Sitede Ara

Boyun Fıtığının Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Boyun fıtığı boynumuzda vertebra adını verdiğimiz 7 adet omurga kemiğinin arasındaki kıkırdaktan oluşan disk dokusunun omurilik kanalına doğru taşarak sinirlere baskı yapması neticesinde ortaya çıkan bir hastalıktır.

Boyun Fıtığı Kendini Nasıl Belli Eder?

Boyun fıtığı her yaşta görülebilen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Şiddetli ağrı ve sertlik genellikle birden ortaya çıksa da, başlangıçta hafif olup, günler hatta haftalar süren bir dönem içinde şiddeti artabilir. Ağır vakalarda kollarda ve ellerde karıncalanma, kuvvetsizlik ve uyuşukluk eşlik edebilir. Kaslardan biri veya birden fazlası zayıflayabilir. Bazı boyun hareketleri kol ağrısı ve uyuşmayı artırabilir. Yeni başlayan ağrılar, zaman içinde destek tedavisi ile iyileşebilir. Ancak kısmi ve büyük felçli olanlarda iyileşme cerrahi tedavi gerektirir. Toplumda boyun ağrısı şikayetine sıkça rastlanır. Çok sık görülmesine rağmen bu ağrıların altında yatan nedenleri hiç kimse pek de merak etmez. Nasıl olsa bir gün geçer diye düşünülür. Ağrılar geçmeyip de rahatsız edici bir hâl alınca nedenleri sorgulanmaya başlanır. Oysa ki, her hastalıkta olduğu gibi, boyun hastalıkları içinde de erken teşhisin önemli olduğu gözardı edilmemelidir.

Her Ağrı Boyun Fıtığı mıdır?

Boyun fıtığı rahatsızlığı olan hastaların çoğu, belirlenebilen travma veya stres olmaksızın, sabahleyin uyanmada ortaya çıkan bir başlangıca sahiptir. Boyun hareketlerinde ağrılı kısıtlama vardır. Boynun ekstansiyonu, yani ön-arka hareket ekseni boyunca arkaya doğru gerilmesi, boyun fıtığı hastalığı mevcut olduğu zaman genellikle ağrıyı şiddetlendirir. Hastalar, kollarını yükseltip başlarının arkasına yerleştirmekle çoğunlukla ağrıda hafifleme sağlarlar. Bunun yanı sıra sinir basısını saptamada muayene esnasında yaptığımız bir takım testler vardır. Boyun, omuz bölgesinde olan ve kollara yayılan her ağrı, her rahatsızlık şüphesiz boyun fıtığı demek değildir. Bu konuda yukarıdaki şikayetleri devam eden hastanın uzmana başvurmasında yarar vardır.

Boyun Fıtığı Kimlerde Görülür?

Boyun fıtığı özellikle aktif yaşamın içinde olan 20-40 yaş arası bireylerde daha fazla görülmektedir. Boyun fıtığının gelişmesine başlıca etki eden faktörler ağır işte çalışmak neticesinde ağır kaldırmak, itme, çekme gibi eylemlerde bulunmaktır. Masabaşı çalışanlarında daha fazla görülmektedir. Özellikle başımızı öne eğerek uzun süre tablet ve bilgisayarla uğraşmak, başımızla omzumuz arasında telefonu tutarak uzun süre konuşmak disklerin erken yıpranmasına ve boyun fıtığı gelişimine neden olmaktadır. Diğer bir neden ise travmaya maruz kalmaktır. Hastalarda sempton olarak ilk olarak boyun ağrısı görülmektedir. Boyun ağrısı ense bölgesine, sırt bölgesine, omuzlara, kollara ve ellere vurmaktadır. Özellikle ellerde karıncalanmalar ve uyuşmalar görülebilmektedir. Hastalığın daha ileri boyutlarında ise omurilikte myelomalazi dediğimiz beslenme bozukluğu oluşabilmekte, ekstremitelerde motor, kas gücü kayıpları ve kas erimelerine neden olabilmektedir.

Boyun Fıtığına Tanı Nasıl Konulur ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalığın tanısını servikal MR tetkikiyle koymaktayız. Boyun fıtığının tedavisinde özellikle hastaların omuriliğinde ciddi bir baskı sonucu myelomalazi ve kas gücü kayıpları yoksa öncelikle tedavi protokolümüz medikal tedavidir. Yaklaşık olarak hastalara 3 haftalık medikal tedavi ve istirahat tedavisi verilmektedir. Yine hastalara fizik tedavi ve algolojik işlemler dediğimiz ağrıya yönelik epidural ve transforaminal enjeksiyonlar yapılabilmektedir. Ağrı, hastaların günlük yaşantısını artık sürdüremeyecek bir hale gelmişse omurilikte beslenme bozukluğu söz konusuysa ve kollarda güç kayıplarıyla beraber kas erimeleri mevcutsa o zaman hastalara ameliyat önermekteyiz. Boyun fığının ameliyatında mikrodiskektomi denilen tedavi yöntemi yapılmaktadır. Ciltte küçük bir kesi ve devamında mikroskopla omurilikteki siniri sıkıştıran kıkırdağın çıkarılması ve yerine plak koyulması işlemi yapılmaktadır.