Sitede Ara

PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi) kanser tedavisinde bir tarama yöntemidir. Bu yöntem, vücudun içinde bulunan hücrelerin metabolik aktivitesini ve organların ve dokuların yapısını incelemek için kullanılan iki farklı teknolojinin birleşimidir.

PET tarama, vücudun içinde bulunan hücrelerin radyoaktif işaretli glukoz (şeker) tarafından nasıl tüketildiğini görüntülemektedir. Kanser hücreleri, normal hücrelere göre daha fazla glukoz tüketmekte ve dolayısıyla daha belirgin bir sıcaklık görüntüsü vermektedir.

CT tarama ise, vücudun organlarının ve dokularının yapısını ve detaylarını görüntülemektedir. Bu yöntem, organların boyutlarını, şekillerini ve diğer detaylarını görüntülemek için kullanılmaktadır.

PET/CT tarama, kanser tedavisinde hastalığın yayılımını ve evrelerini belirlemek, tedavinin etkililiğini izlemek ve hastalığın tekrarını takip etmek için kullanılabilmektedir. Ayrıca, tedavi sırasında hastanın genel sağlık durumunu ve diğer hastalıklarını da değerlendirmek için kullanılmaktadır.

PET/CT tarama, kanser tedavisinde önemli bir araçtır. Doktorların hastalığı tanımlamasına, tedaviyi planlamasına ve izlemesine yardımcı olabilmektedir. Ancak, bu tarama yöntemi diğer tarama yöntemlerine ek olarak kullanılması gerekir. Tek başına tanı koymak için yeterli değildir.