საიტის ძებნა

ნეიროქირურგია

ძლიერ პროფესიონალთა აკადემიური გუნდი თქვენთვის შეიკრიბა

ნეიროქირურგთა გუნდი

მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს ნეიროქირურგიის განყოფილებაში, ამ დარგში თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო აკადემიური გუნდი მუშაობს.

ნეიროქირურგთა ძალა

ახალი თაობის ჭკვიანი ტექნოლოგიები ძალას გვმატებს...

მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს ნეიროქირურგიის განყოფილების გუნდს, მრავალი სიცოცხლის გაადრჩენაში, ახალი თაობის ჭკვიანი ტექნოლოგიები ეხმარებიან.

ნეიროქირურგის მესამე თვალი: ტექნოლოგია

ნავიგაცია

უახლესი ტექნოლოგია, რომელმაც უკვე დაამტკიცა თავისი უპირატესობა…

StealthStation

სამგანზომილებიანი ოპერაციის მართვის სისტემა

O-arm საოპერაციო CT ვიზუალიზაციის სისტემა

მცირე ჭრილობა, მაღალი მგრძნობელობა

ინტრა-ოპერაციული MR

MR ოპერაციის მსვლელობისას, რეალურ დროში

Gamma Knife (გამა დანა)

თავის ტვინის დაავადებების დროს, ოპერაციის გარეშე მკურნალობის ერთადერთი მეთოდი

მომსახურების სფეროები

  • ვასკულარული (სისხლძარღვთა) ნეიროქირურგია
  • ანევრიზმის ოპერაცია
  • თანდაყოლილი AVM
  • კაროტიდული ენდარტერექტომია
  • ინტრაცერებრალური ჰემატომის ქირურგიული ოპერაცია
  • იშემიური ინსულტის ქირურგიული ოპერაცია
  • შუნტირება
  • ირიბი ცერებრალური რევასკულარიზაცია
  • დეკომპრესიული კრანიექტომია

ზრდასრულ და პედიატრიულ პაციენტებში ცენტრალური ნერვული სისტემის ონკოლოგიური პათოლოგიებზე ქირურგიული ჩარევა ხორციელდება მიკროქირურგიული და ენდოსკოპიური საშუალებებით. პაციენტებს აფასებს მულტიდისციპლინური კონსილიუმი (ნეიროქირურგი, რადიაციოლოგ-ონკოლოგი და შინაგანი ორგანოების ონკოლოგი) და ტარდება ქიმიოთერაპიის და რადიოთერაპიის გრძელვადიანი მკურნალობის დაგეგმვა.

ქირურგიული ჩარევა გამოიყენება ხერხემლის ტრავმული, თანდაყოლილი და დეგენერაციული დაავადებების შემთხვევაში. Minimally invasive spine center - ხერხემლის მინიმალურ ინვაზიური ცენტრში, მიკროქირურგიული და ენდოსკოპიური დისკის (ხერხემლის თიაქარი) ოპერაციებთან ერთად, ენდოსკოპიური ინსტრუმენტული ჩარევა და სარეაბილიტაციო მკურნალობა ტარდება, ფიზიკური თერაპიის განყოფილებასთან ერთად.

თანდაყოლილ და შეძენილ კრანიალურ (თავის ქალის) და სპინალურ (ხერხემლის) პედიატრიული პათოლოგიებს, მიკროქირურგიული და ენდოსკოპიური ქირურგიული ჩარევის მეთოდებით მკურნალობენ. მათ შორისაა ისეთი დაავადებები, როგორიცაა ონკოლოგიური და ვასკულარული პათოლოგიები, ჰიდროცეფალია და განსაკუთრებით სპინალური დისრაფიზმი, ანომალია, რომელიც ხშირად გვხვდება ახალშობილებში.

გადაუდებელი ნეიროქირურგიული პროცედურები უტარდებათ პაციენტებს ზოგად ტრავმასთან ერთად თავის ქალის ტრავმით ან მხოლოდ თავის ქალის ტრავმით. პაციენტებს რთავენ ინტენსიური თერაპიის სარეანიმაციო განყოფილებაში მათი შემდგომი ავადობისა და სიკვდილიანობის თავიდან

სპასტიურობისა და ტკივილის მქონე პაციენტებში ტუმბოს იმპლანტაცია ხორციელდება, ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტებში, ვაგალური ნერვის სტიმულატორის იმპლანტაცია ტარდება.