Sitede Ara

Tüp Bebek Tedavisinde Sürekli Embriyo İzleme Sistem "Embriyoskop"

Sürekli embriyo izlemi sistemi IVF laboratuvarında embriyoların döllenme aşamasından sonraki tüm gelişim sürecinin kaydedilmesini ve sonra incelenmesini mümkün hale getirmiştir.

Klasik olan embriyo değerlendirmede,  embriyolar kısa süreliğine bulunduklarıinkübatörlerden çıkartılıp mikroskop ile morfolojik ( şekilsel ) olarakdeğerlendirmeleri  yapılmaktadır. Budurum kültür inkübatörlerinin iç ortamın bozulmasına ve embriyonun gelişimiiçin uygun olmayan dış ortam şartlarına maruz kalmasına neden olmaktadır .Sürekli embriyo izleme sisteminde ise içerisinde bulunan hareketlimikroskop  ve kamera ile belirliaralıklarla embriyoların görüntüleri kaydedilmekte böylece embriyoları dışortama çıkarmadan değerlendirme yapılabilmektedir.

Standart  inkübatörlerdeembriyo seçimi anlık morfolojik değerlendirmeyle kısıtlanmışken  ,sürekli embriyo izleme sistemlerindemorfolojiye ek bir çok parametre ile birlikte süre  bilgisi de eklenerek daha gelişmiş bir değerlendirme yapılabilmektedir.