერ. ამბულატორიული მომსახურების გარდა, სტაციონარული პაციენტების მკურნალობისთვის გამოყოფილია სპეციალური პალატები.