Sitede Ara

Gözünüzde sinekler mi uçuşuyor?

Bu şikâyetin kaynağı, gözümüzün arka ana boşluğunu dolduran saydam jelin yapısında yaşlanma ile ilişkili olarak gelişen değişimlerdir.

Erişkin göz şikâyetlerinden biri olan gözde uçuşma, gözümüzün önünde uçuşan değişik şekillerde (sinek, bulut, kurum, toz) olabilen, gözümüzün hareketi ile yer değiştiren nokta ya da noktalardır. Bu noktalar gözümüzün önünde hareket ederler ve ışıklı düz bir zemine, gökyüzüne ve beyaz bir duvara baktığımızda daha belirgin olarak görünür olurlar. Bu şikayetin  kaynağı olarak en sık karşımıza çıkan sebep, gözümüzün arka ana boşluğunu dolduran saydam jelin (vitreus) yapısında yaşlanma ile ilişkili olarak gelişen değişimlerdir. Bu değişim basitçe jelin içeriğindeki katı yapıların kümelenmesi ve sıvılaşması olarak açıklanabilir. Kümelenen katı yapılar, suyun içerisinde yüzen değişik şekilli cisimcikler, kişi tarafından uçuşmalar olarak algılanır. Jelin yapısında yaşlanma ile gelişen bu doğal kıvam değişimi, jelin temasta olduğu ve göz küremizin iç duvarını döşeyen sinir tabakası retinadan  jelin ayrılması ile sonuçlanır. Bütün insanlarda 50 yaş sonrasında hayatlarının bir döneminde gerçekleşecek olan bu doğal jel ayrılması olayı insanların dörtte birinde istenmeyen, anormal durumlara evrilebilir ve retina yırtığı, retina dekolmanı, makula deliği, epiretinal membran gibi ancak laser ve/veya  cerrahi yöntemlerle tedavi edilmek zorunda kalınılan hastalıklarla sonuçlanır.

 LAZER UYGULAMALARI ÖNERİLMEZ

 Yaşla ilgili jelde meydana gelen değişmelerin dışında, gözde uçuşma şikayeti, göz arkası iltihapları (üveit), diyabetik ve diyabetik olmayan insanlarda göziçi kanamalara, yüksek miyoplarda göziçi jelin erken yaşlarda bozulmaya uğramasına, künt göz travmalarına bağlı olarak da gelişebilir. Göz uçuşmaları eğer sadece vitre jelinin yaş ilişkili gelişen kıvam bozulması ile ilgili ise genellikle tedavi gerektirmez ve zaman içerisinde azalma ile sonuçlanır. Bazen şikâyetler hastanın günlük yaşam aktivitelerini sınırlayacak kadar yoğun ve rahatsız edici olabilir. Bu durumda göziçi jelin cerrahi yolla boşaltılması gerekebilir. Son yıllarda bu uçuşan noktaların lazerle parçalanmasını amaçlayan lazer uygulamaları risklerinin yüksek olması nedeniyle yaygınlık kazanmamıştır. Kanama ve göziçi iltihapla ilişkili olan uçuşmalar ana hastalığın tedavisi ile düzelme gösterir.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

 -Şikâyet daha önce mevcut değilken yeni ortaya çıkmışsa -Daha önce az miktarda olan uçuşmalar ani ve yeni olarak artış gösterdiyse -Uçuşmalarla birlikte ışık çakması da varsa ve/veya ilave olmuşsa -Görme alanımızın herhangi bir bölgesinde siyah bir gölge varlığı veya suyun içinden bakıyormuş gibi görme gibi belirtiler varsa

PROF. DR. CENGİZ ARAS