Sitede Ara

Kolon Kanserinin (Kalın bağırsak kanseri) Tedavisinde Modern Teknoloji

Kolon (kalın bağırsak) kanseri, günümüzde en sık görülen öldürücü kanserlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. En etkin tedavi diğer kanser türlerinde olduğu gibi birçok disiplinin katılımıyla sağlansa da, aslında en önemli adım onkolojik kurallara uygun bir cerrahidir.

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanserinde Teşhis

Medipol Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına başvuran kolon kanseri şüpheli bir hastaya modern teknoloji eşliğinde teşhis konulması amaçlanıyor. Alanında uzman hekimler tarafından yapılan rutin endoskopik işlemlerin yanı sıra, gerekli koşullarda sanal kolonoskopi ve kapsül endoskopi gibi işlemlere de başvuruluyor. Kanser teşhisi konulan hastalarda, hastalığın yaygınlığını saptamak için modern teknolojik cihazlar da (manyetik rezonans MR, bilgisayarlı tomografi BT, pozitron emisyon tomografisi PET) devreye giriyor.

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanserinde Tedavi

Teşhis ve evrelemesi tamamlanan her kolon kanseri hastası için tedavi, kişiselleştirilmiş bir şekilde multidisipliner bir toplantıyla planlanıyor. Bu toplantıya genel cerrah, onkolog, radyasyon onkoloğu, radyolog, nükleer tıp uzmanı, gastroenterolog ve patoloğun yanı sıra gerekli durumlarda diğer disiplinlerden uzmanlar da katılıyor. Her biri alanında uzman akademisyenlerden oluşan ekip, hasta güncel, tedavi yöntemini tartışarak kararlaştırıyor ve hastaya iletiyor. Cerrahi tedavinin güvenli ve başarılı şekilde sonuçlanması için bazı durumlarda ameliyat öncesi hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanabiliyor. Medipol Üniversitesi Hastanesinde, kolon kanseri ameliyatları Kolorektal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel’in başkanlığında gerçekleştiriliyor. Hastaya, gerektiğinde, ameliyat sonrası yoğun bakım desteği tek kişilik yoğun bakım odalarında sağlanıyor. Prof. Dr. Mustafa Öncel, ameliyatta güncel kolon cerrahisi olan laparoskopinin (kapalı yöntem) ve makatı iptal etmeyi önleyecek yöntemlerin uygulandığını söylüyor. Prof. Dr. Öncel, bu teknikler sayesinde hastaların ameliyat oldukları akşam ayağa kalkabildiklerini, kısa zamanda taburcu olarak günlük yaşamlarına dönebildiklerini belirtiyor.
Medipol Üniversitesi Hastanesi’ne daha ileri evrede başvurmuş hastalarda ise, muldisipliner anlayış sayesinde, yayılım olan karaciğer ve akciğer metastazlarında dahi cerrahi ve lokal radyoterapi (siber-knife) ve yeni geliştirilmiş kemoterapi protokolleri uygulamaları yapılabiliyor.