Sitede Ara

Parkinson Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Parkinson Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Parkinson, beyinde dopamin adı verilen maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Titreme, denge kaybı, yavaş hareket etme gibi belirtiler gösteren hastalığa yönelik kesin bir tedavi yöntemi henüz bulunmasa da ilaç tedavisinin yanı sıra ileri evre için beyin pili uygulaması hastalığın kontrol altına alınmasında etkilidir.

Parkinson Nedir?

Parkinson, hareketlerde yavaşlama, vücutta katılık ve bazı kişilerde ellerde titreme ile kendini gösteren yavaş ilerleyici bir hastalıktır. Bulgular sıklıkla vücudun tek tarafında başlar, birkaç yıl sonra diğer tarafta da görülür. 

Parkinson Belirtileri Nelerdir?

Parkinson belirtileri arasında; hastada titreme, tutukluk, hareketlerde yavaşlama, yürümede bozulma, salya artışı, yazıda küçülme ve omuz ağrısı görülebilmektedir. Parkinsonu taklit edebilecek diğer hastalıklar açısından beyin MR’ı, kan ve idrar tetkikleri istenebilmektedir.

Parkinson Neden Olur?

Beyinde dopamin içeren hücre sayısında yüksek oranda azalma olunca semptomlar ortaya çıkmaktadır.

Parkinson Kaç Yaşında Ortaya Çıkar?

İlk bulgular sıklıkla 50 yaş üzerinde başlamaktadır. Ancak ailesel geçişli olgular daha genç yaşlarda başlayabilmektedir.

Bilgi ve Randevu Almak İçin Formu Doldurun

Parkinson Tanısı Nasıl Konulur?

Parkinson hastalığının tanısı hastanın yakınmalarını dinledikten sonra yapılan bir nörolojik muayene ile konulmaktadır. 

Titreme, tutukluk, hareketlerde yavaşlama, yürümede bozulma, yazıda küçülme, omuz ağrısı vb. şikayetlerle doktora başvuran hastalarda parkinsondan şüphe edilebilmektedir. Muayene esnasında kaslarda görülen sertleşme, hareketlerin en üst değeri ve sıklığında azalma, parkinsona özgü titremeler tanı konulmasına yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, MR, kan ve idrar testleri gibi doktorun yapılmasını uygun gördüğü testler de istenilmektedir.

Parkinson Hastalığının Tedavisi Var mıdır?

Hastalığın tüm evrelerinde ilaç tedavisi etkilidir. İlaç tedavisi kişinin yaşına, mevcut hastalığının bulgularına ve yan etki varlığına göre düzenlenmesi gerekir. 

İleri evrelerde uygun hastalarda beyin pili ve intestinal duodopa tedavisi önerilmektedir. Hastalığın tüm evrelerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanması gerekir.

İleri Evre Parkinson Tedavi Edilebilir mi?

İleri evre parkinson hastalığı tedavi edilebilmektedir. Hastalığın belirtileri giderek artan ve uygulanan ilaç tedavilerinde cevap alınamayan hastalara farklı tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Parkinson hastalığının en önemli tedavi seçeneklerinden biri olan beyin pili, uygun olan hastalara takılması hayat kalitesini oldukça artırmaktadır. Böylelikle ilaçlara gereksinim duyulmasını azaltmaktadır.

Parkinson hastalığının temel tedavisinde kullanılan o ilacın, bağırsaktan uygulanması yöntemi oldukça etkilidir. Ayrıca, enjeksiyon ile uygulanan birtakım ilaçlar ileri evre parkinson hastalığının tedavisinde etkili yöntemlerdendir. İleri evre parkinson hastalığında kişiye uygun birçok tedavi seçeneği yer almaktadır.

Parkinson Önlenebilir mi?

Mevcut tedaviler ile önlenemez. Ancak sağlıklı beslenme, düzenli spor ve kafeinin önleyici etkileri olduğu düşünülmektedir.

Distoni Nedir?

Vücudun belirli bölümlerinde istemsiz kasılma veya kas spazmı bulgularıyla açığa çıkan bir hastalıktır. 

Esansiyel Tremor (Titreme) Nedir?

Vücudun çeşitli bölgelerinde görülen ritmik titremelere yol açan nörolojik bir hastalıktır.  
Beyin pilleri insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmemizi, böylelikle elektrik akımı verilen bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarabilmemizi ya da baskılayabilmemizi sağlayan cihazlardır.

’Nöromodülasyon’’ adı verilen bu tedavi yöntemi ile başta Parkinson hastalığı olmak üzere, Esansiyel tremor ve Distoni gibi hareket bozukluğu hastalıklarını başarı ile tedavi edilebilmektedir.

Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı, artık ilaç ile günlük yaşamın normal süremediği, sık açık kapalı dalgalanmaların olduğu veya yoğun ilaç yan etkileri nedeniyle tıbbi tedavinin yeterli randımanı sağlayamadığı olgular cerrahi tedaviye adaydır. Aynı zamanda başlangıçta çok şiddetli titreme var ve bu her türlü tıbbi tedavi ile düzeltilemiyorsa titremenin durdurulması içinde beyin pili tedavisi uygulanabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Esansiyel Tremor web sitesini ziyaret edebilirsiniz.