Sitede Ara

Psiko-onkoloji, kanser hastalığına maruz kalan insanların fiziksel, psikolojik, sosyal ve davranışsal boyutlarının incelendiği ve bu insanların iyileşmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir disiplindir. Bu alan, hastalıkla başa çıkma, tedavi sürecinde yaşanan zorluklar, stres, kaygı, depresyon, yaşam kalitesi, cinsiyet, yaş, sosyal statü gibi faktörlerin incelenmesine odaklanmaktadır.

Psiko-onkolojik destek, kanser hastalığına maruz kalan insanların tedavi sürecinde iyileşme ve kaliteli bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Bu destek, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına göre değişmekte ve hastaların fiziksel ve davranışsal belirtilerinin yanı sıra duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlamaktadır.

Psiko-onkolojik destek, hastaların tedavi sürecinde güçlü bir destek sistemi oluşturmasına ve hastalıkla başa çıkma becerilerini geliştirmesine destek olmaktadır. Ayrıca, hastaların tedavi sürecinde veya sonrasında ortaya çıkabilecek psikolojik sorunların önlenebilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır.