Sitede Ara

Akupunktur, kupa tedavisi (hacamat), ısı tedavisi gibi yöntemlerin kullanıldığı Kore Tıbbı, şifa arayanlar için iyi bir alternatif.


Modern çağda insanlar en çok kirli hava, raf ömrü uzatılan gıdalar ve kimyasal ilaçlardan etkileniyorlar. Vücut kirlendikçe de ortaya çıkan hastalıkların sayısı giderek artıyor. Kore Tıbbı, doğa ile birlikte doğal bir şekilde insanların yaşam kalitesini yükselten, bağışıklık sistemini güçlendiren ve yaşam tarzını değiştiren bir tıp bilimidir. Geleneksel Kore Tıbbı, geçmişten günümüze gelişerek büyümesiyle biliniyor. Güney Kore’de tıpta ayrı işleyen iki ayrı sistem mevcut, geleneksel Kore Tıbbı ve modern Batı Tıbbı. İki çeşit 6 senelik tıp fakültesi, iki çeşit tıp kliniği ve iki çeşit tıp hastanesi ile Batı Tıbbı ve Kore Tıbbı hastaların hızla iyileşmesinde birlikte hareket ederler. Tedavilerin birçoğunda aynı anda Kore ve Batı Tıbbı yöntemleri uygulanarak iyileşme süreçleri hızlandırılır. Kore Tıbbı kliniklerinin tedavi başlıkları; dahiliye, kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları, ruh ve sinir hastalıkları, akupunktur, göz, kulak burun boğaz, cildiye, rehabilitasyon ve Sasanğ (dört çeşitli yapısal tıp)’dır.

BÜTÜNLÜKLÜ BAKIŞ AÇISI
Kore Tıbbı, son yüzyılda batı tıbbının biyoloji ve patolojisini kapsayarak geleneksel ve modern bilgileri birleştirerek daha da gelişmektedir. Kore Tıbbı’nda, makaleler ve deneylerle kanıta dayalı tıp veri tabanı uygulanmaktadır. Bilinen kas-iskelet ağrısı, obezite, çeşitli hastalıkların tedavisi dışında kanser gibi tedavisi zor hastalıklar için iyi sonuçlar elde edilmektedir.Kore Tıbbı’nda bütünlüklü bir bakışı çok önemlidir. Hastalık kapsamı, yapısal sorunlardan fonksiyonel sorunlara kadar, ruhsal ve bedensel sağlığa bağlı olarak, hastalığın önlenmesinden daha sonra tekrarlamamasına kadar geniştir. İnsana madde olarak değil de insan olarak bakan bütünlük bakışı, Kore Tıbbı’nın önemli karakteridir. Hastalıkların nedenleri virüs, bakteri, genetik bünye, çevre, gıda, psikolojik sorunlarla integral olduğu için Kore Tıbbı’nda tedavi yapılırken bütünlük bakışıyla hastalara özen gösterilir.

İNSAN KÜÇÜK BİR EVREN
Kore Tıbbı’na göre insan ve doğanın ilişkisi yakın olduğundan insana küçük evren denilir. Doğa ile birlikte yaşamak ve uyum sağlamak önemlidir. Bu yüzden topraktan çıkan bitkiler tedavi için kullanılır ve akupunktur ile vücudun dengesi düzeltilir. Yin Yang teorisi, Kore Tıbbı’ndaki en temel kavramdır. Kore Tıbbı insan vücudunu oluşturan bütün organlar ile bunların fonsiyonlarını Yin ve Yang olarak ayırıp bu sınıflandırmayı patoloji, teşhis ve tedavi alanlarında uygular. Tedavi için bütünlüğün uyum sağlaması, dengesizliğin düzeltilmesi ve bağışıklık sistemin güçlenmesine özen gösterilir. Qi (bioenerji), insanı oluşturan yaşamı sürdüren en temel ve durmadan hareket eden bir maddedir. Kore Tıbbı’nın patolojisinde “Qi iyi dolaşınca ağrı olmaz. Qi iyi dolaşmayınca ağrı olur” denilir. Akupunktur tedavisinin esası da buradan kaynaklar. Akupunktur Qi’nin tıkanmasını açar ve iyi dolaşımı sağlar. Bu şekilde akupunkturla, vücudun kendi kendine iyileştirmesine yol açan doğal bir tedavi yöntemi oluşturulmuş olur.

HACAMAT KORE TIBBI’NDA DA VAR
Kore Tıbbı’nın tedavi şeklinde birçok farklı yöntemler kullanılabilir. Tedavi yönteminde akupunktur, kupa tedavisi (hacamat), moksa (ısı tedavisi), şifalı bitkisel ilaçlar, taping (bant terapisi), farmakopunktur (apiterapi dahil) ve çuna (manipülasyon) mevcuttur. Kore akupunkturu içinde vücut akupunkturu, chosun akupunkturu, saam akupunkturu, kulak akupunkturu, farmakopunktur ve mesun akupunkturu vardır. Akupunktur, yalnızca alternatif tedavi için değil aynı zamanda dâhili tıp, jinekoloji, pediatri, nöropsikiyatri ve benzeri alanlarda teşhis ve önlem için yaygın bir şekilde kullanılabilir. Akupunkturun sonuçları nispeten çabuktur ve iyileşme oranı yüksektir. Kore Tıbbı’nda bitkisel ilaçlar da sıkça kullanılır. Bitkisel ilaçlar taze bireysel dekoksiyon, granül, toz ve hap tipi ekstre preparatları ve merhem, pastil gibi çeşitli preparatlar içerir. Kore Tıbbı’ndaki ilaçların güvenilirliği, toksisitesi ve etkinliği için devlet tarafından kontroller yapılır. Binlerce senelik deneyimler ile uygulanması, bitkisel ilaçların güvenilirliğinin en büyük kanıtıdır. Kore’de tüm halk, devlet sigortası altındadır. Üstelik bu sigorta, Kore Tıbbı tedavisi de içerir. Halk, batı tedavisini istemediği zaman rahatça Kore Tıbbı’na geçiş yapabilir.