Sitede Ara

Yalancı beyin tümörü kandırmasın

Nedeni bulunamayan baş ağrısı, görme bozukluğu olan orta yaş obez kadınlar dikkat! Sizde yalancı beyin tümörü olabilir.Yalancı tümörü, tanısı zor konan sıra dışı bir hastalık. Bu yakınmaları olan hastalar haftalarca, bazen aylarca hastaneleri dolaşır ama sonuç alamazlar. Çünkü yapılan muayene ve tetkikler genellikle normaldir, konulan teşhislere (migren, strese bağlı baş ağrısı, göz numara bozukluğu vs.) göre verilen tedaviler de fayda etmez. Bu hastalarda sanki beyin içinde tümör varmış gibi; çift görme, papilla ödemi, beyin omurilik sıvı basıncında artma saptanır ama yapılan beyin tomografileri ve beyin MR’ları normaldir. Bundan dolayı bu isim verilmiştir. Bu hastalıkta beyin omurilik sıvısında artma yoktur, sıvının emiliminde bir direnç, azalma vardır. Şişmanlık en önemli faktördür, çünkü şişman hastalarda (özellikle hızlı kilo alımı olanlarda) karın içi basıncı ve dolaylı olarak da göğüs içi basıncı artar. Bu basınç artışı beyinden kalbe kan dönüşünü zorlaştırır. Bunun sonucu olarak da beyin sıvı emilimi yavaşlar-zorlaşır ve kafa içi basıncı artarak yukarıda söylediğimiz belirtilere neden olur.

Kimlerde daha çok görülür?
Bu hastalık çoğunlukla orta yaş (30-50) arası ve obez kadınlarda görülür. Nasıl belirtileri vardır? Hastalarda baş ağrısı vardır, bu ağrı genelde gözlerin arkasında hissedilir. Ayrıca geçici görme kaybı, bulanık görme, çift görme, görme keskinliğinde azalma, başta dolgunluk hissi, kafa içinde uğultu, kulaklarda çınlama diğer sık görülen şikâyetlerdir.

Bu hastalığın sebebi nedir?
Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak şu durumlarla sıklıkla ilişkilidir. Şişmanlık (obezite), doğum kontrol hapları kullanımı, steroid kullanımı, A vitamini fazla alımı veya eksikliği, depresyon ilaçları ve bazı metabolik ve endokrin hastalıkları sebep olarak gösterilebilir.

Hastalığın tanısı nasıl konur?
Tanısı zordur. Çünkü spesifik bir tetkiki yoktur. Yapılan tetkiklerde genellikle normaldir. Ancak hekim bu hastalığı aklına getirirse tanısını koymak kolaylaşır. Psödotümör serebrinin tanısında hastanın öyküsü önemlidir. Hasta orta yaş kadın ise; son aylarda hızlı bir kilo artışı tarifliyorsa, baş ağrısı, geçici görme kaybı, bulanık görme, başında uğultu vs. varsa akla bu hastalık gelmelidir. Bundan sonra beyin MR’ı ve venöz beyin MR’ı, göz dibi muayenesi ve görme alanı testi, lomber ponksiyon yapılır. Sonuçlar; beyin MR’ları normal, göz dibinde papil ödem, görme alanında daralma, lomber ponksiyonda yüksek basınç gelmesi tanıyı kesinleştirir.

Tedavisi var mıdır? Tedavi edilmezse ne olur?
Tedavisi vardır. Tedavi edilmezse görme bozukluğu, hatta körlüğe kadar gidebilir. Öncelikle hastanın kilo vermesi sağlanır. Aynı zamanda ilaç tedavisi başlanır. Beyin omurilik sıvısının yapımını azaltan ilaçlar (karbonik anhidraz inhibitörleri, thiazide türevi diüretikler) verilir. Varsa hipertansiyon tedavisi de eklenir. Medikal tedavi yetersiz kalırsa cerrahi planlanır. Cerrahi tedavi genellikle çok iyi sonuç verir.

Cerrahide Kullanılan Yöntemler
Lumboperitoneal shunt Ventriküloperitoneal shunt Optik sinir kılıfı dekompresyonu