საიტის ძებნა

  • ინფორმაცია შეხვედრის დანიშვნის შესახებ
  • მიმოხილვა და წარდგენა
  • დასრულდა

ინფორმაცია თქვენი შეხვედრის დანიშვნის შესახებ

ჩემთვის რეკომენდაცია გაუწიეთ სპეციალისტს

სასურველი შეხვედრის დანიშვნის

გამოყენების პირობები

ამ დანიშვნის ფორმის წარდგენით, ვეთანხმები, რომ:

მოცემულ ვებ-გვერზე შეხვედრის ჩანიშვნა მედიპოლის უნივერსიტეტის ჰოსპიტალთან ხდება მხოლოდ ჩაწერის რიგით. მედიპოლის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, მისი თანამშრომლები, ნებისმიერი ექიმი ან კლინიკა, რომელთანაც ჩაინიშნა შეხვედრა ამ ვებსაიტის გამოყენებით, ავტომატურად არ უწევს ქვემორეხელმომწერებს რაიმე სახის სამედიცინო რჩევას, სადიაგნოსტიკო ან თერაპიულ პროცედურას ვიდრე ქვემორეხელმომწერი არ დარეგისტრირდება პირადად მედიპიოლის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში.

განაცხადის პირადად ჩაბარების შემთხვევაში, რომელიც ეხება შეთანხმებას შეხვედრის დანიშვნის და ნებისმიერი პროცედურის ჩატარებას, რომელიც ხდება პაციენტის წერილობითი თანხმობით, მედიპოლის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში მიღებული სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან პრეტენზია (მათ შორის დაზიანების პრეტენზია), რომელიც არ გვარდება ურთიერთშეთანხმებით გზით, ექვემდებარება თურქეთის კანონმდებლობას და თურქეთში მოქმედი ექსკლუზიური იურისდიქციის ფარგლებში შესაბამის სასამართლოს.

** ქვედა ღილაკი დაწკაპების შემდეგ გვიჩვენებს შეთანხმებას ზემოთ აღნიშნული სარგებლობის პირობების შესახებ.