Sitede Ara

Bu durum sağlık açısından çok ciddi görünmese de hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur. Bu sorunu yaşayanlar her ortamda ellerinde mendille gözlerini sürekli silmek ve meraklı gözlere ağlamadıklarını açıklamak zorunda kalmaktadırlar.

Eğer göz sulanması gözyaşı kanallarının tıkanmasına bağlı ise hastalar yılda % 5 ihtimalle ağır bir kese iltahaplanması ve gözün yıllar boyunca uygunsuz silinmesi sonucunda alt kapakların dışa dönmesi (ektropiyon) riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Sulanan gözler enfeksiyona ve alerjik göz kapağı rahatsızlıklarına açık bir hale gelmektedirler. Kesenin iltihaplanıp şişmesi ise uygun tedavi edilmezse enfeksiyonun göze ve göz çevresi dokulara hatta beyine yayılması ile sonuçlanabilir.

Göz Sulanmasının Kanal Tıkanıklığına Bağlı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Göz sulanması olan kişi öncelikle uzman göz doktoruna muayene olmalıdır. Rutin bir göz muayenesinin ardından eğer doktor kanal tıkanıklığından şüpheleniyor ise basit bir işlem olan lavaj ile göz yaşı kanallarını temiz bir su ile yıkar. Hastaya genizine suyun gelip gelmediğini sorar. Bu işlem sırasında tıkanıklığın göz kapaklarındaki ince kanallarda mı kesede mi olduğunu anlar ve hastaya bu konuda ayrıntılı bilgiler verir. Eğer tıkanıklık saptandı ise hastaya ameliyat önerilir.

Göz Sulanmasında Hangi Ameliyatlar Tercih Edilir?

Göz yaşının buruna akmasını sağlayan gözyaşı kesesinin (lakrimal sak) ve/veya gözyaşı kanalının (lakrimal duct) çeşitli nedenlerle tıkandığı hastalarda uygulanan operasyonlara DSR (dakriosistorinostomi) ameliyatları denir. Bu ameliyatlar klasik olarak cilt yolu ile 1-1.5 santimetrelik bir kesiyle yapıldığı gibi burun içerisinden dikişsiz ve kesisiz de yapılabilmektedir. DSR cerrahisi % 92-95 arasında başarılı bir cerrahidir. Bu ameliyatta  ameliyat sonrası tekrar  daralmaları engellemek adına  bazı hastalarda silikon tüp yerleştirilir. Daha önce DSR ameliyatı yapılıp başarısız olmuş hastalarda silikon tüp rutin olarak konulur. Dikişler genellikle 7 gün sonra alınır. Estetik dikiş atıldıysa 3 ay sonra neredeyse yok denecek kadar belli belirsiz iz olabilir. Silikon tüp konulmuş ise 2-3 ay sonra basit bir işlemle geri alınır.

Ameliyat Hazırlık Dönemi

DSR ameliyatları genellikle genel anestezi altında uygulanır.  Hastalara rutin kan tetkikleri yapılır ve anestezi onayı alınır. Eğer kullanıyorsa  ameliyattan 1 hafta önce kan sulandırıcı ilaçlarını kesmesi istenir. Hastalar ameliyat günü aç karına gelip operasyona hazırlanırlar.

Ameliyat Sonrası Dönem

Hastalar ameliyat sonrası 6-8 saatlik bir gözlemin ardından taburcu edilebilirler. Bu dönemde ameliyat yerine buz uygulama ağrı kesici ve şişlik gidericiler ile antibiyotikli göz damlaları kullanırlar. 5 gün boyunca duş almamaları ve 1 hafta ağır egzersizden kaçınmaları önerilmektedir. 1 hafta sonra dikişleri alınır ve bu dönem sonunda günlük hayatına geri dönebilirler. Silikon tüp uygulaması yapıldı ise tüp 2-3 ay sonra basit bir işlemle çıkarılır. Silikon tüp göz yaşı kanalında bulunduğu sürece  hastaya herhangi bir rahatsızlık vermez.

Erişkinlerde Göz Yaşarması İle İlgili Özel Uygulamalar

Göz yaşarması erişkinlerde göz yaşı kanalının tıkanıklığı dışında bazı özel sebeplere bağlı olabilir. Göz kapaklarının buruna yakın kısmında ‘punctum’ adı verilen küçük delikler bulunmaktadır. Bazı hastalarda göz yaşının göz yaşı kanalına ilk girdiği bu küçük deliklerin boyutu daha da küçülmüş üzeri tamamen kapanmış veya iltahaplanmış olabilir.

Göz Kuruluğunda Özel Uygulamalar

İleri derecede göz kuruluğu olan yoğun suni gözyaşı ve diğer ilaç tedavilerine olumlu yanıt alınamayan hastalarda ise göz yaşı kanalını geçici olarak tıkayan tıkaçlardan hastalar çok fayda görmektedirler. Hali hazırda çok azalmış göz yaşının punctumlar yoluyla keseye atılmasını engelleyen bu uygulama ile hastalar kendi göz yaşlarından en yüksek düzeyde faydalanmaktadırlar.