Sitede Ara

{%= Interview.Title %}

Pankreas yağlanmasının günümüzdeki en büyük sebebi obezite yani aşırı şişmanlık, ileri yaş, erkek cinsiyet, hipertansiyon, kan yağ düzeylerinde artma, alkol kullanımı gibi nedenlerdir. Obezitenin giderek artması pankreas yağlanmasının en büyük sebebidir. Ayrıca pankreası etkileyen bazı viral enfeksiyonlar, pankreas dokusunda demir birikimine, bazı ilaçlar da pankreasta yağlanmaya neden olabilir. Karaciğer yağlanması vakalarında pankreas yağlanması olabileceği gibi pankreas yağlanması olan vakalarda karaciğer yağlanması görülmeyebilir. Pankreas yağlanması ileriki yıllarda Tip 2 diyabet hastalığı, şiddetli akut pankreatit (pankreas iltihabı), metabolik sendrom ve hatta pankreas kanserine de neden olabilmektedir. Pankreas yağlanmasında, pankreas dokusunda hafif veya yoğun yağ birikimi olabilmektedir. En çok biriken yağ, trigliserittir. Pankreasda yağ birikimi, zamanla pankreasın fonksiyonlarında bozukluklara neden olur ve zamanla, pankreas yetmezliği, Tip 2 Diyabet ( şeker hastalığı) ve pankreas kanseri de gelişebilir.

Pankreas yağlanmasının teşhisinde, günümüzde ucuz ve iyi bir tanı yöntemi olan ultrason sık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca MR, tomografi yöntemi ile rahatlıkla konur. Kesin teşhis, pankreas biyopsisi ile olur. Kan testleri yapılarak, kan şeker düzey, kandaki yağ seviyeleri ve pankreas fonksiyon testleri yapılarak, pankreasın fonksiyonlarında bozukluk olup, olmadığı araştırılır.
Pankreas yağlanmasının tedavisinde öncelikli olarak aşırı kilonun giderilmesi, normal ve ideal kiloya gelinmesi, uygun bir diyet programının uygulanması çok önemlidir. Gerekirse, obezite cerrahisi uygulanarak, hastanın normal kiloya dönüşü sağlanmalıdır. Tedavide bazı ilaçlar da kullanılmaktadır. Ancak gelecekte daha etkili ilaçlar kullanıma girecektir. Sonuç olarak, pankreas yağlanması, pankreas fonksiyonlarını zaman içinde bozan, pankreas yetersizliğine ve hatta bazı vakalarda pankreas kanserine de neden olabilen, genelde dengesiz yanlış ve aşırı beslenme gibi birçok faktöre neden olan, çağımızın yeni ve güncel bir sağlık sorunudur.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Prof. Dr. Vedat Göral
Gastroenteroloji Uzmanı
21 Eylül 2020