Sitede Ara

Ana kırma kusurları olan miyop, hipermetrop, astigmat bazen çok yüksek derecelerde olabilmektedir. Aynı zamanda bazı durumlarda miyop, hipermetropi, astigmatı olan hastaların gözleri, lazer ameliyatı için uygun olmamaktadır. Bu gibi durumlar için farklı bir yöntem geliştirilmiştir. Bu sistemin en güzel tarafı ¨Geri Dönüşümlü¨ olabilmesidir. Herhangi bir risk durumunda veya hata durumunda, veya sorun-komplikasyon durumunda bu zarlar geri çıkarılabilmektedir.

Bu zar/lensler, oldukça ince olup neredeyse bir zar gibidir ve çok narindir. Bu nedenle göze uyumları oldukça iyidir. İçerisinde saçımız, gözümüz, gibi bir çok dokuda tuğla görevi gören kollajen isimli doğal bir madde de bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı göz ve vücut ile uyumluluğu mükemmele yakındır.

Bu İşlem Yeni mi? Uzun Dönemli Sonuçları Var mı? Önemli Kurumlarca Onaylanmış mıdır?

 • Bu ameliyat yaklaşık olarak 15 yıldır uygulanmaktadır. Dünyada kullanımı en hızlı artan refraktif cerrahi şeklidir.
 • 12 yıllık bilimsel çalışma sonuçları yayınlanmış ve çok yüksek başarı oranları bildirilmiştir.
 • ABD’den FDA onaylı tek göz içi kullanımına onay çıkmış tek lens/zar sistemidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nde CE onayı vardır.
 • Yeni modellerinin şekli geliştirilerek göz yapılarına en az hasar verecek şekle getirilmiştir.

Kimlerde Daha Çok Yygulanır?

Özellikle lazer ameliyatının etkisinin sınırlı olduğu 7 dereceden yüksek miyoplar, 3 dereceden yüksek hipermetroplar, ve 3 dereceden yüksek astigmatlar için çok iyi bir seçenektir.

Korneam İnce, Bana da Uygulanabilir mi?

Uygulanabilir. Bu sistem kornea’ya hemen hemen hiç dokunmadığından, korneanın ince olması bu sistemi etkilememektedir.

Başarı Oranı Nedir?

Hastaya göre çok değişmekle beraber ameliyat öncesi hedeflere ulaşma oranı %97’dir.

Kaç Dereceye Kadar Düzeltme Yapılabilir?

Bu sistem ile 30 dereceye kadar miyopi, 8 dereceye kadar hipermetropi, ve 6 dereceye kadar astigmatlar kolaylıkla düzeltilebilir.

Bu Lens / Zarlar Gözüme Nasıl Oturacak Ameliyat Hemen Yapılabilir mi, Beklemem Gerekir mi?

Ölçüm ve değerlendirmelere ve tecrübelere dayanarak dereceyi yok edecek ve göze en az zarar verilecek olan zar/lens ¨özel dikim bir ceket¨ gibi planlanır ve firmaya gönderilir ve üretime girer. Bu nedenle işlem hemen yapılamamakta, bu zarın üretimi ve kargo süresi beklenecektir (çoğunlukla 6-8 hafta). Üretilecek olan zar/lens sadece o hasta için kullanılabilen özel bir zar olacaktır.

Etkisi Kalıcımıdır? Herhangi Bir Sıkıntı Olursa Ne Yapılır?

Etkileri lazer ameliyatı gibi kalıcı değildir. Geri çıkarıldıklarında sorunlar azalır. Yani işlem GERİ DÖNÜŞÜMLÜ’dür.

Bu Lenslerin Takip Çıkarılması Bakımı Gerekir mi?

Sadece bir operasyon ile yerleştirilir ve sonrasında kesinlikle bu zar/lens sisteminin takıp çıkarılmasına veya bakıma gerek yoktur.
Ancak her işlemde olduğu gibi belirli aralıklarla muayene ve kontrol yapılması gerekmektedir.

Bu Sistemin Riskleri-Tehlikeleri Var mıdır?

Vücutta yapılan her türlü cerrahi girişimde olduğu gibi bu işlem ile beraber bazı sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, hastanın muayenesi, doktorun tecrübesi, biometri denilen gözün özelliklerinin belirlendiği ve lens planlamasının yapılacağı ölçümlerin önemi çok büyüktür.
Bu zar/lens’lerin uygulanmaları ile ilgili en önemli sorunlar:

 • Katarakt oluşumu: Lens/Zar’ın gözün doğal lensine dokunduğu yerlerde olabilir. Katarakt oluşsa bile çoğunlukla gözün görmesinin etkilemeyen çevre yerlerde kalıp ilerlememekte ve herhangi bir sorun oluşturmaktadır. Eğer çok ilerlerse hem lens/zar’ın alınması hem de katarakt ameliyatının yapılması gerekebilir. Ancak katarakt ameliyatı ile tekrar dereceleri yok edebilmek mümkündür.
 • Kornea dokusuna hasar: Kornea denilen gözün en dış penceresinin oluşturan zarların iç parçası çok hassas ve önemli hücreler ile kaplıdır. Bu hücrelere verilecek zarar ile korneada bulanıklık gelişebilir. Gözün içine yerleştirilecek olan herhangi yabancı bir cismin bu yapılardan belirli bir oranda uzak olması gerekmektedir. Zar/lens’ler kornea dokusundan oldukça uzak olan, ve gözün renkli kısmı olan İRİS’in arkasına yerleştirilmektedir. Bu nedenle gözün kornea denilen yapısına hasar verme riski oldukça düşüktür. Son yapılan çalışmalar da bu durumu desteklemektedir.
 • Glokom – Göz tansiyonu: Yeni modellerinde ortalarında göz sıvısının geçişini sağlayan bir delik bulunmaktadır. Bu delik sayesinde eskiden lens/zar’ı yerleştirmeden once yapılması gereken iridotomi isimli gözün renkli kısmına lazer ile açılması gereken deliğe gerek kalmamıştır.
 • Özellikle Miyop hastaların gözleri normal kişilere göre daha büyüktür ve alanları daha geniştir. Bu lenslerin / zarların yerleştirilebilmeleri için güvenli bir Alana ihtiyaç vardır. Miyoplar, özellikle yüksek dereceli miyoplarda bu alanlar özellikle normal kişilere göre daha fazladır. Bu bozukluk lens/zar sisteminin yerleştirilebilmesi için çok iyi bir olanak sağlamaktadır. Yani yüksek miyop hastalarda bu sistemin uygulanması daha az risk yaratmaktadır.
 • Bu zarlar yerleştirilmeden önce gözün yapısı değerlendirilmekte, zarın yerleştirileceği alanın uzaklıkları ölçülmekte ve tehlike şansı olan gözlere işlem uygulanmamaktadır.
 • Yeni modellerinde ortalarında göz sıvısının geçişini sağlayan bir delik bulunmaktadır. Bu delik sayesinde eskiden lens/zar’ı yerleştirmeden once yapılması gereken iridotomi isimli gözün renkli kısmına lazer ile açılması gereken deliğe gerek kalmamıştır. Bu durumda hastaların konforunu arttırmıştır.

Ameliyat Nasıl Yapılmaktadır – Anestezi Nasıl Uygulanmaktadır? Gözüm Kapalı Kalacak mı?

 • Ameliyat lokal damla, lokal enjeksiyon, veya genel anestezi altında steril ameliyathane şartlarında yapılmaktadır.
 • Ameliyattan sonra çok kısa bir süre ile göz kapalı kalabilmekte ancak ameliyattan bir kaç saat sonra göz açılmaktadır.
 • Dünyada bir çok merkezde her iki göze aynı anda yapılmakla beraber, her göze yapılan ameliyatlar tercihen farklı zamanlarda yapılmaktadır.
 • Ameliyat önemli organlara zarar vermeden yapılması gerektiğinden çok sayıda cerrahi yapmış ve sertifikası olan hekimlerce uygulanması gerekmektedir.

Ameliyattan Sonra Ne Zaman Düzelirim?

 • Ameliyattan sonra bir süre damla kullanmak gerekmektedir.
 • Görmenin düzelmesi hemen 1. Günde oluşmaktadır.

Ameliyattan Sonra Derecemde Değişim Olur mu?

 • Lens/zar yerleştirilmesi ile derece ilerlemesi arasında hiçbir ilişki yoktur.
 • Ancak yapılan çalışmalarda özellikle yüksek miyopların derecelerinin 18 yaşından sonra da hafif de olsa artabileceği belirlenmiştir. Tedaviler yapılırken uygulamayı yapacak hekim mutlaka bu durumu değerlendirmeli ve bilgi vermelidir. Ancak derece ilerlemesi olursa lenste değişim veya ek lazer cerrahisi yapılabilir.

Lazer, Gözlük ve Kontakt Lense Göre Görme Kalitesi Nasıldır?

Bu sistem dereceyi gözün içerisinden yani doğal noktaya çok yakın bir yerinden kusurları düzeltildiği için GÖRME KALİTESİ özellikle çok yüksek olabilmektedir. Aynı nedenlerden dolayı görme kalitesinin lazer ameliyatı, gözlük, kontakt lens’e göre daha iyi olması beklenmektedir.

Bu Ameliyatın Uygulanmasında Herhangi Bir Yaş Sınırlaması Var mıdır?

Bu ameliyatın 21-45 yaşları arasında uygulanması önerilmektedir.

Bu Sistem ile Yakın Görme Düzeltilebilir mi?

Şu anda bu sistem ile yakın görme düzeltilememektedir ancak ileride uygulanması için çalışmalar bulunmaktadır.

Ameliyattan Sonra Gözde Kuruluk Olur mu?

Bu sistem ile kornea’ya hemen hemen dokunulmadığı için gözde kuruluk yapması beklenmez.

Bu Sistem ile Wavefront Tedavisi Yapılabilir mi?

Bu sistem ile wavefront bozulmadığı için tedavi etmeye de gerek yoktur.

Bu Lens/Zarları Hangi Hekimler Uygulayabilir?

Bu zar/lens gözün renkli kısmı olan İRİS ile gözün doğal LENS’I arasına dikkatli bir şekilde yerleştirilmektedir. Bu dokular oldukça hassas olduğundan bu işlemin tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerekmektedir.