Sitede Ara

Adını son yıllarda sık duyduğumuz homeopati, hastalığa sebep olan maddeyi yine hastalığın tedavisinde kullanıyor. Kullanılan ilaçların %80’i bitkilerden, %15’i ise minerallerden elde ediliyor.

Homeopati, ülkemizde özellikle son yıllarda adı daha sık duyulmaya başlayan, telaffuzu zor ve anlaması zahmetli bir alternatif tedavi yöntemidir. Aslında birkaç sayfayla anlatmak çok zor çünkü homeopati aynı zamanda bir bilim dalıdır. Bütüncül tedavi yöntemi olan homeopatinin anlamı eski Yunanca’dan geliyor. ‘homeos- benzer’ ve ‘pathos– acı çekmek’, hastalık anlamındaki iki kelimeden oluşuyor. Yaklaşık 300 yıldır dünyada uygulanan bu alternatif tıp yöntemi insanı bir bütün olarak ele alır ve hastalık belirtilerini değil, insanı tedavi etmeyi amaçlar. Homeopati insanın ruh ve vücudunu tek bir sistem olarak kabul eder. Ortaya çıkan hastalık belirtisini değil, bu hastalığa yol açan ana sebebi ele alıp tedavi uygular. Homeopatide hastalık yok, hasta vardır. Homeopat doktorun görevi vücuttaki tüm değişikliklerin tamamını ele almak ve kişiye özel bütüncül tedavi uygulamaktır. Homeopati aynı zamanda kendini iyileştirmek için vücudu yavaşça uyarır. Acil cerrahi müdahale gerektiren durumlar hariç, hemen hemen tüm akut ve kronik hastalıkları tedavi edebilir. Ayrıca çoğu zaman modern tıpla birlikte de uygulanır. Homeopatinin temel ilkesi 2 bin yıl önceki Hipokrat’ın antik fikrinden yola çıkıyor ‘Similia similibus curantur’ yani ‘benzeri benzer ile tedavi.’ Bunun anlamı, hastalığa sebep olan madde, aynı hastalığın tedavisinde de kullanılır. Yani sağlıklı insana yüksek miktarda tıbbi madde verildiğinde ortaya hastalık ve bir takım belirtiler çıkar. Buna benzer belirtileri ve rahatsızlığı olan hastaya düşük miktarda aynı maddeden verildiğinde o hastalık tedavi edilmiş olur. Günümüzde 4 bin üzerinde homeopatik ilaç mevcut. İlaçların %80’i bitkilerden, %15’i ise minerallerden elde ediliyor. Diğer %5’lik dilimi ise nadir de olsa canlı doku, mantar ve doğada bulunan maddelerden alınıyor. İlaçlar genelde Avrupa ve Amerika’da bulunan fabrikalarda özel teknoloji yöntemiyle üretiliyor. Homeopati doktor görüşmesi alışılmış doktor görüşmesinden çok farklıdır. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürebilir. Bu süre zarfında doktor hastasına bazen garip gelebilecek bazen de zor onlarca soru sorar. Tüm bu sorgulamanın amacı hastayı iyi tanımak, hastalığın ana sebebini ortaya çıkarmak ve nihayetinde doğru tedaviyi uygulamaktır. Homeopat doktor hastasının sadece fiziksel bulgularını değil, aynı zamanda onun manevi deneyimlerini, duygularını, hobilerini, korkularını, duygusal durumunu da inceler. Tüm bulguların etkileşimini ve varsa bağlantısını bulmaya çalışır. Hastasının, bir çok kişide bulunabilen rahatsızlığının diğerlerinden farklı yönlerini anlamaya çalışır. Bu sebepten homeopat doktora baş ağrısı şikâyeti ile başvuran 5 farklı hastaya 5 farklı ilaç verilir. Çünkü bu 5 farklı hastanın baş ağrısı sebepleri, ağrı şiddeti ve karakteri, ağrı zamanları birbirinden farklıdır. Çünkü her insan farklıdır. Görüşmede hastadan elde edilen tüm bilgilerin sonucunda kendisine kişisel yapısal ilaç verilir. Homeopatide hasta ile doktorunun samimiyet ve güveni çok önemlidir. Hasta ne kadar ayrıntılı bilgi verirse doğru tedavi yapılması o kadar kolaylaşır. Homeopatide kronik hastalıkların tedavisi birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir. İyileşme süresi vücudun genel durumuna ve daha önce yapılmış baskılayıcı tedavilere bağlıdır. (Hormon tedavisi, antibiyotik, kullanılan aşılar) Aynı zamanda kronik hastalığın şiddeti ve hastanın yaşı da çok etkilidir. (Genç hastalarda, çocuklarda iyileşme daha hızlı görülüyor.) Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonucu da o kadar erken hissedilir. Akut hastalıklar ise birkaç saat ile birkaç gün arasında,  daha hızlı tedavi edilir. Homeopatik tedavi sürecinde doktor, ilacın dozunu (potensini) değiştirmesi veya tekrarının gerekip gerekmediğini görmesi için hastasını takip etmek zorundadır. Bazı durumlarda tekrar bir görüşme yapılması durumu söz konusu olabilir. Tekrar görüşmesi genelde 2 aydan sonra olur. Özetle, homeopatik  tedavi sağlığınızı geri kazandırır ve sürekli ilaç alma ihtiyacınızı da ortadan kaldırır.

UZM. DR. YEGANE KOULİEVA ÖZCAN