Sitede Ara

Kalın bağırsak kanserinde kolerektal cerrahi

Kalın bağırsak hastalıkları özellikle kanser ve fonksiyonel bağırsak hastalığı toplumda çok sık görülür. Her ikisinde de son yıllarda ortaya konulan en önemli gelişme multidisipliner yaklaşımdır.


Hastalığın tanı ve tedavisinde birçok disiplinin birbiriyle koordinasyon içerisinde rol alması ve hasta için en akılcı yaklaşımın uygulanması sağlanmış olur. Bu bağlamda Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bilim Dalı Kalın Bağırsak Cerrahisi Ünitesi, Patoloji, Gastroenterololji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi bilim dallarıyla koordinasyon içerisinde hasta odaklı bir yaklaşım sergilemektedir. Böylece öldürücü bir hastalık olan kalın bağırsak kanseri ile mücadelede hem önleme ve tanı aşamasında hem de tedavi aşamasında en güncel yaklaşım ortaya konulmaktadır. Ayrıca kabızlık, dışkılamada zorluk gibi şikâyetlerle karakterize fonksiyonel bağırsak hastalıklarında da çok az merkezde erişebilecek üstün kaliteli hizmet hastalara sunulmaktadır.

ÜNİTEMİZDE VERİLEN HİZMETLERDEN BAZILARI:
Kalın bağırsak kanseri tanısında kullanılan en gelişmiş sistemleri içeren endoskopik uygulamalar Genetik testler dâhil olmak üzere üst düzey patolojik ve tanıya yönelik incelemeler Nükleer tıp ve radyolojinin en gelişmiş cihazlarıyla sintigrafi, defekografiyi de içeren her türlü bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonanas, ultrasonografi, pozitron-emülsiyon tomografi görüntülemeleri

LAPAROSKOPİK (KAPALI TEKNİKLE) KALIN BAĞIRSAK CERRAHİSİ
� Karında bir kesi uygulamadan makatın içerisinde (transal) yapılan uygulamalar
� Ameliyat öncesi, sonrası veya gerekli durumlarda ameliyat sırasında uygulanabilen son teknoloji cihazlar ile radyoterapi uygulaması
� Tecrübeli bir ekip tarafından verilen kemoterapi
� Fonksiyonel bağırsak hastalarında gastroenteroloji ekibi tarafından yapılan biofeedback tedavisi ve uzman diyetisyen kontrolü
� Stoma (bağırsağın karına ağızlaştırılması) zorunluluğu olan hastalarda stoma hemşiresi takviyesiyle yapılan eğitim ve bakım uygulamaları.