Sitede Ara

Erişkin Hematoloji Kök Hücre Nakli

Prof. Dr. Deniz Sargın
Lösemi, Lenfoma ve Multiple Myelom tedavi ile iyileşebilir mi?
Lösemi,Lenfoma Ve Multiple Myelom hastalıkları erken tanı ve uygun tedavilerle iyileşebilen hastalıklardır.
Lösemi,Lenfoma ve Multiple Myelom hastalıkları kimler tarafından,nerede takip ve tedavi edilmelidir?
Lösemi, Lenfoma ve Multiple Myeloma hastalıkları çoğunlukla Hematoloji uzmanları tarafından tedavi edilen hastalıklardır. Tedavi; hematoloji uzmanları ve deneyimli hemşire ekibi denetiminde donanımlı Hematoloji üniteleri, biyokimya, enfeksiyon, patoloji, genetik tanı ve laboratuvarlarının olduğu, yoğun bakım desteğini yerinde sağlayabilen, Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş hastanelerde yapılmalıdır.
Lösemi hastalığında kök hücre nakli ne zaman yapılır?
Lösemi hastalığında kök hücre nakli ile şifa sağlanabilir..Hastalık standart kemoterapilerle temizlendikten sonra, nüks için yüksek riskli, performansı ve organ fonksiyonları iyi her lösemi hastasına doku grubu tam uyumlu donör varlığında nakil yapılır.
Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?
Erken tanı konulup, iyi tedavi edilen lenfoma hastalarının büyük bir kısmında şifa sağlanmaktadır.
Lenfomalı hastayı kim nerede tedavi etmelidir?
Hematolog/Onkologlar lenfoma tedavisi yapabilir. Deneyimli, gerektiğinde hasta yatırma olanağı kısıtlı olmayan Hematoloji/Onkoloji Ünitelerinde tedavi yapılmaktadır.
Multiple Myelom tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?
Multiple Myelom erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşebilen bir hastalıktır. Hastalığın tekrarlama olasılığı vardır. Hastalıkta iyileşme  yada tedaviye çok iyi yanıt alındığı dönemde kendi kök hücrelerinin desteği ile yüksek doz kemmoterapi (otolog kök hücre nakli)yapılması sağlıklı yaşamı uzatmaktadır.
Hastalık tekrarlarsa yeni geliştirilen ilaçlarla iyi sonuçlar alınabilmektedir.