Sitede Ara

{%= Interview.Title %}

Pulmoner rehabilitasyon nedir?

Pulmoner Rehabilitasyon, kronik solunum hastalığı olan bireylerde ayrıntılı hasta değerlendirmesi ve bunu takip eden hastaya özel terapileri temel alan, sadece egzersiz, eğitim ve davranışsal değişiklikleri değil aynı zamanda bireylerin fiziksel ve psikolojik durumlarını geliştirmek üzere dizayn edilmiş kapsamlı bir müdahaledir.

Pulmoner rehabilitasyonun amacı nedir?

 • Fonksiyonel kapasiteyi artırmak
 • Semptomlar kontrol altına almak 
 • Standart tedavinin başarısını yükseltmek
 • Yaşam kalitesini artırmak

Pulmoner Rehabilitasyon gerekliliğini düşük FEV düzeyi ya da hipoksemi gibi fizyolojik bozukluğun ciddiyeti değil, hastanın semptomatik olması, egzersiz performansı ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi seviyesi gibi veriler belirler. 

Pulmoner rehabilitasyon gereken durumlar nelerdir? 

 • Ciddi nefes darlığı (istirahat veya egzersiz sırasında)ve/veya yorgunluk
 • Egzersiz toleransında azalma
 • Günlük Yaşam Aktivitesinde yetersizlik
 • Bozulmuş yaşam kalitesi ve yaşam süresinde kısalma
 • Hastaneye yatış süresi ve sıklığında artış
 • İş yaşamındaki performansta azalma
 • Beslenme yetersizliği

Hastanede uygulanan rehabilitasyon programları nedir?

Pulmoner Rehabilitasyon ünitelerinde veya hastalığın alevlenmesi sırasında hastanede yatarken uygulanan programlardır. Maliyeti yüksek ve birçok ülkede sağlık sigortası kapsamında değildir.  Hastalığı ciddi veya evi uzak olan; ev şartları uygun olmayan ya da ulaşım problemi olan olgulara uygulanmaktadır. Sadece görünen yetersizlikleri ve hastalıkları değil yaşam kalitesini etkileyen ve gizli kalmış hastalıkları da değerlendirilip tedavi edilir.

Ayaktan pulmoner rehabilitasyondan kimler faydalanabilir?  

 • Stabil durumda ve orta-ağır şiddette hastalığı olanlar
 • Hayatını bağımsız şekilde devam ettirebilenler
 • Başlıca psikolojik problemi olmayanlar
 • Başka majör hastalığı olmayanlar
 • Dispneyi azaltmak, egzersiz toleransını artırmak, yaşam kalitesini düzeltmek, uzun süreli düzenli fiziksel aktiviteye katılımı sağlamak

Evde pulmoner rehabilitasyondan kimler faydalanabilir?

 • Tanısı yeni konan hastalar
 • Yeni tedavi ekipmanları ile taburcu olmak
 • Psikiyatrik ya da kognitif yetersizlik
 • Hastalığın son evresinde olup evinde tedavi olmayı tercih edenler
 • Diğer iki basamakta tedavi görüp sonrasında takibi gereken 
 • Devam eden akut atağı olup doktor tarafından evde tedavi edilen hastalar
 • Hastanın kullanımı için tavsiye edilen teknik cihazların veya diğer uygulamaların ev adaptasyonunun sağlanması
 • Hasta ve ailesinin eğitimi
 • Kronik hastalıkla baş edebilme amaçlı evde yapılması gereken düzenlemeleri sağlamak
 • Rehabilitasyon sürecinde kazanılan fonksiyonel becerilerin korunması
 • Uygun aralıklarla hastanın kontrolünün sağlanması ve değerlendirmelerin yapılması

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kansu  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
29 Temmuz 2019