Sitede Ara

Unutma beni!
Alzheimer genellikle yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere, karar verme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme gibi çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.


Alzheimer hastalığı bunamanın en çok görülen şeklidir. Daha çok 52-53 yaşlarına doğru ortaya çıkar. Hafıza bozuklukları, okuyamama, kendini ifade edememe, yazı yazamama şeklindeki işlev bozukluklarıyla başlar. Birkaç yıl sonra bütün akıl işlevlerinde gerileme ve ruhsal bozukluklar görülür. Bu tür bozuklukların farkında olması hastayı umutsuzluğa düşürür. Beynin belli bölgelerinde, bilinmeyen bir nedenle birtakım proteinlerin birikmesi beyindeki haberleşmeyi sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesine yol açar. Alzheimer hastalığının iki şekli vardır; yaşlılıkta ve yaşlılık öncesinde. Yaşlılıkta görülen şekliyle hastalık çok yavaş başlar ve geç ilerler. Yaşlılık öncesi başlayan şekliyle ise 60 yaşından önce görülür ve hızlı bir şekilde ilerler.

GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ
Alzheimer hastalığı ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Fakat bunların hiçbiri henüz kesinlik kazanmış değildir. Yapılan araştırmaların birçok muhtemel nedeninin arasında genetik faktörler de bulunmaktadır. Bir ailede birden fazla kişide hastalığa rastlanması, bu hastalığın tamamen olmasa bile kalıtsal bazı faktörlere bağlanabileceğini göstermektedir. 45 yaşından sonra doğum yapmak, dünyaya gelen çocuk için alzheimer hastalığının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Beyin iltihabı hastalığında da alzheimera benzer bozukluklar görülmüştür. Bu da alzheimer hastalığının enfeksiyona da bağlanabileceği fikrine yol açmıştır. Hastalıkla ilgili çok tartışılan başka bir konu ağır kafa travması geçiren insanlarda hastalığa yakalanma olasılığının sağlıklı insanlardan çok daha yüksek olmasıdır. Özellikle boksörlerde olduğu gibi kafanın sürekli ağır darbe almasının beyinde bozukluklara yol açabileceği saptanmıştır. Kesin olmamakla birlikte psikososyal etkenlerin de bu hastalığa neden olabileceği düşünülmektedir.

HASTALIK SİNSİ BAŞLAR, DEVAMLI İLERLER
Alzheimer hastalığı başlangıç itibariyle bunamaya benzer. Hastalık sinsi başlar, ağır fakat devamlı olarak ilerler. Hastalığın başlangıç belirtileri çok net olmadığından ilk evreleri kestirmek kolay değildir. İlk belirtiler kendini ifade edememe, unutkanlık, tahammülsüzlük ve depresyon şeklinde ortaya çıkar. Hafıza kayıpları özellikle de yakın geçmişi hatırlayamama çok belirgindir. Hasta hangi gün nerede olduğunu hatırlayamaz, yani zaman ve mekân kavramları kaybolur. Konuşmada bozukluklar iyice belirginleşir. Hiçbir şeyi önemsememe ya da saldırganlık gibi davranışlar ortaya çıkar. Masadaki yemeklerin arasında seçim yapmadan her şeyi yiyebilir. Şuursuzca yemek yeme durumu oburluğa dönüşebilir. Hastalığın ileri evrelerinde hasta, yakınlarına bağımlı hale gelir. Günlük işlerinin çoğunu yapamaz durumdadır. Kişilik kaybı, hareketlerin iyice azalarak tam bir hareketsizliğe varması ve bağımlılık hastalığın son evreleridir.

Alzheimer kendini ifade edememe, unutkanlık, tahammülsüzlük ve depresyon şeklinde ortaya çıkar. Yakın geçmişi hatırlayamama çok belirgindir. Hasta masadaki yemeklerin arasında seçim yapmadan her şeyi yiyebilir. 45 yaşından sonra doğum yapmak, dünyaya gelen çocuk için alzheimer hastalığının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Alzheimer hastalığı başlangıç itibariyle bunamaya benzer. Hastalık sinsi başlar, ağır fakat devamlı olarak ilerler.