Sitede Ara

Robotik cerrahi ile yapılan kalp ameliyatlarında daha az kesi sayesinde hasta kolayca toparlanabilip günlük hayatına kısa sürede dönebiliyor.

Ülkemizde her türlü kalp ameliyatları gelişen teknoloji ile birlikte başarıyla yapılmaktadır. Yeni teknolojik desteklerin gelişmesi ve hastaların istekleri cerrahları yeni ameliyat tekniklerini geliştirmeye yönlendirmiştir. Bu yeni teknikler ile kalp ameliyatlarında yaraların küçültülmesi, hasta konfor ve tatmininin artırılması sağlanmaktadır. Küçük yaradan yapılan kalp ameliyatlarında çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Robotik cerrahi bunlar içerisinde en üst düzey teknik olarak sayılabilir. Kalp damar hastalıkları tedavisinde robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar sayesinde hasta konforu ve iyileşmenin hızlılığı açısından çok önemli bir avantaj sağlanmıştır. Robotik kalp ameliyatları sonrasında yara izi çok küçük (2-3 cm) oluyor. Bu, klasik ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha az enfeksiyon, daha az kan nakli ihtiyacı demek. Öte yandan robotik cerrahi sayesinde hastaların hastanede kalış süreleri kısalıyor. Daha kısa sürede toparlanan hastaların günlük hayatlarına dönüşü de daha hızlı oluyor. Bu günlük hayata hızlı dönüş hastaları psikolojik olarak pozitif yönde desteklemektedir. Robotik kalp cerrahisi, çok küçük yara izinin olması nedeniyle kalp cerrahisinde kozmetik açıdan ulaşılabilecek en uç noktadır. 

AMELİYATI ROBOT MU YAPIYOR?

Robotik kalp cerrahisi denildiğinde genel kanı ameliyatın robot tarafından yapıldığı şeklindedir. Bu kanının tam tersine robot tamamen yetkin bir cerrah tarafından kontrol edilmekte olup kendi başına herhangi bir harekette bulunması söz  konusu değildir. Klasik ameliyatlarda olduğu gibi, ameliyattaki bütün işlemler cerrah tarafından yapılmaktadır. Robot sayesinde kalbe göğüs duvarında açılan 4 adet 1 cm’lik kesiler ile kalbe ulaşılmakta ve robotik sistemin içerdiği özel aletler ve kamera sayesinde ameliyatlar 2-3 cm’lik kesiden yapılmaktadır. Ameliyatlarda kalbe ulaşabilmek için birçok yöntem vardır. Hastanemizde en güvenilir ve başarılı sonucu verebilecek şekilde mümkün olduğunca küçük yara ile ameliyatların yapılması tercih edilmektedir. Cerrahi ekip ameliyatınız için klasik ameliyat ile robotik yapılacak ameliyatın avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir. Doktorunuz kalp hastalığınızın tipine, derecesine, yaşınıza, yaşam tarzınıza ve ameliyat öncesi yapılan tetkiklere göre size uygulanacak en iyi ameliyat yöntemini belirler. Karar verme konusunda en önemli husus hastanın güvenliğidir. Robotik kalp cerrahisi ile mitral ve triküspid kapak tamiri veya değiştirilmesi, koroner by-pass, kalpte bulunan deliklerin (ASD; VSD) kapatılması, kalp tümörlerinin çıkarılması, ritim bozuklukları ameliyatları da başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Robotik kalp cerrahisinin klasik kalp ameliyatlarına göre avantajlarını işe şöyle sıralayabiliriz: Estetik, 2-3 cm’lik kesi ile yapılması, yaranın küçük olması, kadınlarda yara meme altında olduğu için hiç görülmemesi, kanama ve enfeksiyon riskinin daha düşük olması, daha az kan ihtiyacı, daha az ağrı, hastanede kısa yatış süresi ve günlük yaşantıya dönüş hızı.

HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ KISALIYOR

Burada küçük yaradan yapılan kalp ameliyatlarından da söz edilebilir. Küçük yaradan kalp ameliyatlarında meme altından küçük bir kesi yapılarak kaburgalar arasından kalbe ulaşılmaktadır. Bu teknikle ameliyat edilen hastalarda yara küçük olduğu için ve özellikle kadınlarda meme altında olduğu ve görünmediği için estetik açıdan çok kıymetlidir. Hastalar yarayı görmedikleri için vücutlarının bütünlüğünün bozulmadığı hissini korumaktadırlar. Bu duygu hastalara moral desteği sağlamakta ve çabuk iyileşmelerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca hastanede kalış süresinin kısalması, bu sayede hastaların alışık oldukları evlerine erken dönmeleri, toparlanma ve iyileşme sürelerini de kısaltmaktadır. Öte yandan, ameliyatlarda fazla kan verilmesinin erken ve geç dönemde yan etkilerinin olduğu bilinmektedir. Küçük yaradan yapılan ameliyatlarda birçok hastanın kan ihtiyacı daha az olmaktadır. Hastalarda olası yan etkilerin azaltılabilmesi açısından küçük yaradan yapılan ameliyatlar fayda sağlamaktadır. Klasik kalp ameliyatları mecburen hastalara bazı kısıtlamalar getirmektedir. Bu kısıtlamalar göğüs kemiğinin kesilmesine bağlıdır ve iyileşme süresi 4-6 haftadır. Klasik kalp ameliyatı olan hastalara 4-6 hafta yan yatmaları, ağır bir şey kaldırmaları, araba kullanmaları ve cinsel ilişki yasaklanır. Küçük yaradan kalp ameliyatı olan hastalarda göğüs kemiği kesilmediği için bu yasaklar uygulanmaz. Bu nedenle hastaların ameliyat öncesi günlük yaşantılarına dönmeleri daha hızlı olmaktadır.

PROF. DR. MUSTAFA GÜDEN