Sitede Ara

TAVI Yöntemi Nedir, Kimlere Uygulanır?

TAVI Yöntemi Nedir, Kimlere Uygulanır?

TAVI Nedir?

TAVI, transkatater yolla aort kapağını yerleştirme işlemidir. Genelde aort kapağında ciddi darlık olan hastalara TAVI işlemi yapılmaktadır. Eskiden aort kapağının ameliyatı açık cerrahi şeklinde yapılmaktaydı. 2002 yılından itibaren ilk kez ameliyat olamayacak kadar çok yüksek riskli hastalara, ameliyata alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle ve yeni nesil kapakların gündeme gelmesiyle orta, hatta daha düşük cerrahi riski olan hastalara da TAVI işlemi yapılmaya başlanmıştır.

TAVI Kimlere Yapılır?

TAVI işlemi, genel olarak 75 yaşın üstünde ve ameliyat riski çok yüksek olan hastalara uygulanmaktadır. 75 yaşın altında ise ve cerrahi riski düşükse bu tür hastalara daha çok cerrahi tedavi yöntemi önerilmektedir.

TAVI İşlemi Nasıl Yapılır?

TAVI işlemi lokal anestezi altında ve hafif bir sedasyon verilerek yapılmaktadır. Genelde aç karınla hasta kateter laboratuvarına alınmaktadır. Kasık bölgesine küçük bir plastik hortum yerleştirilerek işleme buradan devam edilmektedir. Kasık bölgesine hortum yerleştirildikten sonra kalp sol karıncığına kadar bir tel iletilmektedir. Eğer ihtiyaç varsa kapak yerleştirilmeden önce bir balonla genişletilme yapılmaktadır. Balonla genişletilme yapıldıktan sonra kasık bölgesinden bir taşıyıcı sistem üzerinden kapak, aort kapak seviyesine kadar ilerletilmektedir. Gerekli kontrol yapıldıktan sonra da kapak yerleştirilmektedir.

Gerek ekokardiyografik olarak gerek anjiyografik olarak değerlendirme yapıldıktan sonra eğer sonuç tatmin ediciyse işleme son verilmektedir. İşlem bitirilmeden önce kasık damarları kontrol edilmektedir. Kasık damarlarında da eğer bir sorun yoksa kasık bölgesi özel bir kapama cihazıyla kapatılıp işleme son verilmektedir. Hasta işlem sonrası gözlem için yoğun bakım servisine alınmaktadır. Eğer olumsuz bir olay gelişmediyse ertesi gün hasta servise çıkartılmaktadır.

TAVI'nin cerrahiye göre bazı avantajları vardır. İşlem ve hastanede kalış süresi daha kısadır. Genel anesteziye ihtiyaç yoktur. Hasta daha kısa bir sürede aktif hayatına dönebilmektedir. TAVI işleminde az da olsa bazı komplikasyonlar vardır. En önemlisi yerleştirilen kapak kalbin iletim sistemine yakın olduğu için bazen kalp pili ihtiyacı olabilmektedir. Nadir de olsa, kasık yerinde kanamalar gibi olumsuz olaylar gelişebilmektedir. Bu nedenle TAVI işleminin tecrübeli bir ekibin olduğu sağlık kurumunda yapılması önerilmektedir. 

Prof. Dr. Ömer Alyan
Kardiyoloji Uzmanı
Medipol Bahçelievler Hastanesi

23 Eylül 2022