Sitede Ara

Göz Tümörü Nedir? 

Göz içindeki yapıları tutarak buradan köken alan veya göz kapağı, orbita konjoktiva, kornea ve gözyaşı bezi gibi göz dışı ya da göz etrafındaki dokularda gelişen tümörlere; “ Göz Tümörleri” denir.

Göz Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Göz içi tümörler görme, görme alanı bozukluğu ve ışık çakması gibi şikayetlere neden olabilir. Eğer tümör görme merkezi üzerinde veya yakınında ise görme bozukluğu erken dönemde ortaya çıkarak tanı konulabilir.  Eğer tümör gözün kenar kısımlarında yerleşimli ise görme erken dönemde bozulmayabilir. Bu tarz tümörlerin en önemli bulgusu gözde belli bakış pozisyonlarında alan daralması ve perdelemedir.   

  • Göz içi tümörlerde retina tabakasında ödem (sıvı birikimi),  göz içinde kanama ve retina dekolmanı görülebilir.
  • İris tümörleri göz tansiyonunda yükselme ve göz bebeğinde şekil bozukluğu yapar.
  • Göz dışı ve göz etrafı tümörlerde, tümörün yerleşim yerine göre farklı bulgular görülebilir. Örneğin göz kapağındaki bir tümör göz kapağında düşüklük, göz kapağında şekil bozukluğu ve şişlik yapabilir.
  • Konjonktiva tümörleri gözde kızarıklık, göz yüzeyinde damarlanma ve gözde yanma- batma hissi yapabilir.
  • Orbita tümörleri genelde gözde ileri doğru çıkıklık yapar; ayrıca göz hareketlerinde kısıtlık, çift görme ve optik sinir başında ödem görülebilir. Orbita tümörleri görme siniri üzerine baskı oluşturarak görme ve görme alanı bozukluklarına da yol açabilir. 
  • Optik sinir tümörlerinde ilerleyici bir görme bozukluğu, kör noktada genişleme ve görme alanı bozuklukları oluşur.
  • Gözyaşı kanallarında bir tümör varsa gözde sulanma görülür.
  • Gözyaşı bezi tümörlerinde ise gözyaşı salgısında azalma ve gözde kuruluk görülür.

Göz içini tutan veya göz içi yapılardan kaynaklanan tümörler öncelikle görme ve görme alanı bozukluğu yapar. Eğer tümör göz içinde görme merkezi üzerinde veya yakınında ise erken dönemde görme bozukluğu, ışık çakmaları gibi şikayetler ile erken dönemde tanı konabilir. Eğer tümör görme ekseni üzerinde değil ve gözün kenar kısımlarında yerleşimli ise görme erken dönemde bozulmayabilir. Bu tarz tümörlerin en önemli bulgusu gözde belli bakış pozisyonlarında alan daralması ve perdeleme şeklinde karşımıza çıkar. Göz dışı ve göz etrafı tümörlerde, tümörün yerleşim yerine göre farklı bulgular görülebilir. Örneğin göz kapağındaki bir tümör göz kapağında düşüklük, orbitada yerleşik bir tümör varsa göz hareketlerinde kısıtlık, çift görme ve optik sinir başında ödem görülebilir.

Göz Tümörleri

Göz tümörleri bebeklik - çocukluktan, yaşlılık dönemine kadar her yaş grubunda görülebilir. Göz ve orbita tümörleri hastaların görmesini, gözünü ve hatta yaşamını tehdit eden ciddi hastalıklardır. Gözde tümör şüphesinde özellikle göz tümörleri (oküler onkoloji) konusunda uzmanlaşmış bir göz hekimi tarafından hastanın durumunun incelenmesi, doğru teşhisin konulması ve erken dönemde uygun tedavinin başlatılması gerekir. Bu nedenle ayırıcı - doğru tanıyla birlikte doğru tedavi yaklaşımlarının uygulanacağı merkezlere ihtiyaç duyulmaktadır. Medipol Mega Üniversite Hastanesi bünyesinde her türlü göz ve orbita tümörlerinin ayırıcı tanı ve tedavisinin dünya standartlarında yapılabildiği bir Oküler Onkoloji Merkezi açılmıştır. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Oküler Onkoloji Merkezimiz, Türkiye’den olduğu kadar yurt dışından gelecek göz ve orbita tümörü olan hastalar için bir referans merkezi olmayı hedeflemiştir. Gözde en çok karşılaştığımız tümörler: Nevus ve çillenmeler, melanom, retinoblastom, hemanjiyom, lenfoma, lenfoid tümörler, yassı hücreli kanser, bazal hücreli karsinom ve orbita tümörleri olarak sıralanabilir. Bazen çok nadir görülen kitleler de karşımıza çıkabilir. Bu lezyonların malignite özelliklerinin doğru bir şekilde ayırt edilmesi yürütülecek tedavinin başarısında önem taşır. 

Göz Melanomu

Göz içerisindeki benler zamanla büyüme gösterip kötü huylu melanom şeklini alabilir. Ben ve çillenmelerin kötü huylu melanom ile ayırıcı tanısı önem taşır. Gerçek bir melanom saptandığında mutlaka tedavi edilmelidir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Oküler Onkoloji biriminde göz melanomu için altın standart tedaviler olan plak radyoterapi ve Cyberknife robotik radyoterapisi uygulanmaktadır. Ayrıca kalınlığı 1,5 mm’nin altındaki tümörlere non-invaziv bir yöntem olarak fotodinamik lazer tedavisi ile tümör kontrolü sağlanmaktadır.

Retinoblastom

Çocukluk çağının en sık görülen göz içi kanseri olan Retinoblastom, merkezimizde en ileri teknolojik cihazlar kullanılarak güncel yöntemlerle tedavi edilmektedir. Selektif Intraarteriyel Kemoterapi: Amerika ve Avrupa’daki belli başlı merkezlerde uygulanan altın standart bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle çocuklarda göz tümörleri %95’e varan başarıyla tedavi edilmektedir. Retinoblastomda gözü besleyen damara anjiyo katater ile ulaşılarak tümörlü göze direkt kemoterapi uygulanır. Ayrıca retinoblastom için intravenöz kemoterapi, lokal lazer, kriyo, göz içi ilaç enjeksiyonları ve plak brakiterapiler de merkezimizde uygulanmaktadır. 

Göz Kapağı Tümörleri

Göz kapağının malign tümörlerinde cerrahi sınırların kontrolü ile eksizyon sonrası estetik bir şekilde göz kapağı ve çevresinin greft-flep-mukoza nakli gibi rekonstrüksiyon yöntemleri ile tedavisi, başarılı bir tedavi kadar kozmetik görünüm sağlanması açısından da önemlidir. Merkezimizde cerrahi eksizyon ve rekonstrüksiyon ameliyatları tecrübeli cerrahi ekibimiz tarafından başarıyla yürütülmektedir.

Konjonktiva Tümörleri 

Konjonktiva tümörleri merkezimizde topikal/lokal İnterferon, Mitomisin C gibi ilaçlarca veya sınırları kontrollü cerrahi rezeksiyon ile tedavi edilmektedir.

Orbita Tümörleri

Orbita tümörlerinin tedavisi büyük ölçüde cerrahidir. Orbita cerrahisi tecrübe gerektirir. Her hastada tümör niteliği ve yerleşimine göre “hastaya özgün” cerrahi stratejiler uygulanmalıdır. Diğer merkezlerde beyin cerrahisi gerektiren pek çok tümöre merkezimizde kişiye özel cerrahi planlamalar ile önden göz yoluyla ulaşılmakta ve tümör başarıyla çıkarılmaktadır. Ayrıca merkezimizde orbita tümörleri için modern radyoterapi imkanları da mevcuttur.

İris-Siliyer Cisim Tümörleri

İris siliyer cisim tümörleri merkezimizde cerrahi yöntemlerle (iridosiklektomi), plak brakiterapi veya Stereotaktik Radyocerrahi (Cyberknife, Truebeam) yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. İridosiklektomi dediğimiz bu ameliyatın tecrübeli cerrahi ekip tarafından yürütülmesi tedavide başarıyı artırıcı bir faktördür. Merkezimizde iridosiklektomi ameliyatları da yapılmaktadır.

Uydu Lenf Bezi Biyopsisi

Göz kapağı-göz etrafındaki tümörler sinir lifleri boyunca komşu lenfatiklere yayılma gösterebilir. Bu gibi şüpheli durumlarda nükleer tıp bölümümüzce sentinel lenf bezi görüntüleme, biyopsisi ve PET tüm vücut tarama testi yapılabilmektedir. Böylece olası metastazlar erken dönemde saptanabilmektedir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Oküler Onkoloji Merkezi, her türlü göz tümörü veya tümör şüpheli durumun teşhis ve tedavisinin yüksek teknoloji kullanılarak yapıldığı bir merkezdir.