Sitede Ara

Amfizem, akciğer yapısının bozulması sonucu oluşan bir hastalıktır. Tedavisinde çeşitli alternatifler söz konusudur. Hatırlanması gereken ilk şey, bu hastalığa neden olan temel faktörün sigara olduğudur.Amfizem, kısaca KOAH olarak adlandırılan kronik obstrüktif akciğer hastalığını oluşturan parçalardan biridir. Amfizem hastalığı kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Yani hastalık kalıcıdır ve tamamen durdurulamaz. Temel nedeni sigara olan bu hastalık, milyonlarca kişiyi etkilemesiyle biliniyor. Amfizem, akciğer yapısının bozulması sonucu oluşan bir hastalıktır. Hastalığı tarif etmek için bazı benzetmeleri kullanmakta fayda var. Normalde akciğer, nefes borusu ile başlayan bir boru sisteminin giderek dallanıp incelerek bir boru yumağı oluşturduğu yapı şeklinde düşünülebilir. Bu boruların içindeki hava, borunun ince duvarının dışında, boruları saran ince damarlardaki kanın içine geçmekte, böylece vücuda gerekli olan oksijen sağlanmaktadır. Sistemin doğru çalışabilmesi için havanın, bu ince borulardan kolaylıkla geçebilmesi gerekir. Amfizem olarak adlandırılan hastalıkta, ince boruların duvarları zayıflar ve dayanıksız bir hale gelir. Bunun sonucunda borular büzüşür ve açık kalması zorlaşır. Bu durumda, borunun içinden havanın geçmesi zorlaşır.

AKCİĞERİN HACMİ BÜYÜR
Nefes almak sırasında, kas gücümüzle buradan zorlukla havayı geçirebilsek de, nefes vermek sırasında kas gücümüzü kullanamadığımızdan, büzüşmüş borunun içindeki hava dışarı çıkamaz. Bu durum devam ettikçe, borunun uç kısmı şişmeye ve şişik kalmaya başlar. Amfizem bu şişik kalma durumuna verilen isimdir. Öncelikle amfizemli alan zaten hava ile şişik olup buraya tekrar hava göndermek mümkün olmadığından bu alan artık, nefes alma açısından devre dışı kalacaktır. Ancak problem bu alanla sınırlı kalmaz. Amfizemli alanlar balon gibi şiştiği için göğüs kafesi içinde akciğerin hacmi büyür. Bu büyüme, sonunda, akciğerin göğüs boşluğuna sığması açısından sıkıntı oluşturmaya başlar. Nefes alıp vermek için göğüs kafesimizi bir körük gibi şişirip indirmek zorundayız. Amfizeme bağlı olarak akciğer şişik kaldığında, artık göğüs kafesi de indirilemeyeceğinden ancak yüzeyel nefesler alıp verilebilir. Bir diğer problem de, şişen amfizemli alanların, varsa komşu sağlıklı akciğer alanları üzerinde bası oluşturması ve onların da çalışmasının engellemesidir. Sonuçta hasta nefes darlığı çekmeye ve kandaki oksijen miktarı düşmeye başlar.

SİNSİ DÜŞMAN: SİGARA
Amfizem tedavisinde çeşitli alternatifler söz konusudur. Bu hastalığa neden olan temel faktörün sigara olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle yapılması gereken ilk şey sigaranın bırakılmasıdır. Ancak önemle vurguladığımız nokta gözden kaçırılmamalıdır. Hastalık düzelebilen bir hastalık değildir, kalıcıdır. Sigarayı bırakmak, hızla devam eden bozulmayı yavaşlatır. genellikle sigara bırakmaya ek olarak bazı tedavilere genellikle ihtiyaç duyulur. Bunların arasında ilk tercih, duvarları incelmiş, zayıflamış ve dayanıksız hale gelmiş olan boruları daha açık bir hale getiren ilaçlardır. Ancak bazı hastalarda ilaç tedavisi yetersiz kalır. Bunların bir kısmında bir tedavi alternatifi, aşırı şişmiş akciğer alanlarının ortadan kaldırılması olabilir. Böylece, göğüs kafesi sürekli şiş kalmaz, inip tekrar şişebilir. Ayrıca, şiş ve zaten faydası olmayan, ancak komşu sağlam akciğer alanları üzerinde bası oluşturmakta olan alanlar ortadan kaldırılınca sağlam alanlar yeniden çalışabilir hale gelir.