Sitede Ara

Derinleşirken ayrışmak mı, bütünleşmek mi?

Dünya Üroloji Birliği ve Medipol Üniversitesi yakın işbirliği ile -B2B (Bench to Bedside) Meetings- adında toplantılar dizisi başlatılıyor. Ürolojik hastalıklar ile ilgili temel ve klinik bilim araştırmacılarını aynı platformda toplayan etkinliğin, koordinasyon ve paylaşımı artırması bekleniyor.


Uzmanlaşma ve üst dal ihtisası, ilgili hastalık ve hastalara özgü en detaylı bilgi ve deneyime sahip olunmasını sağlar. Günümüzde birçok hastanede, hastaların farklı dal uzman hekimleri tarafından değerlendirilmesi -multidisipliner yaklaşım- standart bir uygulamadır. Uzmanlaşma ile hastaların tanı ve tedavisinde sağlanan avantajlar yadsınamaz. Ne var ki sadece ilgili hastalıklar grubuna özgü branşlaşma ve klinikte bu hastalara yönelik çalışma düzeninin olumsuz yönleri de olabilmektedir. Belirli bir dalda derinlemesine bilgi, diğer disiplinlerden ayrışmanın da derinleşmesine neden olabilir. Bu klinik bilimlerin yanı sıra temel bilimler için de geçerlidir. Hatta temel bilimlerde olan kopukluk daha belirgindir. Oysa son yıllarda moleküler biyoloji, moleküler görüntüleme metodları, medikal mühendislik ve biyoinformatikte baş döndürücü gelişmeler sağlanmaktadır. Bugün bireyselleştirilmiş tedavilerle, her hastanın kendine özgü ilacı ile hastalığın henüz gelişmeden önlenmesi veya önceden programlanarak bazı ameliyatların kısmen veya tamamen robotik gerçekleştirilmesi tartışılıyor. Artık poliklinikte hasta değerlendiren hekim, kılavuza dayalı standart uygulamaların ötesinde sürekli ilerleyen bilimsel araştırmaları klinik pratiğine entegre etmeye çalışmaktadır. Bu noktada temel tıp bilimleri araştırmacıları klinisyenlerin çalışma alanında her zamankinden daha fazla yer almaktadır.

MULTİDİSİPLİNERİN YANINDA İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Hekimin uyguladığı tedaviyi rasyonalize edebilmesi, mekanizmanın tam olarak anlaşılması ile mümkündür. Diğer yandan, bilim insanı geliştireceği ilaçla ilgili yeni yolaklar ararken, hekimin mevcut hastalarda yaşadığı deneyimlerden faydalanarak çalışmasına farklı bir anlam katabilmektedir. Multidisipliner yaklaşımın yanında interdisipliner (disiplinler arası) ekip ruhu –paradigma değişimi-, bilimsel araştırma, proje geliştirme ile birlikte hastalara yaklaşımı da değiştirmektedir. İdeal bireyselleştirilmiş tedavi için bilimsel araştırmalar, kanıta dayalı tıp ve kişisel deneyimlerin bütünleştirilmesi gerekmektedir. Düzenli olarak toplanan Medipol Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi (MÜKAM) toplantılarında temel ve klinik bilimler öğretim üyeleri bu konuyla ilgili uğraş vermektedirler. Bu toplantılar sırasında bir araya gelen üroloji, KBB uzmanı ve nörobilimci gibi oldukça farklı disiplinlerden öğretim üyeleri tıpta uzmanlaşarak ayrışma değil, uzmanlaşarak derinde bütünleşme adına kafa yoruyor. Bilimsel araştırmaların klinik uygulamalarla bütünleştirilmesi için geliştirilen projeler kapsamında MÜKAM’da farklı disiplinlerin toplanmasından alınan ilham ile bir toplantı yapılmasına karar verildi. Bu hedef doğrultusunda Dünya Üroloji Birliği (SIU- Société Internationale d’Urologie) ve Medipol Üniversitesi yakın işbirliği ile -B2B (Bench to Bedside) Meetings- adında toplantılar dizisi başlatılıyor.

TRANSLASYONEL TIP AÇISINDAN BİR İLK
Ürolojik hastalıklar ile ilgili temel ve klinik bilim araştırmacılarını aynı platformda toplayan etkinlik, koordinasyon ve paylaşımı artıracaktır. Bu yıl prostat kanserine odaklanacak -B2B Prostate Cancer Meeting- farklı hedefler ve program konsepti ile ürolojik translasyonal tıp açısından bir ilk ve diğer tıp dalları için de model olacak. Toplantıda Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü ve Avrupa’dan bilim insanları ile ülkemiz bilim insanları yer alacak. Kanser kök hücresinden, hedef tedavilere, moleküler görüntüleme metotları ve mühendislikte yaşanan gelişmelerin kliniğe yansıması ve klinikle en iyi nasıl bütünleştirilmesi gerektiği, ulusal ve uluslararası ortak geliştirilebilecek bilimsel araştırma projeleri tartışılacak. Dünya Üroloji Birliği (SIU) resmi web sitesinden canlı yayınlanacak etkinlik “Eylül’ünün ilk haftası İstanbul’da buluşma sloganı” ile SIU resmi sitesinden düzenli aralıklarla tüm dünyadaki 40 binin üstünde üroloji uzmanına duyurulacak, toplantının tanıtımları SIU bağlantılı uluslararası kongre ve diğer aktivitelerde de devam edecek.