Sitede Ara

{%= Interview.Title %}

Tiroit Bezi Nedir? 

Tiroit bezi (ya da tiroit), boyun ön kısmında, bir isthmus (kıstak) ile bağlanmış iki lobdan oluşan endokrin bir bezdir. Boynunun önünde adem elmasının altında bulunur ve tiroit hormonlarını üretir. 

Tiroit Bezinin İşlevi Nedir?

  • Tiroit hormonları metabolizma hızını düzenler. 
  • Karbonhidrat, yağ yapım ve yıkım hızını ayarlar.
  • Kalp, sindirim ve iskelet sisteminin çalışma hızını düzenler.
  • Çocuklarda büyüme (fetal dönem dahil) ve beyin gelişimine yardımcı olur.

Tiroit Nodülü Nedir?

Tiroit nodülleri, tiroit bezinde oluşan ve bezin normal dokusuna benzemeyen; farklı büyüklükte, yuvarlak veya oval kitlelerdir. Tek ya da birden fazla olabilir. Toplumun % 5-7 sinde görülebilir. Bu oran kadınlarda daha sıktır. Toplumda oldukça yaygın olup hasta tarafından;  tıraş olurken, makyaj yaparken veya muayene esnasında hekim tarafından boyun bölgesini içine alan görüntülemeler yapıldığında saptanabilir. Belirgin olarak ayırt edilebilen nodüllerin kanser olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Nodülden kanser gelişme ihtimali herhangi bir risk faktörü olmayan hastalarda %9 ila %13 arasındadır. Bu oran risk faktörleri mevcutsa daha da artmaktadır.

Tiroit Bezinde Nodül Saptanan Kişilerde Ne Yapılmalıdır?

Öncelikle hastalar ayrıntılı bir şekilde muayene edilmelidir. Ayrıca hastalık geçmişleri hakkında detaylı bilgi alınmalıdır. Tiroid USG, Tiroit fonksiyon testleri (FT3, FT4, TSH), USG bulgularında göre İİAB (İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi) ve gerektiğinde tiroit sintigrafisi yapılmalıdır.

Hangi Durumlarda İİAB (İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi) Yapılmalıdır?

Tiroit nodüllerinde İİAB nodül sayısına bakılmaksızın USG bulgularına göre yapılmaktadır. Buna göre Nodülün boyutu ve USG risk sınıflaması ortaya konulur. Hastalarda pür kistik bir nodül mevcutsa İİAB yapılmasına gerek yoktur. Düşük ve orta derece şüpheli bulgu durumunda 1-1,5 cm üzerindeki nodüllere İİAB yapılmalı, yüksek şüpheli nodüllerde ise mutlaka İİAB yapılması önerilmektedir.

Cerrahi Tedavi Ne Zaman Uygulanır?

Tedavinin nasıl yapılacağı konusunda nodülden yapılan İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi’nin patoloji sonucu çok büyük önem taşır. Biyopsi patoloji sonucunda kanser veya kanser yönünden şüphe varsa hastaya ameliyat önerilir. Kanser olmayan iyi huylu nodüllerde tiroid hormon tedavisi (Tefor veya Levotiron) yapılabildiği gibi ilaç vermeden sadece takip de edilebilir. Genellikle nodülün çapı 4 cm’ den büyükse, büyüme eğilimindeyse, hızlı büyüme varsa ve boyunda lenf bezleri varsa kanser riski arttığından cerrahi tedavi yapılması uygundur.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Matlım Özel
Genel Cerrahi Uzmanı
1 Nisan 2019