Sitede Ara

Gökyüzünde, emin ellerde!
Pilot, yardımcı uçucu personel ve yolcularda yüksek irtifa, düşük basınç, düşük ısı, kozmik radyasyon, sürat ve ivmeli hareketlere maruz kalmalarına bağlı olarak gelişen tıbbi, fizyolojik ve psikolojik sorunlara çözüm üretiyoruz.Pilot, yardımcı uçucu personel ve yolcularda yüksek irtifa, düşük basınç, düşük ısı, kozmik radyasyon, sürat ve ivmeli hareketlere maruz kalmalarına bağlı olarak tıbbi, fizyolojik ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Havacılık tıbbının bu sorunlara çözüm üretmek, koruyucu hekimlik ve eğitim çalışmaları yapmak biçiminde özetlenebilecek bir misyonu bulunuyor. Yetkili uçuş hekimleri sivil havacılık genel müdürlüğü, havacılık tıp bölümü tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim merkezinden, uluslararası talimatlara uygun olarak ‘uçuş hekimliği’ kursu almış ve AMS tarafından belirli şartlarda uçuş muayenesi yapmakta yetkilendirilen hekimlerdir. Yetkili uçuş hekimi, ülkemizde görev yapan pilot adaylarının kabin memurlarının, hava trafik kontrolörlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılan ilk ve periyodik sağlık muayeneleri sonucu uçuş görevlilerinin elverişliliğine ilişkin rapor ve sağlık sertifikası düzenleyebilen, sivil havacılık genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş hekimlere verilen unvandır.

UÇUŞ GÜVENLİĞİ KONTROL ALTINDA
Plotaj muayeneleri pilotların ilgili ve yardımcı personelinin (hostes, kabin memuru, hava kontrolör…) görev yaptıkları uçak tipine, görev şekline ve yaşa göre belirli sürelerde yapılmaktadır. Bu muayenelerde amaç, her an sağlıklı olması istenen uçucu personelin, sağlıklı halinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlık durumunun devamını sağlamaktır. Havacılık tıp merkezleri, tüm ülkeleri kapsayan uluslararası havacılık organizasyonu ve Avrupa ülkelerini kapsayan Birleşik Havacılık Düzenlemesi uçucu sağlığı kurallarına göre yapmak kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı/ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün verdiği yetkiye dayanarak sivil pilotların ve ilgili destek personelinin sağlık muayenelerini yapan merkezlerdir. Merkez bünyesinde oluşturulan sağlık kurulunda ilgili branşlardan (Dâhiliye, göz, KBB, nöroloji, psikiyatri) uzman hekimler ve en az 2 uçuş hekimi yer almaktadır. Merkezimiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirmesi için gerekli tüm donanım ve kriterleri rahatlıkla karşılayacak kapasitede olup, yetki alma ile ilgili işlemler sonuç aşamasındadır. Merkezimiz Türkiye’de bir ilk olarak, tıp fakültesi bünyesinde Hava ve Uzay Hekimliği Bilim Dalı kurulması çalışmalarını da başlatmış bulunuyor.

YETKİLİ UÇUŞ HEKİMLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Hava sağlık muayene merkezi (AMC) bünyesinde veya yöneticisi olarak çalışabilecekleri gibi, bireysel olarak da uçuş muayenesi yapabilirler. Kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait uçuş muayenesi yaparlar. Yetkilendirildiği süre içinde her yıl en az on uçuş muayenesi yapmalıdırlar. 70 yaşında yetkileri sona erer.

HAVA SAĞLIK BÖLÜMÜ
Hava Sağlık Bölümü (AMS), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde faaliyet göstermektedir. SHGM adına havacılık sağlık faaliyetlerini yürüten ve talimatta yer alan görev, yetki ve sorumlulukların takip, kontrol ve koordinasyonunu sağlayan birimdir. Havacılık tıbbı konusunda eğitim almış, tıp doktoru tarafından yönetilir.

HAVA SAĞLIK BÖLÜMÜ’NÜN GÖREVLERİ

  • Uçuş muayenesi yapacak, hava sağlık muayene merkezleri (AMC) ve yetkili uçuş hekimlerini (AME) tespit eder, yetkilendirir, denetleme ve değerlendirilmesini sağlar.
  • Uçuş muayenelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlar.
  • Muayene raporlarının talimat hükümlerine uygunluğunu denetler.
  • Muayene raporlarını toplar ve tasnif ederek arşivler.
  • AMC ve AME’nin yetkisini aşan konularda uçuşa uygunluk yönünden değerlendirilmelerini yapar.
  • Tartışma konuları ve itirazları değerlendirerek sonuçlandırır.
  • Yetkili uçuş tekniklerinin eğitimi için gereken kurs ve eğitimi verebilecek havacılık tıbbı eğitim merkezlerini tespit eder, yetkilendirir ve denetler.


KALİTELİ BİR YOLCULUK İÇİN…
Uçuş hekimliği havayolu taşımacılığı personeline hitap ettiği kadar sorunsuz bir yolculuk yaşamak isteyen yolcular için de hizmet veriyor. Uçuş korkusu, basınç farkına bağlı kulak ağrısı, denge bozuklukları gibi şikâyetleri olanlar uçuştan önce uçuş hekimine muayene olarak sorunsuz bir uçuş gerçekleştirme imkânı bulabilmektedir. Jet lag olan yolcular da uçuş sonrası şikâyetlerini atlatabilmek için uçuş hekiminden destek alabilirler.