Sitede Ara

Koronavirüs'te (Covid19) Hangi Belirtiler Görülür?

Koronavirüs'te (Covid19) Hangi Belirtiler Görülür?

Koronavirüs infeksiyonlu olgularda en sık görülen bulgular aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Ateş %99
  • Halsizlik %70
  • Kuru öksürük %59
  • İştahsızlık %40
  • Kas ağrısı %35
  • Nefes darlığı %31
  • Balgam %27

Görüldüğü gibi koronavirüs infeksiyonlarında en sık görülen semptom ateş (%99) olarak görülmektedir. Ancak %20 vakada ateşin 38 dereceden az seyredebileceği bildirilmiştir. Bir çalışmada ilk başvuruda %44 vakanın ateşsiz olduğu ve takipte %89 hastada ateş görüldüğü bildirilmiştir. Kısacası hasta ateş yakınması ile başvurmayabilir. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre hastaların üçte ikisinde özellikle kuru öksürük belirtisi yaygındır.

Kuru Öksürük ile Islak Öksürük Arasındaki Fark Nedir? 

Kuru öksürüğü üretken olmayan yani balgam çıkarılmayan öksürük olarak tanımlayabiliriz. Islak öksürükte ise balgam çıkartılır. Genellikle bakteriyel pnömonilerde balgamlı öksürük olurken koronavirüs ve grip gibi viral pnömoni durumlarında balgamlı öksürük olur. Ancak yukarda görüldüğü gibi koronavirüs vakalarının %27’sinde balgamlı öksürükte olabilmektedir. Bu durum virusa bağlı olabileceği gibi üzerine eklenen bakteriyel infeksiyonada bağlı olabilir.
Özellikle kuru öksürük ve ateş birlikteyse koronavirus infeksiyonuna şiddetle işaret edebileceği için muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Koronavirüs infeklsiyonunda genelde kuru öksürük ve ateş olmakla birlikte olguların bazen sadece öksürük, sadece ateş veya sadece nefes darlığı ilede gelebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
Koronavirüs’ün yayılımını yavaşlatmak ve kendimizi bu hastalıktan korumak için: 14 Kural ile Koronavirüs'ten Nasıl Korunurum?